Ordery i Odznaczenia nadawane w III Rzeczpospolitej Polskiej (od 1990r.)
 
Tablica 110 - ORDER ORŁA BIAŁEGO WZ. Z 1992R.
 1. Krzyż Orderu Orła Białego
 2. Gwiazda Orderu Orła Białego
 
Tablica 111 - ORDER WOJENNY VIRTUTI MILITARI
 1. Krzyż Wielki Orderu Wojennego Virtuti Militari I kl.
 2. Gwiazda Orderu Wojennego Virtuti Militari (do I kl.)
 3. Krzyż Komandorski Orderu Wojennego Virtuti Militari II kl.
 4. Krzyż Kawalerski Orderu Wojennego Virtuti Militari III kl.
 5. Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari IV kl.
 6. Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari V kl.
 
Tablica 112 - ORDER ODRODZENIA POLSKI WZ. Z 1992R.
 1. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski I kl.
 2. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski (do I kl.)
 
Tablica 113 - ORDER ODRODZENIA POLSKI WZ. Z 1991R.
 1. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski II kl.
 2. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski (do II kl.)
 3. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski III kl.
 4. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski IV kl.
 5. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski V kl.
 
Tablica 114 - ORDER ZASŁUGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WZ. Z 1991R.
 1. Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP I kl.
 2. Gwiazda Orderu Zasługi RP (do I kl.)
 
Tablica 115 - ORDER ZASŁUGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ WZ. Z 1991R.
 3. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP II kl.
 4. Gwiazda Orderu Zasługi RP (do II kl.)
 5. Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP III kl.
 6. Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP IV kl.
 7. Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP V kl.
 
Tablica 116 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE
 1. Krzyż Walecznych „1920” wz. z 1992r. (z 2 okuciami)
 2. Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1992r. (z 1 okuciem)
 3. Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1992r. (z 1 okuciem)
 4. Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami wz. z 1992r. (z 1 okuciem)
 5. Złoty Krzyż Zasługi wz. z 1992r. (z 1 okuciem)
 6. Srebrny Krzyż Zasługi wz. z 1992r. (z 1okuciem)
 7. Brązowy Krzyż Zasługi wz. z 1992r. (z 1 okuciem)
 8. Krzyż Zasługi „ZA DZIELNOŚĆ” (z 1 okuciem)
 9. Medal za Ofiarność i Odwagę (z 1 okuciem)
10. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wz. z 1992r.
11. Krzyż Zesłańców Sybiru (wersja oksydowana)
12. Krzyż Zesłańców Sybiru (wersja srebrzona)
13. Medal Komisji Edukacji Narodowej wz. z 1991r.
 -  Orzełek (metalowy) państwowy wz. z 1989r.
 
Tablica 117 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE (NADAWANE DO 8 MAJA 1999R.)
 1. Krzyż Partyzancki wz. z 1945r.
 2. Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zach. wz. z 1989r.
 3. Krzyż Bitwy pod Lenino wz. z 1988r.
 4. Śląski Krzyż Powstańczy wz. z 1946r.
 5. Wielkopolski Krzyż Powstańczy wz. z 1992r.
 6. Warszawski Krzyż Powstańczy wz. z 1981r.
 7. Krzyż Oświęcimski wz. z 1992r.
 8. Medal za Warszawę 1939-1945 wz. z 1945r.
 9. Medal za Odrę-Nysę-Bałtyk 1945 wz. z 1945r.
10. Medal za udział w Wojnie 1939r. wz. z 1981r.
11. Krzyż Armii Krajowej wz. z 1992r.
12. Krzyż Batalionów Chłopskich wz. z 1992r.
13. Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego wz. z 1992r.
14. Krzyż za udział w Wojnie 1918-1921 wz. z 1990r.
 
Tablica 118 - ODZNACZENIA RESORTOWE (MON)
 1. Złoty Medal Wojska Polskiego wz. 1999 (wyk. mennicze)
 2. Srebrny Wojska Polskiego wz. 1999 (wyk. mennicze)
 3. Brązowy Wojska Polskiego wz. 1999 (wyk. mennicze)
 4. Złoty Wojska Polskiego wz. 1999 (wyk. grawerskie)
 5. Srebrny Wojska Polskiego wz. 1999 (wyk. grawerskie)
 6. Brązowy Wojska Polskiego wz. 1999 (wyk. grawerskie)
 7. Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1996r.
 8. Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1996r.
 9. Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1996r.
10. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (gr. 3mm)
11. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (gr. 3mm)
12. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (gr. 3mm)
13. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (gr. 2,3mm)
14. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (gr. 2,3mm)
15. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (gr. 2,3mm)
16. Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (wyk. grawerskie)
17. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (wyk. grawerskie)
18. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju wz. 1991r. (wyk. grawerskie)
19. Oznaka członkowska ZBŻZiOR WP
20. Złota Odznaka ZBŻZiOR WP
21. Odznaka honorowa „Za zasługi” ZBŻZiOR WP wz. z 1998r.
 -  Orzełek (metalowy) Wojsk Lądowych
 
Tablica 119 - ODZNAKI KOMBATANCKIE I RESORTOWE (MON)
 1. Odznaka „Obrońca Westerplatte -1939”
 2. Złota Odznaka „Za Zasługi Westerplatte”
 3. Odznaka „Za Zasługi Westerplatte”
 4. Złota Odznaka „PLATERÓWKI I i II ARMII WP”
 5. Odznaka „PLATERÓWKI I i II ARMII WP”
 6. Odznaka „UCZESTNIKOWI SZTURMU BERLINA”
 7. Odznaka 1 DREZDEŃSKIEGO KORPUSU PANCERNEGO
 8. Złota Odznaka Związku Inwalidów Wojennych RP
 9. Srebrna Odznaka Związku Inwalidów Wojennych RP
10. Odznaka Śląskiego Okręgu Wojskowego
11. Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA” wz. z 1999r.
12. Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA” wz. z 1999r. (odmiana)
13. Odznaka „WZOROWY SZEF” wz. z 1999r.
14. Odznaka „WZOROWY PODCHORĄŻY” wz. z 1999r.
15. Odznaka „WZOROWY KADET” wz. z 1999r.
16. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” wz. z 1999r. (wyk. mennicze)
17. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” wz. z 1999r. (wyk. grawerskie)
18. Odznaka „WZOROWY MARYNARZ” wz. z 1999r.
19. Odznaka „BUŃCZUK”
20. Odznaka „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP” (częściowo emaliowany)
21. Odznaka „Znak Honorowy Sił Zbrojnych RP” (bez emalii)
22. Odznaka - proporzec „WZOROWY PODODDZIAŁ WOJSK LĄDOWYCH”
23. Odznaka - proporzec „WZOROWY PODODDZIAŁ WOJSK LOTNICZYCH”
24. Odznaka - proporzec „WZOROWY PODODDZIAŁ MARYNARKI WOJENNEJ”
25. Odznaka - proporz. „WZOROWY PODODDZIAŁ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ”
26. Odznaka kapelana Rzymsko-katolickiego WP
 
