Ordery i Odznaczenia nadawane w II Rzeczpospolitej Polskiej
(w latach 1918-1939)
 
Tablica 6 - ORDER ORŁA BIAŁEGO
 1. Krzyż Orderu Orła Białego wz. z 1921r.
 2. Gwiazda Orderu Orła Białego wz. z 1921r.
 
Tablica 7 - ORDER WOJENNY VIRTUTI MILITARI
 1. Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari 1 klasy wz. z 1919r.
 2. Gwiazda Orderu Wojennego Virtuti Militari (do 1 klasy) wz. z 1919r.
 3. Krzyż Komandorski Orderu. Wojennego Virtuti Militari 2 klasy wz. z 1919r.
 4. Krzyż Kawalerski Orderu. Wojennego Virtuti Militari 3 klasy wz. z 1919r.
 5. Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari 4 klasy wz. z 1919r.
 6. Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari 5 klasy wz. z 1919r.
 
Tablica 8 - ORDER ODRODZENIA POLSKI
 1. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski 1 klasy wz. z 1921r.
 2. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski (do 1 klasy) wz. z 1921r.
 
Tablica 9 - ORDER ODRODZENIA POLSKI
 3. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2 klasy wz. z 1921r.
 4. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski (do 2 klasy) wz. z 1921r.
 5. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 3 klasy wz. z 1921r.
 6. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 4 klasy wz. z 1921r.
 7. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 5 klasy wz. z 1921r.
 
Tablica 10 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 1. Krzyż Niepodległości z Mieczami
 2. Krzyż Niepodległości
 3. Medal Niepodległości
 4. Krzyż Walecznych „1920” form. duży, nr egz. 14950 (+ 2 okucia)
 5. Krzyż Walecznych „1920” form. mały, nr egz. 53288 (+1 okucie)
 6. Krzyż Walecznych (bez daty), nr egz. 29564
 7. Medal pamiątkowy za Wojnę 1918-1921
 8. Medal 10-lecia Odzyskania Niepodległości
 9. Krzyż Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, nr egz. 61
10. Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki wz. z 1920r.
11. Krzyż Żołnierzy Polskich z Ameryki wz. z 1920r. (odmiana emaliowana)
12. Odznaka 1 Brygady Legionów „Za Wierną Służbę”
13. Odznaka za Rany i Kontuzje (z 1 gwiazdką)
14. „Wstążeczka Amarantowa”
 -  Orzełek (metalowy) Wojsk Lądowych
 
Tablica 11 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 1. Złoty Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. (+ 2 okucia)
 2. Srebrny Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. (+ 1 okucie) nr egz. 908
 3. Brązowy Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. (+ 1 okucie) nr egz. 87
 4. Krzyż Zasługi „Za Dzielność” wz. z 1928r. nr egz. 114 (+ 1 okucie)
 5. Krzyż Zasługi „Za Dzielność” wz. z 1928r. bez numeru (wyk. grawerskie)
 6. Złoty Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. (odmiana monogramu)
 7. Srebrny Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. (odm. „generalska” wyk. ręczne)
 8. Brązowy Krzyż Zasługi RP wz. z 1923r. (odm. monogramu)
 9. Złoty Wawrzyn Akademicki wz. z 1934r.
10. Srebrny Wawrzyn Akademicki wz. z 1934r.
11. Medal za Ratowanie Ginących wz. z 1928r. (+ 1 gwiazdka)
12. Medal 3-Maja wz. z 1925r. nr egz. 2943
13. Medal 3-Maja nr. egz. 1898
14. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę wz. z 1938r.
15. Brązowy Medal za Długoletnią Służbę wz. z 1938r.
 
