Ordery i Odznaczenia nadawane w I Rzeczpospolitej Polskiej

Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim (w latach 1705-1831)

 

Tablica 1 - ORDER ORŁA BIAŁEGO

 1. Medal Orła Białego wz. z 1705r.

 2. Łańcuch Orderu Orła Białego wz. z 1764r.

 

Tablica 2 - ORDER ORŁA BIAŁEGO

 1. Krzyż Orderu Orła Białego wz. z 1713r.

 

Tablica 3 - ORDER ŚW. STANISŁAWA

 1. Krzyż Orderu św. Stanisława wz. z 1765r.

 2. Gwiazda Orderu św. Stanisława wz. z okresu Królestwa Polskiego

 

Tablica 4 - ODZNACZENIA RP Z XVIII I XIX W.

 1. Krzyż Komandorski Orderu Wojskowego Ks. Warszawskiego wz. z 1810r.
 2. Krzyż Kawalerski Orderu Wojskowego Ks. Warszawskiego wz. z 1808r.
 3. Złoty Medal Virtuti Militari wz. z 1792r.
 4. Srebrny Medal Virtuti Militari wz. z 1792r.
 5. Złoty Medal Virtuti Civili wz. z 1792r.
 6. Srebrny Medal Virtuti Civili wz. z 1792r.
 7. Medal za długoletnią służbę wojskową (w Corpusie) wz. z 1765r. (Awers)
 8. Medal za długoletnią służbę wojskową (w Corpusie) wz. z 1765r. (Rewers)
 9. Medal za długoletnią służbę wojskową (w Regimencie) wz. z 1765r. (Rewers)

10. Znak Honorowy „Za długoletnią i nieskazitelną Służbę Wojskową XV" wz. z 1829r.

 

Tablica 5 - ODZNACZENIA RP Z XVIII I XIX W.

 1. Medal pamiątkowy w 200 rocznicę oswobodzenia Wiednia (1683-1883)
 2. Medal "Merentibus"
 3. Medal pamiątkowy w 100 rocznicę powstania kościuszkowskiego (1794-1894)
 4. Medal pamiątkowy w 100 rocznicę powstania kościuszkowskiego (1794-1894) - odmiana
 5. Medal pamiątkowy sprowadzenia zwłok A. Mickiewicza - Kraków 1890r.
 6. Medal pamiątkowy "Pamiątka powstania narodu polskiego (1794-1894)"
 7. Medal pamiątkowy "W 500 rocznicę pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem 1410-1910"