Tablica 120 - ODZNACZENIA RESORTOWE (MSWIA)
 1. Emblemat identyfikacyjny „POLICJA”
 2. Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” (wyk. mennicze)
 3. Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” (wyk. mennicze)
 4. Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” (wyk. mennicze)
 5. Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” (wyk. grawerskie)
 6. Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” (wyk. grawerskie)
 7. Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” (wyk. grawerskie)
 8. Złoty Medal „Za Zasługi dla Policji” (wyk. mennicze)
 9. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji” (wyk. mennicze)
10. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Policji” (wyk. mennicze)
11. Złoty Medal „Za Zasługi dla Policji” (wyk. grawerskie)
12. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Policji” (wyk. grawerskie)
13. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Policji” (wyk. grawerskie)
14. Odznaka „POLICYJNY PATROL ROKU - 1999”
15. Złota Odznaka Honorowa NS Związków Policjantów
16. Srebrna Odznaka Honorowa NS Związków Policjantów
17. Brązowa Odznaka Honorowa NS Związków Policjantów
18. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia Policji
 
Tablica 121 - ODZNACZENIA I ODZNAKI POLICJI
 1. Odznaka absolwentów WSP w Szczytnie wz. I (oficjalna)
 2. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie wz. I
 3. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie (miniatura) wz. I
 4. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie wz. II
 5. Odznaka pamiątkowa WSP w Szczytnie wz. III
 6. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia Policji
 7. Odznaka absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego CSP wz. I
 8. Odznaka absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego CSP wz. II (AR 14)
 9. Odznaka absolwentów Szkoły Ruchu Drogowego CSP wz. III (AR x)
10. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Pile
11. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Pile (miniatura)
12. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. I
13. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. II
14. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. III (na pamiątkę od Komendanta 2003r.)
15. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Pile wz. IV
16. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Słupsku
17. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Słupsku (miniatura)
18. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Słupsku (odmiana)
19. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Słupsku
20. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Katowicach
21. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Katowicach (miniatura)
22. Odznaka absolwentów Szkoły Policji w Katowicach (nieoficjalna)
23. Odznaka pamiątkowa Szkoły Policji w Katowicach wz. I
24. Odznaka pamiątkowa KGP
25. Odznaka pamiątkowa Wydziału Antyterrorystycznego Policji
26. Odznaka pamiątkowa Kompanii Wywiadowczej KWP w Łodzi 1990r.
27. Odznaka pamiątkowa Stowarzyszenia Kobiet w Policji
28. Odznaka identyfikacyjna policjanta (01287/XLIX)
29. Odznaka identyfikacyjna policjanta (521060)
 
Tablica 122 - ODZNAKI PAMIĄTKOWE KOMEND POWIATOWYCH POLICJI
 (w trakcie kompletowania)
 
Tablica 123 - ODZNAKI RESORTOWE (od 1990r.)
 1. Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
 2. Odznaka "Zasłużony dla Drogownictwa"
 3. Złota Odznaka "Przodujący Kolejarz RP"
 4. Srebrna Odznaka "Przodujący Kolejarz RP"
 5. Złota Odznaka "Wzorowy Kierowca" wz. z 1990r.
 6. Srebrna Odznaka "Wzorowy Kierowca" wz. z 1990r.
 7. Brązowa Odznaka "Wzorowy Kierowca" wz. z 1990r.
 8. Odznaka "Zasłużony dla Rolnictwa" wz. z 1996r.
 9. Odznaka "Zasłużony dla Leśnictwa"
10. Złota Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1976/90
11. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1976/90
12. Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1976/90
13. Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" wz. z 1996r.
14. Odznaka "Za Zasługi dla Transportu RP" - odm. Przywieszki
15. Odznaka "Zasłużony Pracownik Morza"
16. Odznaka "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii" wz. z 1999r.
17. Odznaka "Za Zasługi dla Energetyki" wz. z 2001r.
18. Odznaka "Zasłużony dla Energetyki" wz. . z 1998r.
19. Odznaka "Za Zasługi dla Bankowości" RP (wersja wstążkowa)
20. Odznaka "Za Zasługi dla Bankowości" RP (odm. koloryst.)
 
Tablica 123a - ODZNAKI RESORTOWE
 1. Odznaka "Zasłużony dla Służby Celnej"
 2. Odznaka "Służby Celnej RP"
 3. Złota Odznaka "Za Zasługi dla Sportu" wz. 2003r.
 4. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Sportu" wz. 2003r.
 5. Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Sportu" wz. 2003r.
 6. Odznaka "Za Zasługi dla Turystyki RP" wz. 1998r.
 7. Odznaka "Za Zasługi dla Turystyki RP" wz. 2002r.
 8. Odznaka Absolwencka 1 Kursu Inspekcji Transportu Drogowego z 2002r.
 9. Odznaka Absolwencka 4 Kursu Inspekcji Transportu Drogowego z 2004r.
10. Odznaka Absolwencka 5 Kursu Inspekcji Transportu Drogowego z 2006r.
 -   Orzełek metalowy (emblemat) Służby Celnej
 -   Oznaka (emblemat) Inspekcji Transportu Drogowego
 
Tablica 124 - ODZNAKI RESORTOWE (od 1990r.)
 1. Odznaka „Zasłużony dla Bankowości RP” wz. z 1990r. (wersja na przywieszce)
 2. Złota Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa RP” wz. z 1995r.
 3. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa RP” wz. z 1995r.
 4. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa RP” wz. z 1995r.
 5. Złota Odznaka „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi” (wersja wstążkowa)
 6. Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi” (wersja wstążkowa)
 7. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Statystyki RP” wz. z 1985/90
 8. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Statystyki RP” wz. z 1985/90
 9. Odznaka „Zasłużony dla Polskiej Geologii” wz. z 1997r.
10. Odznaka 100-lecia Kopalni Wujek
11. Odznaka „Za Zasługi dla Budownictwa” wz. z 1999r.
12. Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”
13. Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Pracy”
14. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. z 1996r. (wersja trzy stopn.)
15. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. z 1996r. (wersja trzy stopn.)
16. Brązowa Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. z 1996r. (wersja trzy stopn.)
17. Odznaka „Zasłużony dla Mennicy” wz. z 2000r.
18. Złota Odznaka „Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych” wz. z 1990r.
19. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych” wz. z 1990r.
20. Odznaka „Zasłużony dla Łączności” wz. z 1996r. (wersja jednostopniowa)
21. Odznaka „Za Zasługi dla Wynalazczości” wz. z 2003r.
22. Odznaka „Zasłużony dla Wynalazczości” wz. z 1995r.
23. Odznaka „Zasłużony dla Finansów Publicznych RP”
24. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Archiwistyki”
25. Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Pracy” wz. z 2004r.
26. Brązowa Odznaka „Profesjonalny Pracownik Poczty”
 
Tablica 125 - ODZNAKI RESORTOWE
 1. Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wz. z 2001r.
 2. Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - projekt z 2004r.
 3. Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - wz. z 2005r.
 4. Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - wz. z 2005r.
 5. Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” - wz. z 2005r.
 6. Złota Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”
 7. Srebrna Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”
 
Tablica 126 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RÓŻNE
 1. Złoty Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką (wzór 1)
 2. Srebrny Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką (wzór 1)
 3. Złoty Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką (wzór 2)
 4. Srebrny Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką (wzór 2)
 5. Brązowy Medal za Zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką (wzór 2)
 6. Złoty Medal za Zasługi dla Unii Ofiar Nazizmu
 7. Srebrny Medal za Zasługi dla Unii Ofiar Nazizmu
 8. Brązowy Medal za Zasługi dla Unii Ofiar Nazizmu
 9. Złoty Medal Polskiej Golgoty Wschodu 1939-1945
10. Srebrny Medal Polskiej Golgoty Wschodu 1939-1945
11. Brązowy Medal Polskiej Golgoty Wschodu 1939-1945
12. Złoty Medal Koronacji Obrazu Matki Boskiej Kozielskiej
13. Srebrny Medal Koronacji Obrazu Matki Boskiej Kozielskiej
14. Brązowy Medal Koronacji Obrazu Matki Boskiej Kozielskiej
15. Medal PSL „Za Zasługi” im. W. Witosa
16. Medal PSL „Za Zasługi” im. St. Mikołajczyka
17. Plakietka Polaków deportowanych do Rzeszy w czasie II Wojny Światowej
 