Tablica 12 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I KOMBATANCKIE
 1. Krzyż Ochotniczy za Wojnę 1918-1921 wz. z 1939r. (projekt)
 2. Medal Ochotniczy za Wojnę 1918-1921 wz. z 1939r. (projekt)
 3. Krzyż byłych Więźniów Ideowych, nr egz. 356
 4. Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (z 1 gwiazdką)
 5. Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi (odm. 5 pp Rybnik)
 6. Odznaka „Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi”
 7. Odznaka „ Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi” (odmiana)
 8. Odznaka Honorowa Związku Powstańców i Byłych Żołnierzy
 9. Gwiazda Górnośląska (format mały)
10. Gwiazda Górnośląska (format duży)
11. Odznaka „O Śląsk”
12. Krzyż pam. 70-lecia Powstania Styczniowego nr egz. 60 (z emaliow. medalion.)
13. Krzyż pam. 70-lecia Powstania Styczniowego (bez emaliow. medalionu)
14. Honorowy Krzyż Plebiscytowy
15. Odznaka Honorowa 2 Batalionu Wojsk Powstańczych Górnego Śląska
16. Odznaka Oddziałów Szturmowych Górnego Śląska
17. Krzyż pam. za Obronę Śląska Cieszyńskiego 2 klasy, nr egz. 103
18. Medal pamiątkowy za Obronę Śląska Cieszyńskiego nr egz. 2617
19. Medal Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego (projekt)
 
Tablica 13 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ARMII GEN. HALLERA
 1. Miecze Hallerowskie (z napisem „AMERYKA”)
 2. Miecze Hallerowskie (bez napisu)
 3. Odznaka oficerska Armii Polskiej we Francji „Orzeł w Rombie” nr egz. 3573
 4. Odznaka Bajończyków
 5. Odznaka Murmańczyków „Krzyż Północy”
 6. Srebrny Krzyż pam. XV-lecia Czynu Zbrojnego Wychodźstwa Polskiego w Ameryce
 7. Brązowy Krzyż pam. XV-lecia Czynu Zbrojn. Wychodźstwa Polskiego w Ameryce
 8. Odznaka Honorowa „FRONTU POMORSKIEGO”
 9. Srebrny Medal pamiątkowy b. Armii gen. J. Hallera (XV-lecie)
10. Brązowy Medal pamiątkowy b. Armii gen. J. Hallera (XV-lecie)
11. Odznaka pam. Organizacji Wojsk Pomorza
12. Srebrny Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (X-lecie)
13. Brązowy Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (X-lecie)
14. Srebrny Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (XV-lecie)
15. Brązowy Medal pamiątkowy Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (XV-lecie)
16. Złoty Medal SWAP „Pamiątka wycieczki do Polski - 1927”
17. Srebrny Medal SWAP „Pamiątka wycieczki do Polski - 1927”
18. Srebrny Medal pamiątkowy I Polskiego Korpusu Weteranów Wojskowych im. gen. Józefa Hallera w Podgórzu (X-lecie)
19. Brązowy Medal pamiątkowy I Polskiego Korpusu Weteranów Wojskowych im. gen. Józefa Hallera w Podgórzu (X-lecie)
20. Medal pamiątkowy gen. J. Hallera
 -  Orzełek (metalowy) Armii Polskiej we Francji (oficerski)
 
Tablica 14 - ODZNACZENIA I ODZNAKI „LWOWSKIE”
 1. Odznaka Honorowa „ORLĘTA” wzór 1
 2. Odznaka Honorowa „ORLĘTA” wzór 2
 3. Krzyż Obrony Lwowa (wersja 1 z mieczami i Orderem WVM)
 4. Krzyż Obrony Lwowa (wersja 3 bez mieczy i Orderu)
 5. Krzyż 10-lecia M. S. O. „ZA ZASŁUGI” nr egz. 585
 6. Odznaka M. S. O. „ZASŁUŻONEMU” nr egz. 175
 7. Odznaka Oddziału Kawalerii „WILKI” wz. 1 (emaliowana)
 8. Odznaka Oddziału Kawalerii „WILKI” wz. 2 (bez emalii)
 9. Krzyż 1 Załogi Szkoły Sienkiewicza
10. Odznaka „Wybuch Amunicji” (wersja specjalna)
11. Odznaka „Wybuch Amunicji” (wersja popularna)
12. Odznaka Milicji Obywatelskiej m. Lwowa
13. Odznaka 1 Załogi Lewandówki
14. Krzyż Sokoła Lwowskiego (z nakładką O.N.6)
15. Gwiazda Przemyśla (z gwiazdką) nr egz. 8703
16. Krzyż Obrońców Węzła Zagórskiego
17. Odznaka Honorowa I Lwowskiego Oddziału Legii Kobiet
18. Złoty Medal „Wdzięczności” (projekt)
19. Medal „Wdzięczności” (projekt)
20. Odznaka I Oddziału Legii Kobiet „Za Trud Ofiarny”
 
