Ordery, Odznaczenia i zaszczytne wyróżnienia nadawane
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

 

Tablica 38 - ORDERY PRL
 1. Order Budowniczych Polski Ludowej wz. z 1949r. (RP)
 2. Order Budowniczych Polski Ludowej wz. z 1952r. (PRL)
 3. Order Sztandaru Pracy 1 kl. wz. z. 1949r. (RP)
 4. Order Sztandaru Pracy 2 kl. wz. z. 1949r. (RP)
 5. Order Sztandaru Pracy 1 kl. wz. z 1952r. (PRL)
 6. Order Sztandaru Pracy 2 kl. wz. z 1952r. (PRL)
 -  Orzełek wojskowy (kościuszkowski) wz. z 1943r.
 -  Orzełek państwowy wz. z 1944r.

 

Tablica 39 - ORDER ODRODZENIA POLSKI WZ. Z 1944R.
 1. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski 1 kl.
 2. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski (do 1 klasy)

 

Tablica 40 - ORDER ODRODZENIA POLSKI WZ. Z 1944R.
 3. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2 kl.
 4. Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski (do 2 klasy)
 5. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 3 kl.
 6. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 4 kl.
 7. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 5 kl.

 

Tablica 41 - ORDER VIRTUTI MILITARI WZ. Z 1944R. (RP)
 1. Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari 1 kl.
 2. Gwiazda Orderu Virtuti Militari (do 1 klasy)
 3. Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari 2 kl.
 4. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 5 kl. (wz. z 1943r. prod. moskiewskiej)

 

Tablica 42 - ORDER VIRTUTI MILITARI WZ. Z 1952R. (PRL)
 1. Krzyż Wielki Orderu Virtuti Militari 1 kl.
 2. Gwiazda Orderu Virtuti Militari (do 1 klasy)
 3. Krzyż Komandorski Orderu Virtuti Militari 2 kl.
 4. Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari 3 kl.
 5. Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari 4 kl.
 6. Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari 5 kl.

 

Tablica 43 - ORDERY I ODZNACZENIA
 1. Order Krzyża Grunwaldu 1 kl. wz. z 1944r. (wym. 55x55mm)
 2. Order Krzyża Grunwaldu 1 kl. wz. z 1944r. (wym. 50x55mm)
 3. Order Krzyża Grunwaldu 2 kl. wz. z 1944r. (wym. 45x45mm)
 4. Order Krzyża Grunwaldu 3 kl. wz. z 1944r. (wyra. 45x45mm)
 5. Krzyż Walecznych „1943” wyk. w ZSRR
 6. Krzyż Walecznych „1944” wyk. w ZSRR
 7. Krzyż Walecznych „1944” wyk. Krajowe
 8. Krzyż Walecznych „1944” wyk. krajowe (wym. 36x36mm)
 -  Orzełek (emblemat) Armii Ludowej

 

Tablica 44 - ORDER ZASŁUGI PRL WZ. Z 1974R.
 1. Wielka Wstęga Orderu Zasługi PRL 1 klasy
 2. Gwiazda Orderu Zasługi PRL (do 1 klasy)

 

Tablica 45 - ORDER ZASŁUGI PRL WZ. Z 1974R.
 1. Komandoria Orderu Zasługi PRL 2 klasy
 2. Gwiazda Orderu Zasługi PRL (do 2 klasy)
 3. Złota Odznaka Orderu Zasługi PRL 4 kl.
 4. Srebrna Odznaka Orderu Zasługi PRL 5 kl.)

 

Tablica 46 - ODZNAKI TYTUŁÓW HONOROWYCH
 1. „Zasłużony Górnik PRL”
 2. „Zasłużony Hutnik PRL”
 3. „Zasłużony Kolejarz PRL”
 4. „Zasłużony Nauczyciel PRL”
 5. „Zasłużony Stoczniowiec PRL”
 6. „Zasłużony Pilot Wojskowy PRL”
 7. „Lotnik-Kosmonauta PRL”
 8. „Zasłużony Lekarz PRL”
 9. „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
10. „Zasłużony Portowiec PRL”
11. „Zasłużony Energetyk PRL”
12. „Zasłużony Rolnik PRL”
13. „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
14. „Zasłużony Drukarz PRL”
15. „Zasłużony dla wymiaru Sprawiedliwości PRL”
16. Odznaka Nagrody Państwowej I stopnia „S”
17. Odznaka Nagrody Państwowej II stopnia

 

Tablica 47 - ODZNACZENIA I ODZNAKI WOJSKOWE
 1. Złoty Medal „Zasłużonym na Polu Chwały - LENINO”
 2. Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały - LENINO”
 3. Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały - LENINO”
 4. Złoty Medal „Zasłużonym na Polu Chwały - 1944”
 5. Srebrny Medal „Zasłużonym na Polu Chwały - 1944”
 6. Brązowy Medal „Zasłużonym na Polu Chwały - 1944”
 7. Odznaka Grunwaldzka wz. 1
 8. Odznaka Grunwaldzka wz. 2 (brązowa)
 9. Odznaka Grunwaldzka wz. 2 (srebrzona)
10. Odznaka Grunwaldzka wz. 2 (mosiądz)
11. Odznaka pam. 1 WDP im. T. Kościuszki wz. 1
12. Odznaka pam. 1 WDP im. T. Kościuszki wz. 2
13. Odznaka pam. 1 WDP im. T. Kościuszki wz. 3
14. Odznaka za Rany i Kontuzje (z trzema gwiazdkami)
15. Odznaka Grunwaldzka wz. 3 z 1984r.
 -   Orzełek wojskowy (kościuszkowski)