Tablica 127 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Odznaczenie „Misja Pojednania” wz. 2 z koroną (emalia granatowa)
 2. Odznaczenie „Misja Pojednania” wz. 2 bez korony (emalia granatowa)
 3. Odznaczenie „Misja Pojednania” wz. 1 bez korony (emalia zielona)
 4. Krzyż Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników
 5. Krzyż Czynu Zbrojnego Armii Ludowej (egz. próbny - złocony)
 6. Krzyż Czynu Zbrojnego Armii Ludowej (egz. próbny - złocony)
 7. Złoty Medal za Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego (projekt)
 8. Srebrny Medal za Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego (projekt)
 9. Brązowy Medal za Zasługi dla Ruchu Kombatanckiego (projekt)
10. Medal Jubileuszowy 10-lecia Związku Represjonowanych Żołnierzy Górników
11. Odznaka za Rozminowanie Kraju (egz. próbny - złocony)
12. Odznaka za Rozminowanie Kraju
13. Złoty Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
14. Srebrny Medal za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP
15. Oznaka członkowska ZOR RP
 -   Oznaka członkowska ZRŻG
 -   Oznaka pam. „Westerplatte 1939-1993 Versuhnung Pojednanie Ciechocinek”
 
Tablica 128 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Krzyż Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju (SPK)
 2. Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny (SPK 00) wz. 1 (orzełek emaliowany)
 3. Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny (SPK 00) wz. 2 (orzełek srebrzony)
 4. Krzyż Zasługi SPK Obrońców Ojczyzny (SPK 00) wz. 3 (egz. próbny emaliowany)
 5. Złoty Krzyż Wlkp. Związku Kombatantów "WARTA" (WZK "WARTA")
 6. Srebrny Krzyż Wlkp. Związku Kombatantów "WARTA" (WZK "WARTA")
 7. Brązowy Krzyż Wlkp. Związku Kombatantów "WARTA" (WZK "WARTA")
 8. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Zw. Solidarności Polskich Kombat. (ZSPK) - projekt
 9. Złoty Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" ZSPK
10. Srebrny Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" ZSPK
11. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Zw. Solidarności Polskich Kombat. (ZSPK) wz. 1
12. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Zw. Solidarności Polskich Kombat. (ZSPK) wz. 2
13. Krzyż Zasługi "Semper Fidelis" Wrocławskiego Oddz. SPK wz. 3
14. Żelazna Gwiazda Wytrwałości
 -   Oznaka członkowska SPK
 -   Odznaka 50-lecia SPK
 
Tablica 129 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Krzyż Korpusu Wojska Polskiego 1949-1956 (KWP)
 2. Złoty Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP)
 3. Srebrny Krzyż Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP)
 4. Krzyż Kombatancki „Więźniowi Komunizmu” z mieczami
 5. Krzyż Kombatancki „Więźniowi Komunizmu” (bez mieczy)
 6. Złoty Medal Warszyca (KWP)
 7. Srebrny Medal Warszyca (KWP)
 8. Złoty Medal „Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej”
 9. Srebrny Medal „Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej”
10. Brązowy Medal „Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej”
11. Krzyż Bitwy nad Bzurą
12. Medal pamiątkowy w XX rocznicę śmierci gen. Hallera
13. Złota gwiazda marsz. Józefa Piłsudskiego (falsyfikat falerystyczny)
 
Tablica 130 - ODZNACZENIA KOMBATANCKIE
 1. Order Przelanej Krwi za Ojczyznę (OZWWoPWiS)
 2. Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989r. za Polskę Wolną i Sprawiedliwą (OZWWoPWiS)
 3. Krzyż Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (Z „Win”) wz. 1
 4. Krzyż Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (Z „Win”) wz. 2
 5. Krzyż Walki o Niepodległość „ANTYK” (wersja popularna) z mieczami, baretką i dwoma okuciami (SPKwK „A”)
 6. Krzyż Walki o Niepodległość „ANTYK” (wersja dla skazanych na karę śmierci) z mieczami, koroną i dwoma okuciami; nr egz. 31 (SPKwK „A”)
 7. Krzyż Walki o Niepodległość „ANTYK” (wersja popularna na wstążce)
 8. Krzyż Wolności i Niepodległości z Mieczami
 9. Krzyż Wolności i Niepodległości bez mieczy
10. Medal Wolności i Niepodległości
11. Złoty Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r. (wersja specjalna)
12. Złoty Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.
13. Srebrny Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.
14. Brązowy Krzyż Powstania Poznańskiego Czerwca 1956r.
 
Tablica 131 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Odznaka „Weteran Walk o Niepodległość” (wzór oficjalny)
 2. Odznaka „Weteran Walk o Niepodległość” (nieoficjalny 1)
 3. Odznaka „Weteran Walk o Niepodległość” (nieoficjalny 2)
 4. Odznaka „Weteran Walk o Niepodległość” (nieoficjalny 3 - złocony)
 5. Odznaka za Zasługi dla Zw. Komb. RP i b. Więżn. Polit. (emalia ciemna)
 6. Odznaka za Zasługi dla Zw. Komb. RP i b. Więżn. Polit. (emalia jasna)
 7. Krzyż Policyjny im. „Ponurego”
 8. Złota miniatura Medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
 9. Srebrna miniatura Medalu „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”
10. Medal za Zasługi dla PZBWPHWiOK „50-lecie Związku”
11. Odznaka Honorowa Armii Krajowej
12. Odznaka pam. „Akcja Burza” wz. I - popularna
13. Odznaka pam. „Akcja Burza” wz. II - emaliowana
14. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wz. 2
15. Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej wz. 2
16. Złota Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
17. Srebrna Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
 -   Oznaka członkowska Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych
 
Tablica 132 - ODZNACZENIA I ODZNAKI KOMBATANCKIE
 1. Krzyż Więźnia Politycznego (SPbWP)
 2. Złoty Krzyż Niezłomnych (SPbWP)
 3. Srebrny Krzyż Niezłomnych (SPbWP)
 4. Krzyż Antykomunistycznego Związku Więźniów Politycznych 1939-1956 (AZWP)
 5. Order Walki i Cierpienia wz. 1 (krzyż złoty z czarną emalią) - projekt
 6. Order Walki i Cierpienia wz. 2 (krzyż złoty z białą emalią) - projekt
 7. Order Walki i Cierpienia wz. 3 (krzyż srebrny z czarną emalią) - projekt
 8. Order Walki i Cierpienia wz. 4 (krzyż srebrny z białą emalią) - projekt
 9. Order Walki i Cierpienia wz. 5 (krzyż srebrny bez emalii) - projekt
10. Odznaka Honorowa „SYBIR”
11. Odznaka Hon. za Zasługi dla Zw. Sybiraków regionu Warmińsko-Mazurskiego wz.1
12. Odznaka Hon. za Zasługi dla Zw. Sybiraków regionu Warmińsko- Mazurskiego wz.2
13. Odznaka Hon. za Zasługi dla Zw. Sybiraków regionu Warmińsko- Mazurskiego -próbny
14. Krzyż Więźnia Politycznego Okresu Stalinowskiego (ZWPOS)
 -   Oznaka członkowska Stowarzyszenia Polskich b. Więźniów Politycznych
 -   Oznaka członkowska Związku Sybiraków wz. 1
 -   Oznaka członkowska Związku Sybiraków wz. 2
 -   Oznaka pamiątkowa „SYBIR 1940-1953”
 