Tablica 15 - ODZNACZENIA I ODZNAKI „LWOWSKIE”
 1. Odznaka 1 Odcinka Obrony Lwowa
 2. Odznaka 2 Odcinka Obrony Lwowa
 3. Odznaka 3 Odcinka Obrony Lwowa (wersja z szablami) nr egz. 586
 4. Odznaka 3 Odcinka Obrony Lwowa (wersja bez szabel)
 5. Odznaka 4 Odcinka Obrony Lwowa
 6. Odznaka 5 Odcinka Obrony Lwowa
 7. Odznaka „Obrońcom Czesny Polskiej”
 8. Odznaka 6 Kompanii Schrama
 9. Krzyż II Kompanii Starcka
10. Krzyż VI Baonu Szturmowego
11. Krzyż za Zadwórze
12. Krzyż pam. III Marszu „Zadwórze - Lwów” z 1929r.
13. Odznaczenie Zaszczytne Polskiego Związku Tow. Gimnastycznych „SOKÓŁ”
14. Odznaka pam. 36 p. p.
15. Odznaka pam. 19 p.p.
 
Tablica 16 - ODZNACZENIA I ODZNAKI WIELKOPOLSKIE
 1. Krzyż pamiątkowy RLMP „Za Waleczność”
 2. Krzyż pamiątkowy RLMP „Zasłudze Obywatelskiej”
 3. Odznaka pam. NKSL „Za Waleczność”
 4. Odznaka pam. NKSL „Za Waleczność” (odmiana emaliowana)
 5. Odznaka pam. NKSL „Za Waleczność” (odmiana z wieńcem)
 6. Krzyż pam. „Powstańca Broni” TWP nr egz. 1866
 7. Odznaka pam. ZTPiW „B” nr egz. 1182
 8. Odznaka pam. ZTPiW „W” nr egz. 31
 9. Krzyż ZTPiW „ZA ZASŁUGĘ”
10. Odznaka Wojsk Wielkopolskich
11. Odznaka Sportowa TPiW w Stęszewie
12. Odznaka pam. Szkoły Oficerskiej
13. Odznaka pamiątkowa NKSL „Za Waleczność” odmiana bez wstążki
14. Odznaka pamiątkowa NKSL „Za Waleczność” odmiana na wstążce
 -   Orzełek (metalowy) Wojsk Wielkopolskich
 
Tablica 17 - ODZNACZENIA KOMBATANCKIE
 1. Krzyż „Cnocie Wojskowej” nr egz. 27, wz. 1 (emalia czarna)
 2. Krzyż „Cnocie Wojskowej” b/n wz. 2 (emalia czerwona)
 3. Gwiazda Krzyża Wołynia z Mieczami
 4. Krzyż Wołynia z Szablami
 5. Krzyż Wołynia z Mieczami
 6. Krzyż Wołynia
 7. Krzyż Ochotniczy Armii Ochotniczej (z datą 1918-1919)
 8. Krzyż Ochotniczy Armii Ochotniczej (z datą 1920)
 9. Krzyż Ochotniczy Armii Ochotniczej (odmiana dla artylerzystów)
10. Krzyż Wyzwolenia Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa
11. Medal „Na pamiątkę oswobodzenia Krakowa od zaborów” wersja złocona
12. Medal „Na pamiątkę oswobodzenia Krakowa od zaborów” wersja srebrzona
13. Odznaka pan. I Legionu Puławskiego
14. Krzyż Waleczności Armii Ochotniczej gen. Bałachowicza
 -   Orzełek (metalowy) legionowy z literą „S”
 
Tablica 18 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
 1. Oznaka członkowska LOPP
 2. Złota Odznaka Honorowa LOPP (wersja bez wstążki)
 3. Brązowa Odznaka Honorowa LOPP (wersja bez wstążki)
 4. Złota Odznaka Honorowa LOPP (wersja na wstążce)
 5. Srebrna Odznaka Honorowa LOPP (wersja na wstążce)
 6. Brązowa Odznaka Honorowa LOPP (wersja na wstążce)
 7. Medal pamiątkowy LOPP „Marsz w Maskach PGaz.” w 1930r.
 8. Opaska funkcyjna Obrony Przeciwlotniczej
 9. Srebrna Odznaka Honorowa PCK III st. wz. z 1927r.
10. Złota Odznaka Honorowa PCK „Zasłudze” wz. z 1929r.
11. Srebrna Odznaka Honorowa PCK „Zasłudze” wz. z 1929r.
12. Brązowa Odznaka Honorowa PCK „Zasłudze” wz. z 1929r.
13. Śląski Samarytański Krzyż Powstańczy
14. Odznaka „Siostra Pogotowia Sanitarnego PCK”
15. Odznaka „Instruktor Drużyn Ratowniczych PCK” II st.
16. Oznaka propagandowa LOPP
17. Odznaka Sanitarnego Pogotowia Ratunkowego PKP
 