 

Tablica 48 - ODZNACZENIA WOJSKOWE
 1. Krzyż Partyzancki wz. z 1945r.
 2. Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zachodzie wz. z 1989r. (z 3 listewkami)
 3. Krzyż Bitwy pod Lenino wz. z 1988r.
 4. Krzyż Oświęcimski wz. z 1985r.
 5. Śląski Krzyż Powstańczy wz. z 1946r.
 6. Wielkopolski Krzyż Powstańczy wz. z 1957r.
 7. Warszawski Krzyż Powstańczy wz. z 1981r.
 8. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Zw. Byłych Żołnierzy Zawodowych”
 -  Oznaka członkowska ZBoWiD
 -  Oznaka członkowska ZBŻZB
 -  Wstążka Krzyż Czynu Bojowego PSZ na Zach. z 12 listewkami

 

Tablica 49 - ODZNACZENIA WOJSKOWE
 1. Medal Zwycięstwa i Wolności (wz. 1 „KRN”)
 2. Medal Zwycięstwa i Wolności (wz. 2 z szerokim orłem)
 3. Medal Zwycięstwa i Wolności (wz. 2 popularny)
 4. Medal Zwycięstwa i Wolności (wz. 2 z lat 90)
 5. Medal za Warszawę 1939-1945 (wz. 1 - ażur)
 6. Medal za Warszawę 1939-1945 (wz. 2 z gładkim rewersem)
 7. Medal za Warszawę 1939-1945 (wz. 2 popularny)
 8. Medal za Odrę-Nysę-Bałtyk (wz. 1 z dużym orłem)
 9. Medal za Odrę-Nysę-Bałtyk (wz. 2 popularny)
10. Medal za udział w walkach o Berlin (2,8 min)
11. Medal za udział w walkach o Berlin (2,0mm)
12. Odznaka „SYN PUŁKU” wz. z 1968r.
13. Odznaka pam. Korpusu Kadetów im. gen. K. Świerczewskiego nr egz. 95
14. Odznaka pamiątkowa Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej (na XX-lecie)
15. Odznaka pamiątkowa WSW „XXX-lecie
16. Odznaka pamiątkowa „Platerówki” Zgorzelec 1987r.
17. Odznaka pamiątkowa 1 Brygady Pancernej im. Boh. Westerplatte „Studzanki 1944”
 -   Orzełek wojskowy

 

Tablica 50 - ODZNACZENIA WOJSKOWE I INNE
 1. Medal za Waszą Wolność i Naszą wz. z 1956r.
 2. Złota Odznaka „Dąbrowszczaków” nr egz. 160
 3. Odznaka „Dąbrowszczaków” nr egz. 487
 4. Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939 wz. z 1981r.
 5. Złota Odznaka OW WP „Hubalczycy”
 6. Srebrna Odznaka OW WP „Hubalczycy”
 7. Odznaka pam. OW WP „Hubalczycy”
 8. Odznaka Honorowa za Zasługi dla ZBOWID-u (zespołów)
 9. Odznaka Honorowa za Zasługi dla ZBOWID-u (indywid.)
10. Oznaka członkowska ZBFNH (Zw. Boj. z Fasz. i Naj. Hitler.)
11. Oznaka członk. ZUWZND (Zw. Uczestn. Walki Zbroj. o Niepodl. i Demokrację)
12. Oznaka członkowska ZOW(Zw. Osadn. Wojska.)
13. Oznaka członkowska PZBWP (Polski. Zw. Byłych Więźniów Politycznych)
14. Oznaka członkowska PZBWP - mniejszy format
15. Oznaka członkowska PZBWP - mniejszy format
16. Oznaka członkowska TWWO (Tow. Wiedzy Wojsk. Obr.)
17. Oznaka członkowska TWO (Tow. Wiedzy Obr.)
18. Oznaka członkowska ZBOWID wersja 1
19. Oznaka członkowska ZBOWID wersja 2 (złocona)
20. Oznaka członkowska ZBOWID wersja 2 (srebrzona)
21. Oznaka członkowska ZBOWID wersja 3 mniejszy format
22. Oznaka członkowska ZBOWID wersja 4 mniejszy format
23. Odznaka pamiątkowa III Kongresu ZBOWID 1964r.
24. Odznaka pamiątkowa IV Kongresu ZBOWID 1964r.