Tablica 133 - ODZNACZENIA ORGANIZACYJNE I KOMBATANCKIE
 1. Order Virtuti Civili 1 klasy (na wstążce 1 wersji)
 -  Order Virtuti Civili 1 klasy (na wstążce 2 wersji)
 2. Order Virtuti Civili 2 klasy (na wstążce 1 wersji)
 -  Order Virtuti Civili 2 klasy (na wstążce 2 wersji)
 3. Krzyż Honoru z mieczami (Zw. Leg. Polskich)
 4. Krzyż Honoru bez mieczy (Zw. Leg. Polskich)
 5. Medal Honoru (Zw. Leg. Polskich)
 6. Medal Zasługi (Zw. Leg. Polskich)
 7. Krzyż Służby Rzeczpospolitej (Federacji Polskich Zw. Obrońców Ojczyzny)
 8. Medal zasługi FPZOO
 9. Medal pamiątkowy marsz. Józefa Piłsudskiego i 1 Bryg. Legionów Polskich
10. Odznaka członkowska FPZOO
11. Krzyż Legionowy
 
Tablica 134 - ODZNACZENIA I ODZNAKI LIGI OBRONY KRAJU
 1. Odznaka tytułu honorowego „CZŁONEK HONOROWY LOK” wz. z 2006r.
 2. Odznaka tytułu honorowego „CZŁONEK HONOROWY LOK” wz. z 1984r.
 3. Odznaka tytułu honorowego „CZŁONEK HONOROWY LOK” wz. z 1989r.
 4. Odznaka Honorowa za Wybitne Zasługi dla LOK (z 1 okuciem)
 5. Złoty Medal za Zasługi dla LOK (wzór 1)
 6. Srebrny Medal za Zasługi dla LOK (wzór 1)
 7. Brązowy Medal za Zasługi dla LOK (wzór 1)
 8. Złoty Medal za Zasługi dla LOK (wzór 2)
 9. Srebrny Medal za Zasługi dla LOK (wzór 2)
10. Brązowy Medal za Zasługi dla LOK (wzór 3)
11. Odznaka Honorowa za Zasługi dla KOR-LOK (z 1 okuciem)
12. Odznaka Honorowa 50-lecia LOK (egzemplarz próbny czarno emaliowany)
13. Odznaka Honorowa 50-lecia LOK nr egz. 0157
14. Medal pamiątkowy 60-lecia LOK „ZA ZASŁUGI” nr egz. 110
15. Odznaka „Zasłużony Działacz LOK
16. Odznaka „Zasłużony Działacz KOR-LOK”
 -   Oznaka członkowska LOK wz. IV
 
Tablica 135 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ZOSP RP
 1. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
 2. Złoty Znak ZOSP RP wz. z 1993r. (prod. łotewskiej)
 3. Złoty Znak ZOSP RP wz. z 1993r. (prod. krajowej)
 4. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wz. z 1993r.
 5. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wz. z 1993r.
 6. Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa wz. z 1993r.
 7. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla OSP w Świętochłowicach”
 8. Medal „Zasłużony dla OSP Barcin”
 9. Złoty Medal „Za Zasługi” dla pożarnictwa woj. katowickiego
10. Srebrny Medal „Za Zasługi” dla pożarnictwa woj. katowickiego
11. Brązowy Medal „Za Zasługi” dla pożarnictwa woj. katowickiego
12. Złoty Medal ZW OSP w Katowicach
13. Srebrny Medal ZW OSP w Katowicach
14. Brązowy Medal ZW OSP w Katowicach
 
Tablica 136 - ODZNAKI ZOSP (OD 1992R.)
 1. Odznaka „Strażak Wzorowy”
 2. Odznaka „Strażak Wzorowy (odmiana o odwróconych kolorach)
 3. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - V
 4. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - X
 5. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - XV
 6. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - XX
 7. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. -XXV
 8. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - XXX
 9. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - XXXV
10. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - 40
11. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - 45
12. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - 50
13. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - 55
14. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - 60
15. Odznaka ZOSP RP „Za Wysługę Lat” wz. z 1993r. - 65
16. Złota Młodzieżowa Odznaka Pożarnicza
17. Srebrna Młodzieżowa Odznaka Pożarnicza
18. Brązowa Młodzieżowa Odznaka Pożarnicza
 
Tablica 137 - ODZNAKI I OZNAKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 1. Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego
 2. Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 3. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 4. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 5. Złota Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
 6. Srebrna Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
 7. Brązowa Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
 8. Odznaka absolwencka SGSP (wersja 1 dla studiów magisterskich)
 9. Odznaka absolwencka SGSP (wersja 2 dla studiów zawodowych)
10. Odznaka absolwencka Studium Oficerskiego SGSP (kurs 5)
11. Odznaka absolwencka Studium Oficerskiego SGSP (kurs 6)
12. Odznaka absolwencka Studium Oficerskiego SGSP (kurs 7)
13. Odznaka absolwencka Podyplomowego Studium Oficerskiego SGSP (kurs 1)
14. Złota Odznaka „Wzorowy Podchorąży” SGSP wz. z 1998r.
15. Srebrna Odznaka „Wzorowy Podchorąży” SGSP wz. z 1998r.
16. Złota Odznaka „Wzorowy Słuchacz” SGSP
17. Srebrna Odznaka „Wzorowy Słuchacz” SGSP
18. Odznaka Prymusa Kursu Podofic. SPP w Opolu
19. Odznaka absolwencka Szkoły Aspirantów Pożarnictwa (wersja 1 z 1993r.)
20. Odznaka absolwencka Szkoły Aspirantów Pożarnictwa (wersja 2 z 1994r.)
21. Odznaka absolwencka Szkoły Aspirantów Pożarnictwa (odmiana wersji 2)
22. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia PSP w Częstochowie
23. Znaczek (logo) PSP (1977-1997)
24. Odznaka pam. XX-lecia Odwodowej Brygady Pożarniczej woj. warszaw. 1977-1997
25. Odznaka absolw. Podyplomowego Studium Oficerów im. B. Chomicza SGSP Wa-wa
 -   Orzełek metalowy na czapkę
 
Tablica 138 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1. „Złom”
 2. Medal św. Huberta
 3. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa
 4. Złoty Medal Zasługi Łowieckiej
 5. Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
 6. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
 7. Złoty Medal za Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego
 8. Srebrny Medal za Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego
 9. Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa Białostockiego
10. Złoty Medal za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego
11. Srebrny Medal za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego
12. Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa Bielskiego
13. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Łódzkiego
14. Medal „60 lat Działalności Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Łodzi”
15. Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Łódzkiego w 70-lecie PZŁ”
16. Medal za Zasługi dla Łowiectwa woj. Przemyskiego
 -   Oznaka członkowska PZŁ wz. z 1947r.
 -   Oznaka członkowska PZŁ wz. z 1953r.
 -   Oznaka członkowska PZŁ wz. z 1953r. (odmiana zmniejszona i złocona)
 