Tablica 19 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE ZHP
 1. Krzyż Skautowy wz. z 1913r.
 2. Krzyż Harcerski z 1937r. ser. CXXIVI nr egz. 947
 3. Odznaka „Przyjaciel Harcerstwa” z lat dwudziestych
 4. Odznaka Czerwonego Harcerstwa TUR
 5. Odznaka ZHP „Za Zasługę” wz. z 1921r.
 6. Odznaka ZHP „Wdzięczności” wz. z 1917r.
 7. Srebra Odznaka „Za uratowanie Życia” wz. z 1921r.
 8. Brązowa Odznaka „Za uratowanie Życia” wz. z 1921r.
 9. Odznaka Honorowa „Orła Harcerskiego” wz. z 1921r.
10. Odznaka pam. 3. Płockiej Drużyny Harcerskiej z 1925r.
11. Honorowy Krzyż Harcerski z Czasów Walk o Niepodległość z 1938r.
12. Lilijka harcerska z 1918r.
13. Lilijka harcerska z lat trzydziestych.
 
Tablica 20 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
 1. Emblemat Przysposobienia Wojskowego (PW)
 2. Odznaka Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK)
 3. Odznaka Przysposobienia Wojskowego Pocztowców (PWP)
 4. Odznaka Komendancka PW
 5. Odznaka Instruktorska PW (ogólnego)
 6. Odznaka Instruktorska PW (konnego)
 7. Odznaka Instruktorska PW (lotniczego)
 8. Odznaka Instruktorska PW (technicznego)
 9. Emblemat Junackich Huwców Pracy (JHP)
10. Odznaka Honorowa JHP „Za Służbę Pracy”
11. Złota Państwowa Odznaka Sportowa (POS)
12. Srebrna Państwowa Odznaka Sportowa (POS)
13. Brązowa Państwowa Odznaka Sportowa (POS)
14. Wyborowa Odznaka Strzelecka (OS)
15. Złota Odznaka Strzelecka (OS)
16. Srebrna Odznaka Strzelecka (OS)
17. Brązowa Odznaka Strzelecka (OS)
18. Odznaka „Strzelec Wyborowy”
19. Odznaka „Za Celność”
20. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW (lotniczego)
21. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW (konnego)
22. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW (lotniczego)
23. Odznaka absolwenta II roku szkolenia PW (technicznego)
24. Medal nagrodowy Święta WF i PW w 1927r. II nagroda za skok o tyczce
 
Tablica 21 - ODZNACZENIA OSP
 1. Złoty Znak Związku wz. z 1926r. (GZSP RP)
 2. Złoty Znak Związku wz. z 1933r. (GZSP RP)
 3. Srebrny Znak Korporacyjny Związku Floriańskiego
 4. Miedziany Znak Korporacyjny Związku Floriańskiego
 5. Srebrny (emaliow.) Znak Korporacyjny GZSP wz. z 1922r.
 6. Srebrny Znak Korporacyjny GZSP wz. z 1922r.
 7. Miedziany Znak Korporacyjny GZSP wz. z 1922r.
 8. Srebrny Znak Korporacyjny ZSP RP wz. z 1933r.
 9. Miedziany Znak Korporacyjny ZSP RP wz. z 1933r.
10. Srebrny Medal za Długoletnią i Nieskazitelną Służbę (GZSP)
11. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (GZSP)
12. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (GZSP)
13. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (ZSP RP)
14. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę X lat”
15. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę XV lat”
16. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę XX lat”
17. Znak Głównego Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę XXV lat”
18. Znak Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę X lat”
19. Znak Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę XV lat”
20. Znak Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę XX lat”
21. Znak Związku Straży Pożarnej RP „Za Wysługę XXV lat”
 