 

Tablica 51 - ODZNACZENIA WOJSKOWE I INNE
 1. Medal za udział w walkach w obronie władzy ludowej wz. z 1983r.
 2. Medal Rodła wz. z 1985r.
 3. Krzyż Batalionów Chłopskich wz. z 1988r. wersja 1
 4. Krzyż Batalionów Chłopskich wz. z 1988r. (odm. kolor.)
 5. Krzyż Batalionów Chłopskich wz. z 1988r. (odm. kolor.)
 6. Oznaka członkowska ZIW PRL (Związku Inwalidów Wojennych PRL)
 7. Odznaka pamiątkowa 70-lecia ZIW
 8. Złota Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych PRL nr egz. 1066
 9. Srebrna Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych PRL nr egz. 1066
10. Brązowa Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych PRL nr egz. 1066
11. Oznaka członkowska ZOŻ PRL (Związku Ociemniałych Żołnierzy PRL)
12. Złota Odznaka Honor. ZOŻ PRL
13. Oznaka Rodła wersja 1
14. Oznaka Rodła wersja 2
15. Oznaka członkowska PZZ (Polsk. Zw. Zachodn.)
16. Oznaka członkowska TRZZ (Tow. Rozw. Ziem Zach.)
17. Oznaka członkowska Stowarzyszenia Wisła-Odra

 

Tablica 52 - ODZNACZENIA WOJSKOWE I INNE
 -  Gwiazda (emblemat) Armii Czerwonej
 -  Orzełek (emblemat) 1 DPiech. Im. T. Kościuszki
 1. Złoty Medal „Polakom b. żołnierzom Armii Czerwonej” (projekt)
 2. Srebrny Medal „Polakom b. żołnierzom Armii Czerwonej” (projekt)
 3. Złoty Medal „Polakom b. żołnierzom Armii Czerwonej” wz. 1
 4. Srebrny Medal „Polakom b. żołnierzom Armii Czerwonej” wz. 1
 5. Złoty Medal „Polakom b. żołnierzom Armii Czerwonej” wz. 2 (wst.)
 6. Srebrny Medal „Polakom b. żołnierzom Armii Czerwonej” wz. 2 (wst.)
 7. Złota Odznaka „Na Straży Pokoju” wz. z 1972r.
 8. Srebrna Odznaka „Na Straży Pokoju” wz. z 1972r.
 9. Brązowa Odznaka „Na Straży Pokoju” wz. z 1972r.
10. Medal pamiątkowy 50-lecia bitwy pod Lenino

 

Tablica 53 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE I ORGANIZACYJNE
 1. Złoty Krzyż Zasługi RP z 1944r. wyk. w ZSRR
 2. Srebrny Krzyż Zasługi RP z 1944r. wyk. w ZSRR
 3. Brązowy Krzyż Zasługi RP z 1944r. wyk. w ZSRR (pięciopromienista)
 4. Brązowy Krzyż Zasługi RP z 1944r. wyk. w ZSRR
 5. Złoty Krzyż Zasługi RP z 1945r. wyk. mennicze
 6. Srebrny Krzyż Zasługi RP z 1945r. wyk. mennicze
 7. Brązowy Krzyż Zasługi RP z 1945r. wyk. mennicze
 8. Złoty Krzyż Zasługi PRL z 1952r.
 9. Srebrny Krzyż Zasługi PRL z 1952r.
10. Brązowy Krzyż Zasługi PRL z 1952r.
11. Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego (format duży)
12. Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego (format mały)
13. Odznaka „Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu”
 -   Orzełek państwowy (format zmniejszony)
 -   Oznaka Frontu Jedności Narodu (FJN) wz. 1
 -   Oznaka Frontu Jedności Narodu (FJN) wz. 2
 -   Oznaka PRON-u

 

Tablica 54 - ODZNACZENIA PAŃSTWOWE, PARTYJNE I RESORTOWE
 1. Medal 40-lecia Polski Ludowej
 2. Medal 30-lecia Polski Ludowej
 3. Medal za Ofiarność i Odwagę wz. z 1960r.
 4. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wz. z 1960r.
 5. Medal X-lecia Polski Ludowej
 6. Medal im. Ludwika Waryńskiego wz. 1 (emalia ciemna)
 7. Medal im. Ludwika Waryńskiego wz. 2 (emalia jasna)
 8. Odznaka Honorowa „Zasłużonemu Działaczowi Stronnictwa Demokratycznego”
 9. Odznaka „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej PRL” wz. z 1969r.
10. Odznaka „Zasłużony Pracownik Państwowy PRL” wz. z 1975r.
11. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Oświaty” wz. z 1985r.
12. Medal Komisji Edukacji Narodowej wz. z 1967r.
 -   Oznaka członkowska PZPR
 -   Oznaka członkowska SD

 

Tablica 55 - ODZNACZENIA RESORTOWE (MON)
 1. Odznaka Braterstwa Broni wz. 1 z 1963r.
 2. Odznaka Braterstwa Broni wz. 2 z 1975r.
 3. Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1951r. (XV)
 4. Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1951r. (X)
 5. Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1951r. (V)
 6. Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1960r. (XXV)
 7. Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1960r. (XV)
 8. Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1968r. (XX)
 9. Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1968r. (X)
10. Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” wz. z 1968r. (V)
11. Odznaka honorowa „Zasłużony dla Pomorskiego Okręgu Wojskowego”
12. Odzn. honorowa „Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego” (dwie odmiany)
13. Odznaka pamiątkowa Warszawskiego Okręgu Wojskowego
14. Odznaka XXX-lecia SOW
15. Odznaka pamiątkowa Pomorskiego Okręgu Wojskowego
16. Odznaka pamiątkowa XX-lecia WOW
 -   Orzełek (metalowy) Wojsk Lądowych
 -   Orzełek (metalowy) Wojsk Lotniczych
 -   Orzełek (metalowy) Marynarki Wojennej

 

