Ordery i Odznaczenia nadawane przez władze II Rzeczpospolitej Polskiej
i organizacje kombatanckie na emigracji (w latach 1939-1990)
 
Tablica 28 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I WOJSKOWE
 1. Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1942r.
 2. Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1942r.
 3. Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1942r.
 4. Krzyż Walecznych „1920” (z mosiądzu) 43x43mm (z 1 okuciem)
 5. Krzyż Walecznych „1920” (wyk. londyńskie z lat 70) (z 2 okuciami)
 6. Krzyż Walecznych „1940” (format zmniejszony) 35x35mm
 7. Krzyż Walecznych „1939” (wyk. grawerskie) 43x43mm (z 1 okuciem)
 8. Krzyż pamiątkowy Monte Cassino nr egz. 18499
 9. Brązowy krzyż Zasługi z Mieczami (miecze od KN) (z 1 okuciem)
10. Złoty Krzyż Zasługi (wyk. londyńskie z lat 80)
11. Srebrny Krzyż Zasługi ż Mieczami wz. z 1942r. (odmiana)
12. Brązowy Krzyż Zasługi ż Mieczami wz. z 1942r. (odmiana)
13. Odznaka pamiątkowa 50-lecia bitwy pod Monte Cassino
 -   Orzełek (metalowy) PSZ na Zachodzie (format zmniejszony)
 
Tablica 29 - ODZNACZENIA WOJSKOWE
 1. Medal Wojska wz. 1945 (z 3 okuciami)
 2. Medal Wojska wz. 1963 (z 3 okuciami)
 3. Medal Wojska wz. 1945 (z 1 okuciem) (wyk. grawerskie w Warszawie)
 4. Medal Lotniczy wz. 1945 (z 2 okuciami)
 5. Medal Lotniczy wz. 1945 (z 2 okuciami) (odmiana emaliowana)
 6. Medal Lotniczy wz. 1963 (wyk. grawerskie w Warszawie)
 7. Medal Morski Polskiej Marynarki Wojennej wz. 1945 (z 2 okuciami)
 8. Medal Morski Polskiej Marynarki Handlowej wz. z 1945 (z 3 okuciami)
 9. Złoty Krzyż Biskupa Polowego PSZ na Zach. wz. 1940 (wyk. londyńskie)
10. Srebrny Biskupa Polowego PSZ na Zach. wz. 1940 (wyk. londyńskie)
11. Złoty Krzyż Biskupa Polowego PSZ na Zach. wz. 1940 (wyk. krajowe)
12. Srebrny Krzyż Biskupa Polowego PSZ na Zach. wz. 1940 (wyk. krajowe
13. Krzyż pamiątkowy Armii Krajowej wz. z 1966r. (wyk. londyńskie)
14. Odznaka pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego PSZ na Zach. nr egz. 065326
 -   Orzełek (metalowy) PSZ na Zach. (format zmniejszony)
 
Tablica 30 - ODZNACZENIA WOJSKOWE
 1. Krzyż Oficerski (2 klasy) Krzyża Zasługi ZUPRO we Francji
 2. Medal Polskiego Ruchu Oporu we Francji (wersja z orłem)
 3. Medal Polskiego Ruchu Oporu we Francji (wersja z rozetą)
 4. Medal Polskiego Ruchu Oporu we Francji (wersja standardowa)
 5. Medal Wdzięczności Armii Polskiej i Polskiego Ruchu Oporu (wersja kraj.)
 6. Medal Wdzięczności Armii Polskiej i Polskiego Ruchu Oporu (wersja franc.)
 7. Medal pamiątkowy 2 Dywizji Strzelców Pieszych Internowanych w Szwajcarii
 8. Medal pamiątkowy Wojska Polskiego we Włoszech z 1944r.
 9. Odznaka pam. 19 i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej we Francji nr egz. 586
10. Odznaka „Krzyż Lotaryński” 19 i 29 Zgrupowania PP
 -   Orzełek (metalowy) Dywizji Strzelców Pieszych
11. Odznaka Szkoły Podchorążych PSZ „1939-1940” – Bretania
12. Odznaka Polskiej Służby Wartowniczej przy Armii Amerykańskiej we Francji
 
Tablica 31 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I KOMBATANCKIE
 1. Krzyż Niepodległości z Mieczami wz. z 1959r.
 2. Krzyż Niepodległości z Mieczami wz. z 1959r.
 3. Medal Niepodległości wz. z 1959r.
 4. Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939r.
 5. Krzyż Kombatancki SPK
 6. Krzyż Zasługi SPK w Wielkiej Brytanii
 7. Złoty Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie
 8. Srebrny Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie
 9. Złoty Krzyż za Wolność i Niepodległość
10. Krzyż za Wolność i Niepodległość z Mieczami (wersja londyńska)
11. Krzyż za Wolność i Niepodległość (odmiana)
12. Medal za Wolność i Niepodległość (londyńska) nr egz. 19
13. Medal za Wolność i Niepodległość (wersja krajowa - pozłacana)
14. Odznaka 25-lecia SPK „Wiernej Służby”
15. Złota Odznaka Honorowa SPK
16. Srebrna Odznaka Honorowa SPK
17. Orzełek 50-lecia SPK
18. Złota Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych PSZ na Zachodzie
19. Odznaka Związku Inwalidów Wojennych PSZ na Zachodzie
20. Odznaka pam. Pomocniczej Służby Kobiet
21. Medal pamiątkowy 25-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
 