Tablica 139 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa woj. Ostrołęckiego
 2. Odznaka za zasługi dla Łowiectwa Warszawskiego
 3. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa woj. Legnickiego”
 4. Odznaka „70 Lat PZŁ na Ziemi Piotrkowskiej”
 5. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa woj. Wałbrzyskiego”
 6. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa woj. Płockiego”
 7. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej”
 8. Medal za „Zasługi dla Łowiectwa Włocławskiego”
 9. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie” - złota wz. 1
10. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie” - srebrna wz. 1
11. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie” - brązowa wz. 1
12. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie” - złota wz. 2
13. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie” - srebrna wz. 2
14. Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa na zawojszczyźnie” - brązowa wz. 2
15. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa Zielonogórskiego
16. Odznaka (plakieta) „Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur”
17. Medal za zasługi dla Łowiectwa woj. Elbląskiego
18. Medal (plakieta) za Zasługi dla Łowiectwa Słupskiego
19. Medal „Zasłużony dla Łowiectwa woj. Krośnieńskiego”
20. Odznaczenie „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Gdańskiej”
21. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego „Gospodarz” w Borowie
 
Tablica 140 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1. Złota Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”
 2. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”
 3. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”
 4. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny (wersja srebrna)
 5. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny (wersja brązowa)
 6. Oznaka za Zasługi dla Łowiectwa Rzeszowszczyzny
 7. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej
 8. Srebrny Medal
 9. Złoty Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Katowickiego”
10. Srebrny Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Katowickiego”
11. Medal za Zasługi w Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa
12. Medal za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa
13. Medal za Zasługi dla Łowiectwa Siedleckiego
14. Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Kaliskiego”
15. Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny”
 -   Orzełek Lasów Państwowych
 
Tablica 141 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (PZŁ)
 1. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego „NEMROD” Łódź 1947-1997
 2. Medal 40-lecia Koła Łowieckiego „HUBERTUS” Łódź 1956-1996
 3. Medal 40-lecia Koła Łowieckiego „KSIĘŻAK” Łódź 1956-1996
 4. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego „DIANA” Łódź 1956-1996
 5. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego „DROP” Zielona Góra 1949-1999
 6. Odznaka 48-lecia PZŁ na Opolszczyźnie
 7. Odznaka 75-lecia PZŁ Warszawa 1998
 8. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego „DĄBROWA” Świebodzin 1947-1997
 9. Odznaka 75-lecia PZŁ
10. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Głowno 1949-1999
11. Odznaka 45-lecia Koła Łowieckiego „JELEŃ” Babimost 1953-1998
12. Odznaka 45-lecia Koła Łowieckiego „PIŻMAK” Niwiska
13. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego „ODYNIEC” Bobrowice 1950-2000
14. Odznaka 30-lecia Koła Łowieckiego „KRUK” Zielona Góra 1964-1994
15. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego „ŁOŚ” Torzym 1949-1999
16. Odznaka 50-lecia Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Kożuchów 1948-1998
17. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego „PIAST” Sulechów 1947-1997
18. Medal 50-lecia Koła Łowieckiego „TUR” Nowa Sól 1948-1998
19. Medal Lubuskiej Wystawy Łowieckiej 1969 „II Miejsce”
 
Tablica 142 - ODZNACZENIA, MEDALE i ODZNAKI PZŁ
 1. Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego” wz. z 2000r.
 2. Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego” wz. z 2000r. (odmiana)
 3. Złoty Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego” wz. z 2000r.
 4. Srebrny Medal „Zasłużony dla Łowiectwa Śląskiego” wz. z 2000r.
 5. Złoty Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego”
 6. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Przemyskiego”
 7. Odznaka pamiątkowa 60-lecia Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Łodzi
 8. Medal pamiątkowy PZŁ
 9. Odznaka pamiątkowa 50-lecia Koła Łowieckiego „Knieja” w Zgorzelcu
10. Odznaka pamiątkowa 30-lecia Koła Łowieckiego „Dzik” w Grabicach (1948-1998)
11. Medal pamiątkowy 50-lecia Koła Łowieckiego nr 100 „Dzik” w Mochach (1953-2003)
12. Odznaka pamiątkowa 50-lecia Koła Łowieckiego „Dzik” w Poznaniu (1949-1999)
13. Odznaka pamiątkowa 80-lecia PZŁ (1923-2003) Lubuski Sejmik Łowiecki
14. Odznaka pamiątkowa 80-lecia PZŁ (1923-2003) Okręgowa Rada Łowiecka Nowy Sącz
15. Medal pamiątkowy 5-lecia (1994-1999) Koła Łowieckiego „Róża” Nr 51
16. Odznaka Koła Łowieckiego „Orzeł” w Częstochowie (1953r.)
 
Tablica 143 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE (MŁODZIEŻOWE)
 1. Złoty Krzyż „Zasługi dla ZHP” (z miniaturką)
 2. Krzyż „Zasługi dla ZHP” z Rozetą - Mieczami
 3. Krzyż „Zasługi dla ZHP”
 4. Krzyż pam. 90-lecia Skautingu Polskiego
 5. Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (z miniaturką)
 6. Odznaka ZHP „Nieść chętną pomoc - 1997”
 7. Złote Odznaczenie im. J. Krasickiego (z miniaturką)
 8. Srebrne Odznaczenie im. J. Krasickiego (z miniaturką)
 9. Brązowe Odznaczenie im. J. Krasickiego (z miniaturką)
10. Odznaka „Za Zasługi dla ZSMP”
11. Odznaczenie im. J. Solarza
12. Odznaka „Za Zasługi dla ZMW”
13. Order Uśmiechu
14. Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
15. Medal im. dr H. Jordana (wersja na przywieszce)
16. Medal im. dr H. Jordana (wersja na wstążce)
 -   Krzyż Harcerski (z miniaturką)
 -   Złota lilijka ZHP
 -   Srebrna lilijka ZHP
 -   Żeglarska lilijka ZHP
 -   Odznaka Zuchowa
 
Tablica 144 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Złoty Medal Prymasowski „Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła …”
 2. Srebrny Medal Prymasowski „Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła …”
 3. Brązowy Medal Prymasowski „Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła …”
 4. Wielki Order św. Zygmunta (Diecezji Płockiej)
 5. Krzyż „Milito pro Christo” Biskupa Polowego WP
 6. Złoty Krzyż „Dobrze Zasłużonemu dla Kościoła Łódzkiego...”
 7. Srebrny Krzyż „Dobrze Zasłużonemu dla Kościoła Łódzkiego...”
 8. Krzyż Milenijny Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku
 9. Krzyż jubileuszowy 700 rocznicy urodzin św. Brygidy
10. Medal „Pro Esse Auso” Diecezji Warmińsko-Mazurskiej
11. Złoty Medal „Bene Merito” Parafii p.w. św. Stanisława w Gdańsku
12. Srebrny Medal „Bene Merito” Parafii p.w. św. Stanisława w Gdańsku
 
Tablica 145 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Krzyż Komandorski Orderu św. Brygidy
 2. Gwiazda Orderu św. Brygidy
 3. Krzyż Zasługi dla Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku
 4. Złoty Krzyż Prymasa 1000-lecia
 5. Srebrny Krzyż Prymasa 1000-lecia
 6. Krzyż „Zasłużony dla Kościoła i Ojczyzny” Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
 7. Order „ECCE HOMO”
 8. Dystynktoria diecezjalne
 9. Dystynktoria diecezjalne
 