Tablica 56 - ODZNAKI WOJSKOWE
 1. Złota Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA” wz. z 1973r.
 2. Srebrna Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA” wz. z 1973r.
 3. Brązowa Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA” wz. z 1973r.
 4. Złota Odznaka „WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU” wz. z 1982r.
 5. Srebrna Odznaka „WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU” wz. z 1982r.
 6. Brązowa Odznaka „WZOROWY SZEF PODODDZIAŁU” wz. z 1982r.
 7. Złota Odznaka „WZOROWY SŁUCHACZ” wz. z 1982r.
 8. Srebrna Odznaka „WZOROWY SŁUCHACZ” wz. z 1982r.
 9. Brązowa Odznaka „WZOROWY SŁUCHACZ” wz. z 1982r.
10. Złota Odznaka „WZOROWY PODCHORĄŻY” wz. z 1973r.
11. Srebrna „WZOROWY PODCHORĄŻY” wz. z 1973r.
12. Brązowa „WZOROWY PODCHORĄŻY” wz. z 1973r.
13. Złota Odznaka „WZOROWY PODCHORĄŻY REZERWY” wz. z 1982r.
14. Srebrna Odznaka „WZOROWY PODCHORĄŻY REZERWY” wz. z 1982r.
15. Brązowa Odznaka „WZOROWY PODCHORĄŻY REZERWY” wz. z 1982r.
16. Złota Odznaka „WZOROWY KADET” wz. z 1982r.
17. Srebrna Odznaka „WZOROWY KADET” wz. z 1982r.
18. Brązowa Odznaka „WZOROWY KADET” wz. z 1982r.
19. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” wz. z 1950r.
20. Złota Odznaka „RACJONALIZATOR WOJSKOWY” wz. z 1971r.
21. Srebrna Odznaka „RACJONALIZATOR WOJSKOWY” wz. z 1971r.
22. Złota Odznaka „RACJONALIZATOR WOJSKOWY” wz. z 1980r.
23. Srebrna Odznaka „RACJONALIZATOR WOJSKOWY” wz. z 1980r.
24. Złota Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej wz. z 1969r.
25. Srebrna Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej wz. z 1974r.
26. Brązowa Wojskowa Odznaka Sprawności Fizycznej wz. z 1974r.
27. Złota Wojskowa Odznaka Strzelecka
28. Srebrna Wojskowa Odznaka Strzelecka
29. Brązowa Wojskowa Odznaka Strzelecka
30. Odznaka Klasowego Specjalisty Wojskowego klasy „M”
31. Odznaka Klasowego Specjalisty Wojskowego klasy 1 wz. z
32. Odznaka Klasowego Specjalisty Wojskowego klasy 2 wz. z
33. Odznaka Klasowego Specjalisty Wojskowego klasy 3 wz. z
34. Odznaka Klasowego Specjalisty Wojskowego klasy 1 (odmiana emaliowana)
35. Odznaka Klasowego Specjalisty Wojskowego klasy 2 (odmiana emaliowana)
36. Odznaka Klasowego Specjalisty Wojskowego klasy 3 (odmiana emaliowana)
37. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” I stopnia wz. z 1958r.
38. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” II stopnia wz. z 1958r.
39. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” I stopnia wz. z 1961r.
40. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” II stopnia wz. z 1961r.
41. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” 1 stopnia wz. z 1968r.
42. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” 2 stopnia wz. z 1968r.
43. Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” 3 stopnia wz. z 1968r.
44. Złota Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” wz. z 1973r.
45. Srebrna Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” wz. z 1973r.
46. Brązowa Odznaka „WZOROWY ŻOŁNIERZ” wz. z 1973r.

 

Tablica 56a - ODZNAKI WOJSKOWE
 1. Odznaka „Wzorowy Żołnierz wz. z 1953r.
 2. Odznaka „Wzorowy Strzelec wz. z 1953r.
 3. Odznaka „Wzorowy Strzelec-Wyborowy wz. z 1953r.
 4. Odznaka „Wzorowy Cekaemista wz. z 1953r.
 5. Odznaka „Wzorowy Erkaemista wz. z 1953r.
 6. Odznaka „Wzorowy Moździerzysta wz. z 1953r.
 7. Odznaka „Wzorowy Zwiadowca wz. z 1953r.
 8. Odznaka „Wzorowy Kierowca wz. z 1953r.
 9. Odznaka „Wzorowy Czołgista wz. z 1953r.
10. Odznaka „Wzorowy Artylerzysta wz. z 1953r.
11. Odznaka „Wzorowy Pontonier wz. z 1953r.
12. Odznaka „Wzorowy Saper wz. z 1953r.
13. Odznaka „Wzorowy Łącznościowiec wz. z 1953r.
14. Odznaka „Wzorowy Mechanik wz. z 1953r.
15. Odznaka „Wzorowy Strzelec pokładowy wz. z 1953r.
16. Odznaka „Wzorowy Marynarz wz. z 1953r.
17. Odznaka „Wzorowy Silnikowy wz. z 1953r.
18. Odznaka „Wzorowy Sanitariusz wz. z 1953r.
19. Odznaka „Wzorowy Pielęgniarz wz. z 1953r.
20. Odznaka „Wzorowy Kucharz wz. z 1953r.