Tablica 32 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I KOMBATANCKIE
 1. Krzyż pamiątkowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich
 -  Krzyż pamiątkowy 3 Dywizji Strzelców Karpackich (odmiana zmniejszona)
 2. Krzyż pamiątkowy 5 Kresowej Dywizji Piechoty
 -  Krzyż pamiątkowy 5 Kresowej Dywizji Piechoty (odmiana srebrzona)
 3. Krzyż pamiątkowy 1 Dywizji Pancernej
 4. Medal pamiątkowy 30-lecia Walk 1 Dywizji Grenadierów we Francji
 5. Medal pamiątkowy 25-lecia bitwy pod Monte Cassino
 6. Złoty Krzyż 50-lecia Czynu Zbrojnego SWAP w Ameryce - 1 stopnia
 7. Złoty Krzyż 50-lecia Czynu Zbrojnego SWAP w Ameryce - 2 stopnia
 8. Złoty Medal pam. SWAP w Ameryce w 80 rocznicę rekrutacji do Armii Polskiej
 9. Srebrny Medal pam. SWAP w Ameryce w 80 rocznicę rekrutacji do Armii Polskiej
10. Brązowy Medal pam. SWAP w Ameryce w 80 rocznicę rekrutacji do Armii Polskiej
11. Medal pamiątkowy 50-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie
12. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (5 kl.) z Mieczami - projekt
13. Krzyż pamiątkowy 20 Dywizji Piechoty
 -  Oznaka członkowska Stowarzyszenia Polskich Kombatantów
 
Tablica 33 - ODZNAKI PAMIĄTKOWE PSZ NA ZACHODZIE
 1. Odznaka pamiątkowa Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich nr egz. 2265
 2. Odznaka pamiątkowa 1 Dywizji Grenadierów we Francji 1
 3. Odznaka pamiątkowa 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji
 4. Odznaka pam. 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji - Internow. w Szwajcarii
 5. Odznaka pamiątkowa 3 Dywizji Strzelców Karpackich
 6. Odznaka pamiątkowa 5 Kresowej Dywizji Piechoty
 7. Odznaka pamiątkowa 4 Wołyńskiej Brygady Piechoty
 8. Odznaka pamiątkowa 6 Lwowskiej Brygady Piechoty
 9. Odznaka pamiątkowa 2 Armijnej Grupy Artylerii
10. Odznaka pamiątkowa 9 Baonu Strzelców Flandryjskich
11. Odznaka pamiątkowa 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej PSZ na Zach.
12. Odznaka pamiątkowa 16 Samodzielnej Brygady Pancernej
13. Odznaka pamiątkowa 5 Kresowego baonu CKM
14. Odznaka pamiątkowa Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie
15. Odznaka pamiątkowa Szkół Junaków i Młodszych Ochotniczek PSZ na Zach.
16. Odznaka pamiątkowa Oddziału Zaopatrzenia 1 Dywizji Pancernej
17. Odznaka pamiątkowa Znak spadochronowy
18. Odznaka pamiątkowa Bojowy Znak spadochronowy
19. Odznaka pamiątkowa Bojowy Znak Spadochronowy „Cichociemni AK”
20. Odznaka pamiątkowa Znak Szybowcowy
21. Odznaka pamiątkowa Bojowy Znak Szybowcowy
22. Odznaka pamiątkowa Związek Polskich Spadochroniarzy na Zachodzie
 
Tablica 34 - ODZNAKI PAMIĄTKOWE PSZ NA ZACHODZIE
 1. Odznaka pamiątkowa Znak Pancerny
 2. Odznaka pamiątkowa Centrum Wyszkolenia Pancernego i Technicznego
 3. Odznaka pamiątkowa Grupy Saperów Kolejowych
 4. Odznaka pamiątkowa POW
 5. Odznaka pamiątkowa 12 Pułku Art. Ciężkiej 2 AGA
 6. Odznaka pamiątkowa Pułku Ułanów Karpackich wz. 1
 7. Odznaka pamiątkowa Pułku Ułanów Karpackich wz. 2
 8. Odznaka pamiątkowa 1 Brygady Strzelców
 9. Odznaka pamiątkowa 2 Baonu Grenadierów1 Brygady Strzel.
10. Odznaka pamiątkowa 1 Pułku Art. PPanc. 1 DPanc
11. Odznaka pamiątkowa 10 Pułku Art. Ciężkiej2 AGA
12. Odznaka Wzorowego Kierowcy 1 klasy
13. Odznaka Wzorowego Kierowcy 2 klasy
14. Odznaka Wzorowego Kierowcy 3 klasy
15. Odznaka pam. Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmot. w Szkocji
16. Odznaka pamiątkowa „Krzyż Jerozolimski”
17. Odzn. pam. żołnierzy PZS na Zach. służących w brytyjskich pociągach pancernych.
 