Tablica 22 - ODZNACZENIA OSP
 1. Złoty Medal Strażacki „Sami Sobie” - wersja 1
 2. Srebrny Medal Strażacki „Sami Sobie” - wersja 1
 3. Brązowy Medal Strażacki „Sami Sobie” - wersja 1
 4. Brązowy Medal Strażacki „Sami Sobie” - wersja 2
 5. Srebrny Medal X-lecia Zw. Polskich Str. Poż. w Czechosłowacji
 6. Brązowy Medal X-lecia Zw. Polskich Str. Poż. w Czechosłowacji
 7. Złoty Medal 55-lecia Małopolskiej Straży Pożarnej Zw. Str. Poż.
 8. Srebrny Medal 55-lecia Małopolskiej Straży Pożarnej Zw. Str. Poż.
 9. Brązowy Medal 55-lecia Małopolskiej Straży Pożarnej Zw. Str. Poż.
10. Medal pam. I Zjazdu Str. Poż. RP w Wa-wie 1921r. - Emblemat Straży Pożarnych RP
 
Tablica 23 - ODZNACZENIA STRZELECKICH BRACTW KURKOWYCH
 1. Krzyż członkowski Zjednoczenia Bractw Kurkowych RP
 2. Krzyż członka Podokręgu Wolsztyn (z 1927r.)
 3. Krzyż Doborowego Strzelca Broni Strzeleckiej w Rakoniewicach (z 1926r.)
 4. Krzyż II Rycerza w Rakoniewicach (z 1934r.)
 5. Krzyż Strzelca (NN)
 6. Medal Strzelca (z 1934r.)
 7. Krzyż I Rycerza w Szamocinie (z 1936r.)
 8. Medal Króla Świętomichalskiego w Szamocinie (z 1930r.)
 9. Krzyż I Rycerza w Szamocinie (z 1930r.)
10. Medal srebrny z zawodów strzeleckich z broni długiej
11. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej PZŁ
12. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej PZŁ
13. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej PZŁ
 -   Orzełek (metalowy) państwowy wz. 1919r.
 -   Oznaka organizacyjna PZŁ wz. 1937r.
 
Tablica 24 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RÓŻNE
 1. Złoty Medal pamiątkowy 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego
 2. Srebrny Medal pamiątkowy 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego
 3. Srebrny Medal pamiątkowy 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego (odmiana)
 4. Srebrna Odznaka „ZA OFIARNĄ PRACĘ SPOŁECZNA” Spis powszechny 1931r.
 5. Brązowa Odznaka „ZA OFIARNĄ PRACĘ SPOŁECZNA” Spis powszechny 1931r.
 6. Srebrny Medal 25-lercia Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (ZZP)
 7. Oznaka członkowska ZZZ
 8. Odznaka Związku Zawodowego Pracownik Spółdzielczych i Usług Publicznych RP
 9. Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Drzewnego i Tartaków
10. Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Państwowych RP
11. Odznaka Honorowa Dyplom Ministerstwa Przemysłu
12. Srebrny Medal „Poległym Cześć”
13. Brązowy Medal „Poległym Cześć”
14. Odznaka pamiątkowa internowanych na Węgrzech (żołnierska nr egz. 3999)
15. Krzyż za wybitną Działalność na polu ratownictwa mienia polskiego, zabytków
     i dzwonów na terytorium b. cesarstwa rosyjskiego w latach 1915-1919
16. Odznaka pamiątkowa 240pp (nr egz. 114)
17. Odznaka członkowska Ligi Morskiej i Kolonialnej
18. Złoty Medal pamiątkowy w XV-lecie Odzyskania Morza
19. Srebrny Medal pamiątkowy w XV-lecie Odzyskania Morza
20. Brązowy Medal pamiątkowy w XV-lecie Odzyskania Morza
21. Medal „Na pamiątkę od Prezydenta J. Mościckiego”
22. Medal nagrodowy D.O.K. X za II miejsce w zawodach.
23. Odznaka pamiątkowa internowanych na Węgrzech (oficerska nr egz. 4960)
 