 

Tablica 57 - ODZNAKI WOJSKOWE (Wojska Lądowe)
 1. Odznaka „Wzorowy Kierowca” I kl. wz. z 1946r.
 2. Odznaka „Wzorowy Kierowca” II kl. wz. z 1946r.
 3. Odznaka Mechanik-Kierowca Czołgu - Mistrz Jazdy wz. z 1952r.
 4. Odznaka Mechanik-Kierowca Czołgu - 1 Klasa Jazdy wz. z 1952r.
 5. Odznaczenie Mechanik-Kierowca Czołgu i Działa Pancernego „M” wz. z 1952r.
 6. Odznaka Mechanik-Kierowca Czołgu i Działa Pancernego I kl. wz. z 1952r.
 7. Odznaka Mechanik-Kierowca Czołgu i Działa Pancernego II kl. wz. z 1952r.
 8. Odznaka Mechanik-Kierowca Czołgu i Działa Pancernego III kl. wz. z 1952r.
 9. Odznaka Instruktora Spadochronowego z liczba 1500 wz. z 1973r.
10. Odznaka Instruktora Spadochronowego z literą „M” wz. z 1973r.
11. Odznaka Skoczka Spadochronowego wz. z 1958r.
12. Odznaka Skoczka Spadochronowego z liczbą „50” wz. z 1967r.
13. Odznaka Skoczka Spadochronowego Instruktor Płetwonurski wz. z 2004r.
14. Odznaka Skoczka Spadochronowego - Płetwonurka wz. z 2004r.
15. Odznaka Skoczka Spadochronowego ZHP wz. z 2005r.
16. Odzn. „Żołnierzowi WP - Za Ofiarną Pracę w Górnictwie Węglowym” - proj. 56r.
17. Odznaka „Wzorowy Kierowca 1 klasy” wz. z 1958r.
18. Odznaka „Wzorowy Kierowca 2 klasy” wz. z 1958r.
19. Odznaka „Wzorowy Kierowca 3 klasy” wz. z 1958r.
20. Złota Odznaka „Wzorowy Kierowca” wz. z 1963r.
21. Srebrna Odznaka „Wzorowy Kierowca” wz. z 1963r.
22. Brązowa Odznaka „Wzorowy Kierowca” wz. z 1963r.
23. Złota Odznaka „Wzorowy Student SW”
24. Srebrna Odznaka „Wzorowy Student SW”
25. Brązowa Odzn.„Żołnierzowi-za wzorową służbę i pracę w górnictwie węglowym”
 -   Orzełek metalowy Wojsk Lądowych

 

Tablica 58 - ODZNAKI WOJSKOWE (Wojska Lotnicze)
 1. Odznaka „Zasłużony pilot WP”
 2. Odznaka „Zasłużony Pilot Wojskowy PRL”
 3. Złota Odznaka „Mistrz Walki Lotnictwa Myśliwskiego OPK” wz. z 1971r.
 4. Srebrna Odznaka „Mistrz Walki Lotnictwa Myśliwskiego OPK” wz. z 1971r.
 5. Brązowa Odznaka „Mistrz Walki Lotnictwa Myśliwskiego OPK” wz. z 1971r.
 6. Odznaka „Klucz Służby Socjalistycznej” wz. z 1973r.
 7. Odznaka „Klucz Techniczny Służby Socjalistycznej” wz. z 1982r.
 8. Odznaka Pilota Wojskowego kl. I .
 9. Odznaka Nawigatora Wojskowego
10. Odznaka Technika Lotniczego wz. z 1954r.
11. Odznaka Mechanika Lotniczego wz. z 1954r.
12. Odznaka Radiotelegrafisty wz. z 1946r.
13. Odznaka Strzelca Pokładowego wz. z 1946r.
14. Odznaka Instruktora Spadochronowego wz. z 1957r.
15. Odznaka Instruktora Spadochronowego - projekt z 1972r. I klasy
16. Odznaka Instruktora Spadochronowego wz. z 1979r. II klasy
17. Odznaka Skoczka Spadochronowego wz. z 1954r.
18. Odznaka Skoczka Spadochronowego wz. z 1957r. (z przywieszką)
 -   Orzełek metalowy Wojsk Lotniczych z 1958r.
19. Odznaka „Załoga Wyborowa”
20. Odznaka „Załoga Wyborowa” (odmiana)

 