Tablica 35 - ODZNACZENIA INNE
 1. Złoty Krzyż Zasługi „Legia Honorowa” Związku Narodowego Polskiego w Ameryce
 2. Złoty Medal Skarbu Narodowego
 3. Srebrny Medal Skarbu Narodowego
 4. Brązowy Medal Skarbu Narodowego
 5. Złoty Medal Związku Żołnierzy Kresowych w RFN
 6. Srebrny Medal Związku Żołnierzy Kresowych w RFN
 7. Medal pamiątkowy 50-lecia Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
 8. Medal pamiątkowy „Karpatczyków”
 9. Złoty Medal pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
10. Srebrny Medal pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
11. Brązowy Medal pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej
12. Krzyż pam. Polskiej Ligi Morskiej w Ameryce
13. Żeton pamiątkowy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej Bitwy pod Arnhem-Driel
14. Medal XV-lecia Związku Polskich Spadochroniarzy w Berlinie
15. Krzyż „Weterana Walk” 2 klasy
16. Krzyż Ligii Morskiej
17. Polski Krzyż Jerozolimski 
18. Medal pamiątkowy 1000-lecia Polski Chrześcijańskiej
19. Medal pamiątkowy 50-lecia ZPN „Cześć Zasłudze” Brooklyn N. Y.
 
Tablica 36 - ODZNAKI KAMBATANCKIE
 1. Krzyż Wyzwolenia Połączonych Sił Zbrojnych
 2. Krzyż pam. AK Akcja „Burza” wz. z 1988r. (nieformalny)
 3. Odznaka pam. AK Akcja „Burza” wz. z 1986r.
 4. Krzyż pamiątkowy Oddziału Partyzanckiego 34 pp AK „Zenona”
 5. Krzyż pam. Oddziału Partyzanckiego 34 pp AK „Zenona” (odmiana srebrzona)
 6. Krzyż pamiątkowy Oddziału Partyzanckiego 34 pp AK „Zenona” (odmiana wstążki)
 7. Złoty Medal pamiątkowy AK „Pokonani-Niezwyciężeni”
 8. Srebrny Medal pamiątkowy AK „Pokonani-Niezwyciężeni”
 9. Srebrny Medal pamiątkowy AK „Pokonani-Niezwyciężeni” (odmiana rewersu)
10. Medal pamiątkowy Zgrupowania AK „KRYBAR” wz. 1
11. Harcerski Krzyż Konspiracyjny MRH Gdynia
12. Gwiazda Harcerskiego Krzyża Konspiracyjnego
13. Złoty Krzyż Harcerski z Mieczami
14. Odznaka nieformalna z Powstania Warszawskiego
15. Złoty Medal pamiątkowy AK “Pokonani i Niezwyciężeni (wersja 3)
16. Srebrny Medal pamiątkowy AK “Pokonani i Niezwyciężeni (wersja 3)
17. Odznaka pamiątkowa Brygady Świętokrzyskiej NSZ
18. Odznaka pamiątkowa AK „Powstanie Warszawskie - 1944”
 -   Oznaka PAL
 
Tablica 37 - ODZNACZENIA PAMIĄTKOWE I ORGANIZACYJNE
 1. Krzyż pamiątkowy 55 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino (odmian. z mieczami)
 2. Krzyż pamiątkowy 55 rocznicy Bitwy pod Monte Cassino (odmiana bez miecza)
 3. Złoty Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii
 4. Srebrny Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii
 5. Brązowy Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego w Anglii
 6. Złoty Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii
 7. Srebrny Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii
 8. Brązowy Medal Związku Sokoła Polskiego w Wielkiej Brytanii
 9. Złoty Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. emaliowana)
10. Złoty Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. bez emalii)
11. Srebrny Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. bez emalii)
12. Brązowy Krzyż „Za Zasługi” Zw. Sokoła Polskiego we Francji (odm. bez emalii)
13. Krzyż „Legia Honorowa” Zw. Sokoła Polskiego we Francji
14. Medal pamiątkowy Europy
15. Medal pamiątkowy w 100 rocznicę urodzin gen. W. Sikorskiego
16. Złoty Krzyż Zasługi SPK w Australii
17. Złoty Krzyż Zasługi SPK w Australii
18. Złoty Krzyż Zasługi SPK w Australii