Tablica 146 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Order św. Marii Magdaleny - srebrny 2 stopnia (wersja 1)
 2. Order św. Marii Magdaleny - brązowy 3 stopnia (wersja 1)
 3. Order św. Marii Magdaleny - złoty 1 stopnia (wersja 2)
 4. Order św. Marii Magdaleny - srebrny 2 stopnia (wersja 2)
 
Tablica 147 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Order św. Równych Apostołom Cyryla i Metodego
 2. Medal pamiątkowy Metropolity Sawy
 3. Złoty Krzyż „JERUZALEM”
 4. Srebrny Krzyż „JERUZALEM”
 
Tablica 148 - ORDER ŚW. STANISŁAWA
 1. Krzyż Wielki Orderu św. Stanisława 1 klasy wz. z 1989r.
 2. Gwiazda Orderu św. Stanisława (złocona do 1 kl.)
 3. Łańcuch Orderowy
 
Tablica 149 - ORDER ŚW. STANISŁAWA
 1. Krzyż Wielki Orderu św. Stanisława 1 klasy wz. z 1995r.
 2. Gwiazda Orderu św. Stanisława (złocona do 1 kl.)
 
Tablica 150ORDER ŚW. STANISŁAWA
 3. Krzyż Komandorski Orderu św. Stanisława 2 klasy
 4. Gwiazda Orderu św. Stanisława (srebrzona do 2 kl.)
 5. Krzyż Komandorski Orderu św. Stanisława 3 klasy
 6. Krzyż Oficerski Orderu św. Stanisława 4 klasy
 7. Krzyż Kawalerski Orderu św. Stanisława 5 klasy
 8. Złoty Krzyż Zasługi dla Orderu św. Stanisława
 9. Srebrny Krzyż Zasługi dla Orderu św. Stanisława
10. Brązowy Krzyż Zasługi dla Orderu św. Stanisława
 
Tablica 151 - ODZNACZENIA ORGANIZACYJNE, REGIONALNE I INNE
 1. Odznaka "Zasłużony dla powiatu Płockiego"
 2. Medal "Zasłużony dla Ziemi Sierackiej"
 3. Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy" wersja 1 na wstążce
 4. Wyróżnienie "Zasłużony dla Warszawy" wersja 2 na baretce
 5. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Wielkopolskiego"
6. Złota Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego
7. Srebrna Odznaka Honorowa Gryfa Pomorskiego
8. Złoty Medal "Zasłużony dla Miasta Mławy"
9. Srebrny Medal "Zasłużony dla Miasta Mławy"
10. Odznaka Honorowa "Za
Zasługi dla województwa Kujawsko-Pomorskiego
11. Złota Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla województwa Ślaskiego"
12. Srebrna Odznaka Honorowa "Za zasługi dla województwa Śląskiego"
13. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla woj. Lubuskiego"
14. Medal "Zasłużony dla pow. Bialskiego"
15. Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla woj. Warmińsko-Mazurskiego"
16. Odznaka "Za Zasługi dla województwa Katowickiego" wer. Druga (srebrna)
17. Srebrna Odznaka "Za Zasługi dla Gdyni"
18. Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Gdyni"
 
Tablica 152 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Krzyż Wielki Orderu Regencji
 2. Gwiazda Orderu Regencji
 
Tablica 153 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Order Króla Bolesława Chrobrego
 2. Medal Orła Białego
 3. Krzyż Złoty im. Leszka W. Ks. Wierzchowskiego
 4. Odzn. pam. 314 Rocznicy Zwycięst. Króla J. III Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem
 5. Krzyż 3-Maja
 6. Krzyż 3-Maja (odmiana z „gałązką”)
 
Tablica 154 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Order Odrodzenia Monarchii
 2. Krzyż Odrodzenia Monarchii
 3. Krzyż Wierności
 4. Krzyż Jerozolimski
 5. Odznaka pamiątkowy 6-lecia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
 6. Odznaka pamiątkowy 10-lecia Polskiego Ruchu Monarchistycznego
 
Tablica 155 - ODZNACZENIA POLSKIEGO RUCHU MONARCHISTYCZNEGO
 1. Krzyż Wielki Orderu Zakonu Rycerzy Polskiej Korony 1 klasy
 2. Gwiazda Orderu Zakonu do Krzyża Wielkiego
 
Tablica 156 - ODZNAKI RESORTOWE (MON I MSW)
 1. Złoty Medal 20 Brygady Łączności NJW MSWiA
 2. Srebrny Medal 20 Brygady Łączności NJW MSWiA
 3. Odznaka Honorowa JW 1609
 4. Odznaka GROM (Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego)
 5. Złoty Medal WFS GROM „Za Zasługi dla Formacji”
 6. Srebrny Medal WFS GROM „Za Zasługi dla Formacji”
 7. Złoty Medal WFS GROM „Oddział Bojowy A”
 8. Srebrny Medal WFS GROM „Oddział Bojowy A”
 9. Złoty Medal WFS GROM „Zespół Snajperów”
10. Srebrny Medal WFS GROM „Zespół Snajperów”
11. Złoty Medal Sztabu Generalnego WP „Gen. dyw. Z. Ciesielski”
12. Srebrny Medal Sztabu Generalnego WP „Gen. dyw. Z. Ciesielski”
13. Złoty Medal Sztabu Generalnego WP „Gen. Zarząd Rozpozn. Wojsk.”
14. Srebrny Medal Sztabu Generalnego WP „Gen. Zarząd Rozpozn. Wojsk.”
15. Złoty Medal Wojskowych Służb Informacyjnych MON
16. Srebrny Medal Wojskowych Służb Informacyjnych MON
17. Odznaka Spadochronowa „GROM”
18. Odznaka Honorowa Biura Ochrony Rządu
19. Oznaka BOR
20. Odznaka Urzędu Ochrony Państwa
21. Oznaka Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
22. Oznaka ABW
23. Medal pamiątkowy Śląskiego Okręgu Wojskowego
 
Tablica 157 - ODZNACZENIA I ODZNAKI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
 1. Odznaka tytułu honorowa „Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wz. z 1990r.
 2. Odznaka „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wz. z 1999r. PCK 1 stopnia (złota) wz. z 1948r.
 3.
 4. Odznaka Honorowa PCK (1,2,3,4 stopnia) wyk. grawerskie
 5. Odznaka Honorowa PCK (1,2,3,4 stopnia) wyk. grawerskie
 6. Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 1 stopnia
 7. Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 2 stopnia
 8. Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 3 stopnia
 9. Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 3 stopnia (odmiana)
10. Złota Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
11. Srebrna Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
12. Brązowa Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
13. Odznaka Członka Klubu HDK PCK
14. Odznaka Młodzieżowa PCK
15. Odznaka „Zasłużony Opiekun Koła PCK”
16. Odznaka „Opiekun Koła PCK”
17. Odznaka Społecznego Instruktora Młodzieżowego PCK
18. Złota Odznaka „Zasłużony Społeczny Instruktor Młodzieżowy PCK”
19. Srebrna Odznaka „Zasłużony Społeczny Instruktor Młodzieżowy PCK”
 