Tablica 59 - ODZNAKI WOJSKOWE (Marynarka Wojenna)
 1. Złota Odznaka „Marynarz Okrętów Podwodnych” wz. z 1964r.
 2. Srebrna Odznaka „Marynarz Okrętów Podwodnych” wz. z 1964r.
 3. Brązowa Odznaka „Marynarz Okrętów Podwodnych” wz. z 1964r.
 4. Złota Odznaka „Orzeł”
 5. Srebrna Odznaka „Orzeł”
 6.
 7. Srebrna Odznaka „Wzorowy Marynarz” wz. z 1958r.
 8. Brązowa Odznaka „Wzorowy Marynarz” wz. z 1958r.
 9. Srebrna Odznaka „Wzorowy Marynarz” wz. z 1961r.
10. Brązowa Odznaka „Wzorowy Marynarz” wz. z 1961r.
11. Odznaka „Wzorowy Marynarz” 1 st. wz. z 1968r.
12. Odznaka „Wzorowy Marynarz” 2 st. wz. z 1968r.
13. Odznaka „Wzorowy Marynarz” 3 st. wz. z 1968r.
14. Złota Odznaka „Wzorowy Marynarz” wz. z 1973r.
15. Srebrna Odznaka „Wzorowy Marynarz” wz. z 1973r.
16. Brązowa Odznaka „Wzorowy Marynarz” wz. z 1973r.
17. Srebrna Odznaka ORP „Wilk”
18. Brązowa Odznaka ORP „Wilk”
19. Srebrna Odznaka ORP „Orzeł”
20. Brązowa Odznaka ORP „Orzeł”
21. Srebrna Odznaka ORP „Dzik”
22. Złota Odznaka „Marynarz Okrętu Podwodnego” (miniaturka)
23. Srebrna Odznaka „Marynarz Okrętu Podwodnego” (miniaturka)
24. Brązowa Odznaka „Marynarz Okrętu Podwodnego” (miniaturka)
 -   Orzełek metalowy Marynarki Wojennej wz. z 1957r.
 -   Orzełek haftowany (oficerski) Marynarki Wojennej

 

Tablica 60 - ODZNAKI WOJSKOWE (absolwentów szkół wojskowych)
 1. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Piechoty wz. z 1947r.
 2, Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Artylerii wz. z 1947r.
 3. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Lotniczej wz. z 1947r.
 4. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Inżynierii wz. z 1947r.
 5. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Łączności wz. z 1947r.
 6. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Polityczno-Wychowawczej wz. z 1947r.
 7. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej wz. z 1947r.
 8. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej wz. z 1947r.
 9. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Marynarki Wojennej wz. z 1949r.
10. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Wojsk Samochodowych wz. z 1947r.
11. Odznaka Absolwentów Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia wz. z 1950r.
12. Odznaka Absolwentów Szkoły Oficerów Rezerwy (SOR) wz. z 1977r.
13. Odznaka Absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy (SPR) wz. z 1979r.
14. Odznaka Absolwentów Szkoły Chorążych (SCh) wz. z 1972r.
15. Odznaka Absolwentów Podoficerskiej Szkoły Zawodowej (PSZ) wz. z 1972r.
16. Odznaka Absolw. Podof. Szkoły Zawodowej im. Rodziny Nalazków wz. z 1963r.
17. Odznaka Absolwentów OSP wz. z 1952r.
18. Odznaka Absolwentów OSA wz. z 1952r.
19. Odznaka Absolwentów OSAPlot. wz. z 1952r.
20. Odznaka Absolwentów OSPolit. wz. z 1952r.
21. Odznaka Absolwentów OSLotn. wz. z 1952r.
22. Odznaka Absolwentów OSWOP wz. z 1952r.
23. Odznaka Absolwentów OSUzbr. wz. z 1952r.
24. Odznaka Absolwentów OSŁączn wz. z 1952r.
25. Odznaka Absolwentów OSSamoch. wz. z 1952r.
26. Odznaka Absolwentów OSWPanc. i Zmech. wz. z 1953r.
27. Odznaka Absolwentów OSWRak. i Art. wz. z 1965r.
28. Odznaka Absolwentów OSKwater. wz. z 1952r.
29. Odznaka Absolwentów TSWLot. wz. z 1952r.
30. Odznaka Absolwentów OSChem. wz. z 1958r.
31. Odznaka Absolwentów OSWInż. wz. z 1953r.
32. Odznaka Absolwentów TOSWLot. wz. z 1955r.
33. Odznaka Absolwentów OSWOPlot. wz. z 1963r.
34. Odznaka Absolwentów OSR wz. z 1957r.
35. Odznaka Absolwentów OSWZmech. wz. z 1962r.
36. Odznaka Absolwentów OSFMed. wz. z 1953r.
37. Odznaka Absolwentów OSWP wz. z 1952r.
38. Odznaka Absolwentów Ofic. Szk. Inż. z 1952r.
39. Odznaka Absolwentów OSKBW z 1954r.

 