Tablica 25 - ODZNAKI I OZNAKI POLICJI PAŃSTWOWEJ II RP
 1. Odznaka absolwencka Wyższej Szkoły Policji Państwowej
 2. Odznaka pamiątkowa Policji Konnej m. Warszawy
 3. Znak identyfikacji indywidualnej funkcjonariusza PP
 4. Patka policyjna z kołnierza płaszcza
 5. Patka policyjna z kołnierza kurtki mundurowej
 6. Naramiennik aspiranta PP okręgu lwowskiego „8”
 7. Naramiennik st. przodownika PP okręgu warszawskiego „1”
 8. Naramiennik st. posterunkowego PP okręgu warszawskiego „1”
 -  Orzełek metalowy na czapkę policyjną
 
Tablica 26 - ODZNAKI I OZNAKI POLSKIEJ POLICJI W GEN. GUBERNATORSTWIE
                   ORAZ ŻYDOWSKIEJ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ W GETTACH GG

 1. Opaska służbowa policjanta z rękawa munduru
 2. Znak identyfikacji indywidualnej policjanta
 3. Odznaka funkcyjna członka Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie warszawskim
 4. Odznaka funkcyjna członka Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie kieleckim
 5. Odznaka funkcyjna członka Żydowskiej Służby Porządkowej w getcie częstochowskim
 6. Patka policyjna z kołnierza płaszcza
 7. Patka policyjna z kołnierza kurtki mundurowej
 8. Naramiennik porucznika Polskiej Policji z dystryktu lubelskiego „2”
 9. Naramiennik kaprala Polskiej Policji z dystryktu warszawskiego „1”
 -  Herb miasta Warszawy na czapkę policyjną
 -  Herb miasta Warszawy na czapkę tramwajarza
10. Naramiennik kapitana PP wz. z 1942r.
 
Tablica 27 - ODZNAKI LEGIONOWE
 -  Orzełek Strzelecki
 2. Odznaka „Drużyna Strzelecka”
 3. Krzyż Legionowy z miniaturką
 4. Odznaka Oficerska Związku Strzeleckiego „Parasol”
 5. Odznaka POW z miniaturką
 6. Odznaka 1 Kompanii Kadrowej
 7. Odznaka 70-lecia wymarszu 1 Kompanii Kadrowej
 8. Odznaka 1 Brygady Legionów „ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ”
 9. Odznaka 2 Brygady Legionów
10. Odznaka 3 Brygady Legionów
11. Odznaka 1 pułku piechoty legionowej w Wilnie, nr egz. 5753
12. Odznaka pam. „Rozbrojenie i wypędzenie Niemców Warszawa 11XI1918”
13. Odznaka pam. „Rozbrojenie Austriaków i Niemców Zagłębie Dąbr. 11XI1918”
14. Odznaka pam. „Ociemniały Inwalida Wojenny” Zw. Ociemniałych Żołnierzy RP
15. Odznaka Związku Oficerów Rezerwy (miniaturka)
16. Odznaka Związku Ogólnego Podoficerów Rezerwy (ZOPR)
17. Odznaka pam. „Na Podkarpaciu”
18. Odznaka pamiątkowa 70-lecia Związku Strzeleckiego
19. Orzełek Strzelecki
20. Odznaka Drużyn Sokolich wz. 1
21. Odznaka Drużyn Sokolich wz. 2
22. Odznaka Drużyn Sokolich wz. 3
23. Odznaka Zw. Rezerwistów WP (miniaturka)
 
Tablica 27a - WOJSKOWE ODZNAKI HONOROWE
 1. Odznaka Żandarmerii WP - Lwów 1918r.
 2. Odznaka Żandarmerii WP - II RP
 3. Odznaka Wojskowej Straży Kolejowej 1919-1920
 4. Odznaka Korpusu Ochrony Granic 1920
 5. Odznaka Straży Granicznej II RP
 6. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza wz. 1 (brązowa)
 7. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza wz. 2 (brązowa)
 8. Odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza wz. 3 (srebrna)
 9.
10. Odznaka wojskowego pilota morskiego
11. Odznaka wojskowego obserwatora lotnictwa morskiego
12. Odznaka strzelca pokładowego
13. Odznaka wojskowego pilota-obserwatora balonowego kl. 2
14. Odznaka wojskowego pilota-obserwatora balonowego kl. 1Krzyż Orderu Orła Białego wz. z 1921r.