Tablica 158 - ODZNACZENIA I ODZNAKI SPÓŁDZIELCZE
 1. Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO”
 2. Złoty Krzyż Zasługi ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w Rozwoju Spółdz.”
 3. Srebrny Krzyż Zasługi ks. Piotra Wawrzyniaka „Zasłużonemu w Rozwoju Spółdz.”
 4. Złota Odznaka Hon. im. Franciszka Stefczyka „Za Zasługi Dla Spółdz. Bankowej”
 5. Srebrna Odznaka Honorowa im. F. Stefczyka „Za Zasługi Dla Spółdz. Bankowej”
 6. Medal (Złoty) Odznaka Hon. im. F. Stefczyka „Za Zasługi Dla Spółdz. Bankowej”
 7. Złota Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH”
 8. Srebrna Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH”
 9. Złota Odznaka „Za Zasługi Dla Spółdzielczości Bankowej BGŻ”
10. Srebrna Odznaka „Za Zasługi Dla Spółdzielczości Bankowej BGŻ”
11. Złota Odznaka Hon. Centraln. Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
12. Srebrna Odzn. Hon. Centraln. Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
13. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz ZZPrac. „SPOŁEM” w PRL”
14. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz ZZPrac. „SPOŁEM” w PRL”
15. Odznaka „Za Zasługi Dla Spółdzielczości” (Zespołowa)
16. Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Spółdzielczości Inwalidów”
17. Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych”
18. Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Spółdzielczości Ogrodniczo-Pszczelarskiej”
19. Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Spółdzielczości Mleczarskiej”
20. Odznaka Honorowa „Zasłużony Dla Spółdzielczości Samopomoc Chłopska”
21. Odznaka Honorowa „Zasłużony Pracownik Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego”
22. Oznaka SKO „Oszczędzaj i ucz oszczędności”
23. Odznaka „Zasłużony dla SPOŁEM” (zespołowa)
24. Odznaka pamiątkowa X-lecia CRS
25. Odznaka „Zasłużony dla Spółdzielczości” „S.Ch” Gdańsk
26. Odznaka pamiątkowa XI Konkursu Spółdzielczości „S.Ch” 1987r.
 
Tablica 159 - ODZNACZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH III RP
 1. Krzyż członkowski Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
 2. Order Zasługi Zjednoczenia KBS RP- Krzyż Oficerski
 3. Krzyż członkowski Pilskiego BK „Tarcza” w Pile
 4. Krzyż członkowski Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu
 5. Krzyż Rycerski Pilskiego BK Tarcza (wersja zielonoświątkowa)
 6. Krzyż Rycerski Ostrowskiego BK
 7. Krzyż Królewski Kórnickiego BK w Kórniku
 8. Złoty Krzyż Rycerski Kórnickiego Bractwa Kurkowego w Kórniku
 9. Srebrny Krzyż Rycerski Kórnickiego Bractwa Kurkowego w Kórniku
10. Brązowy Krzyż Rycerski Kórnickiego Bractwa Kurkowego w Kórniku
11. Medal pamiątkowy Krajowego Zjazdu Delegatów Zjednoczenia KBS RP w 1995r.
12. Medal pamiątkowy VII Kongresu Zjednoczenia KBS RP w 1994r.
13. Medal pamiątkowy VI Kongresu Zjednoczenia KBS RP w 1991r.
14. Medal pamiątkowy „Poświęcenie Sztandaru KBS w Krotoszynie w 1995r.”
15. Krzyż Zasługi KBS w Żorach
 
Tablica 160 - ODZNACZENIA KURKOWYCH BRACTW STRZELECKICH III RP
 1. Odznaka pamiątkowa „Poświęcenie sztandaru KBS Jutrosin 2000r.”
 2. Odznaka pamiątkowa „Poświęcenie sztandaru KBS Środa Wlkp. 2003r.”
 3. Odznaka pamiątkowa „Poświęcenie sztandaru KBS Tczew 1998r.”
 4. Odznaka pamiątkowa „Poświęcenie sztandaru Okręgu KBS Poznań 2003r.”
 5. Odznaka pamiątkowa 650-lecia KBS Stargard 1351-2001
 6. Odznaka pamiątkowa 150-lecia KBS Września 1854-2004
 7. Odznaka pamiątkowa 350-lecia KBS Czarnków 1648-1998
 8. Odzn. pam. Strzelania na Europ. Zjeździe Strzelców Hist. (EGS) w Krakowie 1998r.
 9. Odznaka pamiątkowa Zjazdu Zjednoczenia KBS RP w Szamotułach 1999r.
10. Odznaka „EXSPERT” KBS Okręgu Poznańskiego
11. Odznaka pam. Strzelania o Puchar Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opalenicy w 2003r.
12. Odznaka pamiątkowa Strzelania Sztandarowego w Poznaniu w 2003r.
13. Odznaka pamiątkowa 355-lecia KBS we Wronkach 1646-2001
14. Odznaka pam. Krajowego Zjazdu Zjednoczenia KBS RP w Borku Wlkp. w 2002r.
15. Odznaka pam. Krajowego Zjazdu Delegatów KBS RP we Wrześni w 2001r.
16. Odznaka Kura Łódzkiego Bractwa Kurkowego
17. Medal pam. 350-lecia KBS w Szamotułach
18. Odznaka pam. 10-lecia KBS Lechity Otwock
 
Tablica 161 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTU GÓRNICZO-HUTNICZEGO
 1. Złota Odznaka „BUDOWNICZY LGOM”
 2. Srebrna Odznaka „BUDOWNICZY LGOM”
 3. Odznaka „Zasłużony dla Zakładów Górniczych Sieroszewice”
 4. Odznaka „Zasłużony dla Zakładów Górniczych Rudna”
 5. Odznaka „Zasłużony Pracownik Huty Miedzi Legnica”
 6. Odznaka „Zasłużony dla Zakładu Robót Górniczych Lubin”
 7. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S. A.”
 8. Odznaka „Zasłużony dla Zakładów Górniczych Polkowice”
 9. Odznaka „Zasłużony dla Zakładów Górniczych Polkowice” (miniaturka)
10. Odznaka „Zasłużony dla Zakładu Transportu KGHM w Lubinie”
11. Odznaka „Zasłużony dla KGHM Polska Miedź S. A. Zakłady Górnicze Lubin”
12. Odznaka „Zasłużony Pracownik Turowa”
13. Odznaka „Zasłużony dla ZUG Lena”
14. Odznaka za Zasługi dla PÓL -MIEDŹ Trans w Lubinie
15. Odznaka „Za Zasługi dla Kopalni Mysłowice”
16. Odznaka „Zasłużony dla Huty Miedzi - Głogów”
17. Odznaka „Zasłużony Pracownik KGHM ZBK w Lubinie”
18. Odznaka „Zasłużony Pracownik PeBeKa w Lubinie”
19. Odznaka za Zasługi dla Zakładu Transportu KGHM
20-24. Plakietki pam. Z „Dnia Górnika”
 
Tablica 162 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ZAKŁADOWE, SZKOLNE I TP.
 1. Medal Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.
 2. Medal Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. (zespołowy)
 3. Medal pamiątkowy 50-lecia Służb Dyspozycyjnych w Energetyce „STOEN”
 4. Medal pamiątkowy 50-lecia Służb Zabezpieczeniowych „STORN”
 5. Medal „Zasłużony Pracownik WPG” - złota
 6. Medal „Zasłużony Pracownik WPG” - srebrna
 7. Odznaka Honorowa „WPG” - złota
 8. Odznaka Honorowa „WPG” - srebrna
 9. Medal pamiątkowy 50-lecia Warszawskiego Przeds. Geodezyjnego w Warszawie
10. Medal pamiątkowy 50-lecia WPG (Seminarium w Ryni)
11. Medal „Za Zasługi dla Szk. Podst. nr 7 im. J. Bema w Ostrowie Wlkp.”
12. Odznaka „Radny Województwa Warmińsko-Mazurskiego” I kadencja
13. Medal Straży Miejskiej w Łodzi
14. Medal „Za Zasługi dla Elektrowni Stalowa Wola”
15. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla PEKAES”
16. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Elektrowni Połaniec”
 