Tablica 61 - ODZNAKI WOJSKOWE
 1. Odznaka Absolwentów ASG im. Gen. K. Świerczewskiego (1953r.)
 2. Odznaka Absolwentów AWP im. F. Dzierżyńskiego (1953r.)
 3. Odznaka Absolwentów WAT im. J. Dąbrowskiego (1953r.)
 4. Odznaka Absolwentów FWM (1954r.)
 5. Odznaka Absolwentów WAM im. gen. B. Szareckiego (1958r.)
 6. Odznaka Absolwentów WSMW im. Boh. Westerplatte (1958r.)
 7. Odznaka Absolwentów WAP im. F. Dzierżyńskiego (1961r.)
 8. Odznaka Absolwentów AMW (1961r.)
 9. Odznaka Absolwentów AON (1989r.) - projekt
10. Złota Odznaka Absolwentów MUML wz. z 1979r.
11. Srebrna Odznaka Absolwentów MUML wz. z 1979r.
12. Brązowa Odznaka Absolwentów MUML wz. z 1979r.
13. Odznaka Absolwentów 1 Oficerskiej Szkoły Artylerii wz. z 1945r.
14. Odznaka Absolwentów OSP nr 2 wz. z 1945r.
15. Odznaka Absolwentów OSP nr 3 wz. z 1945r.
16. Odznaka Absolwentów Centrum Wyszkolenia Piechoty (1945r.)
17. Odznaka Absolwentów Wyższy Kurs Kwatermistrzowski (1947r.)
18. Odznaka Absolwentów Centrum Wyszkolenia Kwatermistrzów (1947r.)
19. Odznaka Absolwentów Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów (1977r.)
20. Odznaka Absolwentów Centrum Doskonalenia Oficerów (1977r.)
21. Odznaka Absolwentów WSOWP wz. I (1972r.)
22. Odznaka Absolwentów
23. Odznaka Absolwentów
24. Odznaka Absolwentów WSOWŁ wz. I (1972r.)
25. Odznaka Absolwentów
26. Odznaka Absolwentów
27. Odznaka Absolwentów
28. Odznaka Absolwentów
29. Odznaka Absolwentów
30. Odznaka Absolwentów
31. Odznaka Absolwentów
32. Odznaka Absolwentów WSOWZ wz. II (1972r.)
33. Odznaka Absolwentów WSOWP wz. II (1972r.)
34. Odznaka Absolwentów WSOWRiA wz. II (1972r.)
35. Odznaka Absolwentów WSOWŁ wz. II (1972r.)
36. Odznaka Absolwentów WSOWJ wz. II (1972r.)
37. Odznaka Absolwentów WSOSL wz. II (1972r.)
38. Odznaka Absolwentów WSOWCh wz. I (1972r.)
39. Odznaka Absolwentów WSOR wz. I (1972r.)
40. Odznaka Absolwentów WSOWOPL wz. I (1972r.)
41. Odznaka Absolwentów WSOSK wz. I (1972r.)
42. Odznaka Absolwentów WSOS wz. I (1972r.)

 

Tablica 62 - ODZNAKI RESORTOWE (MON)
 1. Złoty Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (projekt)
 2. Srebrny Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (projekt)
 3. Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (projekt)
 4. Złoty Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (3,5mm qr.)
 5. Srebrny Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (3,5mm qr.)
 6. Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (3,5mm qr.)
 7. Złoty Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (3,0mm qr.)
 8. Srebrny Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (3,0mm qr.)
 9. Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (3,0mm qr.)
10. Złoty Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (2,3mm qr.)
11. Srebrny Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (2,3mm qr.)
12. Brązowy Medal za zasługi dla Obronności Kraju wz. z 1966r. (2,3mm qr.)
13. Złota Odznaka za Zasługi dla Obrony Cywilnej PRL wz. z 1976r.
14. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Obrony Cywilnej PRL wz. z 1976r.
15. Brązowa Odznaka za Zasługi dla Obrony Cywilnej PRL wz. z 1976r.
16. Odznaka członkowska Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronej
17. Odznaka członkowska Koła Rodzin Wojskowych
18. Odznaka członkowska Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych
 -   Orzełek (metalowy) Wojsk Lądowych

 

Tablica 63 - ODZNACZENIA RESORTOWE (MSW)
 1. Złota Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publ. wz. z 1971r. (wypukły)
 2. Srebrna Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publ. wz. z 1971r. (wypukły)
 3. Brązowa Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publ. wz. z 1971r. (wypukły)
 4. Złota Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publ. wz. z 1971r. (płaski)
 5. Srebrna Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publ. wz. z 1971r. (płaski)
 6. Brązowa Odznaka za Zasługi w Ochronie Porządku Publ. wz. z 1971r. (płaski)
 7. Odznaka „W Służbie Narodu” X wz. 1 z 1954r.
 8. Odznaka „W Służbie Narodu” XX wz. 1 z 1964r. (złocona)
 9. Odznaka „W Służbie Narodu” XX wz. 1 z 1964r. (brązowa)
10. Złota Odznaka „W Służbie Narodu” XXX wz. 2 z 1974r.
11. Srebrna Odznaka „W Służbie Narodu” XX wz. 2 z 1974r.
12. Brązowa Odznaka „W Służbie Narodu” X wz. 2 z 1974r.
13. Złota Odznaka za Zasługi w Ochronie Granic PRL wz. z 1974r.
14. Srebrna Odznaka za Zasługi w Ochronie Granic PRL wz. z 1974r
15. Brązowa Odznaka za Zasługi w Ochronie Granic PRL wz. z 1974r
16. Odznaka za Wzorową Służbę (w Straży Przemysłowej)
17. Odznaka „Wzorowy Żołnierz WOP”
 -   Odznaka „Wzorowy Żołnierz WOP” (odmiana)
18. Odznaka za Wzorową Służbę w MO
19. Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi ORMO” wersja 1 (oficjalna)
20. Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi ORMO” wersja 2 (nieoficjalna na wstążce)
21. Złota Odznaka „Wzorowy Żołnierz WOP”
22. Odznaka pamiątkowa 50-leca WOP
 -   Orzełek (metalowy) państwowy

 