Tablica 163 - ODZNACZENIA MONARCHISTYCZNE
 1. Krzyż Monarchii UPUM
 2. Krzyż Rycerski III klasy UPUM
 3. Krzyż Zasługi Rycerstwa Zachodniego
 
Tablica 164 - ODZNACZENIA RÓŻNE
 1. Order „Polonia Mater Nostra Est” Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego
 2. Medal „Meritus Patriac” Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
 3. Medal Zasłużony dla Polskiej Nagrody Jakości KJG
 
Tablica 165 - ODZNACZENIA ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Medal „Pro Memoria” (menniczy)
 2. Medal „Pro Memoria” (grawerski)
 3. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti  Militari (wersja złocona)
 4. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari (wersja srebrzona)
 5. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu (wersja złocona)
 6. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Stow. Kawalerów Orderu Wojennego Krzyża Grunwaldu (wersja srebrzona)
 7. Odznaka Honorowa „Krzyż Ludowego Wojska Polskiego”
 8. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Dolnośląskiego ZŻ LWP”
 9. Odznaka pam. „60-lecie Bitwy pod Lenino”
10. Odznaka pam. „60 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej”
11. Odznaka pam. „Braterstwo Broni”
12. Złota Odznaka Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
13. Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego”
 -   Odznaka członkowska Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego
 
Tablica 165a - ODZNACZENIA ORGANIZACJI KOMBATANCKICH
 1. Złoty Medal Zakładów Inwestycyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 2. Srebrny Medal Zakładów Inwestycyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
 3. Medal pam. 60-lecia 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. J. Kilińskiego (menniczy)
 4. Medal pam. 60-lecia 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty im. J. Kilińskiego (grawerski)
 5. Odznaka 4 Pomorskiej Dywizji Piechoty
 6. Złoty Medal pam. Międzynarodowej Dywizji w Polskiej Strefie Stab. w Iraku
 7. Srebrny Medal pam. Międzynarodowej Dywizji w Polskiej Strefie Stab. w Iraku
 8. Złoty Medal Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu
 9. Srebrny Medal Oddziału Żandarmerii Wojskowej we Wrocławiu
10. Odznaka pam. Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
11. Medal „Okrągłego Stołu”
 
Tablica 166 - ODZNACZENIA KOŚCIELNE
 1. Order Archidiecezji Rzymsko-Katolickiej Szczecińsko-Kamieńskiej
 2. Krzyż „Zasłużony dla Parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu-Leśnicy”
 3. Złoty Krzyż jubileuszowy 700-rocznicy urodzin św. Brygidy
 4. Srebrny Krzyż jubileuszowy 700-rocznicy urodzin św. Brygidy
 5. Krzyż „Za Zasługi” Duszpasterstwa Służb Celnych Finansów i Skarbowych
 6. Krzyż „Za Zasługi” Muzeum Diecezjalnego i Kultury Regionu w Siedlcach
 7. Medal „Zasłużony dla Katechizacji” Diecezja Płocka
+
Tablica 167 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE (MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI)
 1. Złota Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” XV wz. z 1985r.
 2. Srebrna Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” X wz. z 1985r.
 3. Brązowa Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” V wz. z 1985r.
 4. Złota Odznaka „ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ” wz. z 1997r.
 5. Srebrna Odznaka „ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ” wz. z 1997r.
 6. Brązowa Odznaka „ZA ZASŁUGI W PRACY PENITENCJARNEJ” wz. z 1997r.
 7. Odznaka Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa
 8. Emblemat Wewnętrznej Służby Ochrony
 9. Medal Straży Miejskiej w Łodzi
 
Tablica 168 - ORDER ŚW. ŁAZARZA
 1. Krzyż orderowy Orderu św. Łazarza 1 klasy
 2. Gwiazda orderowa Orderu św. Łazarza 1 klasy
 
Tablica 169 - ODZNACZENIA RESORTOWE STRAŻY GRANICZNEJ
 1. Odznaka Straży Granicznej (nr egz. 1404) z miniaturą
 2. Odznaka jubileuszowa 75-lecia KOP 1924-1999 z miniaturą
 3. Odznaka jubileuszowa 80-lecia KOP 1924-2004
 4. Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego COSSG
 5. Odznaka Absolwenta Studium Straży Granicznej COSSG
 6. Odznaka Absolwenta Studium Oficerskiego COSSG w Kętrzynie
 7. Odznaka Absolwenta Studium Straży Granicznej COSSG w Kętrzynie
 8. Odznaka Absolwenta Szkoły Podoficerskiej CSSG
 9. Złoty Medal „Za Zasługi dla Straży Granicznej”
10. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Straży Granicznej”
11. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Straży Granicznej”
12. Odznaka pamiątkowa Pomorskiego Oddziału SG Świnoujście
13. Odznaka pamiątkowa Bałtyckiego Oddziału SG Kołobrzeg
14. Odznaka pamiątkowa Morskiego Oddziału SG Gdańsk (nieoficjalna)
15. Odznaka pamiątkowa Morskiego Oddziału SG Gdańsk wz. 2 popularny
16. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie
17. Odznaka pamiątkowa Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie (odmiana)
18. Odznaka pamiątkowa Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Zgorzelcu
19. Odznaka pamiątkowa Ośrodka Tresury Psów Służbowych w Zgorzelcu (odmiana)
20. Odznaka pamiątkowa Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Granicznych
21. Odznaka pamiątkowa Centralny Ośrodek Szkolenia Służb Granicznych
22. Oznaka Korpusu Osobowego Straży Granicznej
 -   Emblemat metalowy Straży Granicznej
 -   Emblemat metalowy Straży Granicznej (emaliowany)
 -   Emblemat metalowy Służby Celnej
 
Tablica 170 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
  1. Oznaka członkowska Sokoła Polskiego
  2. Odznaka Honorowa X Lat Odrodzonego Sokolstwa - Kraków (emaliowana)
  3. Odznaka Honorowa X Lat Odrodzonego Sokolstwa - Kraków (wersja nie emaliowana)
  4. Oznaka Sokoła Polskiego w Zielonej Górze
  5. Oznaka Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce
  6. Złoty Krzyż Zasługi „Znak Sokoła”
  7. Srebrny Krzyż Zasługi „Znak Sokoła”
  8. Brązowy Krzyż Zasługi „Znak Sokoła”
  9. Oznaka członkowska Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. „Służba Polsce”
10. Medal z Krzyżem za zasługi dla Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. „Służba Polsce”
11. Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Weteranów Pracy P.O. „Służba Polsce”
12. Krzyż „Pro Mari Nostro” Ligi Morskiej i Rzecznej
 
Tablica 171 - ODZNACZENIA RÓŻNE
  1. Order Białego Kruka (Kraków)
  2. Order Białego Kruka ze Słonecznikiem (Lublin) nr egz. 30
  3. Order Pomiana
 
Tablica 172 - ORDER RYCERSTWA JASNOGÓRSKIEJ BOGARODZICY
 1. Order Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy wraz z łańcuchem