Tablica 64 - ODZNAKI I OZNAKI MILICJI OBYWATELSKIEJ
 1. Odznaka „Za Wzorową Służbę w MO”
 2. Odznaka absolwencka Szkoły Oficerskiej MO
 3. Odznaka absolwencka Akademii Spraw Wewnętrznych
 4. Odznaka absolwencka Studium Podyplomowego ASW
 5. Odznaka absolwencka Wyższej Szkoły Oficerskiej MO
 6. Odznaka absolwencka Studium Oficerskiego WSO MO
 7. Odznaka absolwencka Szkoły Chorążych MO (wersja 1)
 8. Odznaka absolwencka Szkoły Chorążych MO (wersja 2)
 9. Odznaka absolwencka Szkoły Chorążych MO (wersja 3 - jednorazowa)
10. Odznaka absolwencka Szkoły Podoficerskiej MO
11. Odznaka absolwencka Szkoły MO
12. Odznaka absolwencka Szkolenia Służby Ruchu Drogowego MO
13. Złota Milicyjna Odznaka Sprawności Fizycznej
14. Srebrna Milicyjna Odznaka Sprawności Fizycznej
15. Brązowa Milicyjna Odznaka Sprawności Fizycznej
16. Złota Odznaka „Zasłużony Gwardzista” Klubu Sportowego „Gwardia”
17. Srebrna Odznaka „Zasłużony Gwardzista” Klubu Sportowego „Gwardia”
18. Brązowa Odznaka „Zasłużony Gwardzista” Klubu Sportowego „Gwardia”
19. Oznaka identyfikacji indywidualnej służby operacyjnej MO
20. Oznaka identyfikacji indywidualnej milicjanta
21. Emblemat z numerem identyfikacyjnym milicjanta (noszony na rękawie)
22. Emblemat z numerem identyfikacyjnym milicjanta (noszony na rękawie)
 -   Orzełek haftowany z czapki milicyjnej
 -   Orzełek metalowy z czapki milicyjnej

 

Tablica 65 - ODZNAKI I OZNAKI OCHOTNICZEJ REZ. MILICJI OBYWATELSKIEJ
 1. Odznaka specjalna ORMO „Zasłużonemu Działaczowi”
 2. Odznaka ORMO (wersja 1)
 3. Odznaka ORMO (wersja 2)
 4. Odznaka ORMO (wersja 3)
 5. Odznaka Społecznego Inspektora Ruchu drogowego
 6. Odznaka Społecznego Inspektora Ruchu drogowego (odmiana mniejszego formatu)
 7. Odznaka pamiątkowa ORMO w GPBP w Gorzowie
 8. Odznaka pamiątkowa XXV-lecia ORMO
 9. Złota Odznaka X-lecia SIRD ORMO
10. Srebrna Odznaka X-lecia SIRD ORMO
11. Odznaka pamiątkowa XXX-lecia ORMO
12. Srebrna Odznaka Hon. „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego na Ziemi Lubuskiej”
13. Brązowa Odznaka Hon. „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego na Ziemi Lubuskiej”
14. Złoty Medal „Ormowcom za szczególne osiągnięcia” GPBP w Gorzowie Wlkp.
15. Srebrny Medal „Ormowcom za szczególne osiągnięcia” GPBP w Gorzowie Wlkp.
16. Złota Odzn. Hon. „Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego na Ziemi Lubuskiej”
 -   Orzełek metalowy ORMO na beret
 -   Emblemat plastikowy ORMO na beret

 

Tablica 66 - ODZNACZENIA RESORTOWE
 1. Odznaka za Wzorową Służbę w Więziennictwie wz. z 1959r.
 2. Złota Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (XXV) wz. z 1972r.
 3. Srebrna Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (XV) wz. z 1972r.
 4. Brązowa Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (X) wz. z 1972r.
 5. Złota Odznaka za Wzorową Służbę w Więziennictwie (XXV) wz. z 1977r.
 6. Srebrna Odznaka za Wzorową Służbę w Więziennictwie (XV) wz. z 1977r.
 7. Brązowa Odznaka za Wzorową Służbę w Więziennictwie (X) wz. z 1977r.
 8. Medal pamiątkowy 30-lecia Sądownictwa Polskiego wz. z 1946r.
 9. Złota Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 1 (grawerski)-wklęsły
10. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 1 (grawerski)-wklęsły
11. Brązowa Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 1 (grawerski)-wklęsły
12. Złota Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (XV) wz. z 1985r.
13. Srebrna Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (X) wz. z 1985r.
14. Brązowa Odznaka „W Służbie Penitencjarnej” (V) wz. z 1985r.
15. Złota Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 2 (menniczy)-płaski, cienk.
16. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 2 (menniczy)-płaski, cienk.
17. Brązowa Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 2 (menniczy)-płaski, cienk.
18. Złota Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 3 (menniczy)- płaski, grub.
19. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 3 (menniczy)- płaski, grub.
20. Brązowa Odznaka za Zasługi dla Celnictwa PRL wz. 3 (menniczy)- płaski, grub.
 -   Orzełek (metalowy) państwowy
 -   Oznaka służby więziennej
 -   Odznaka Służby Celnej

 

Tablica 67 - ODZNACZENIA I OZNAKI RESORTOWE
 1. Złota Odznaka za Zasługi dla Transportu PRL wz. 1 z 1976r.
 2. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Transportu PRL wz. 1 z 1976r.
 3. Brązowa Odznaka za Zasługi dla Transportu PRL wz. 1 z 1976r.
 4. Złota Odznaka za Zasługi dla Transportu PRL wz. 2 (z nap.: MINISTER KOM...)
 5. Srebrna Odznaka za Zasługi dla Transportu PRL wz. 2 (z nap.: MINISTER KOM...)
 6. Brązowa Odznaka za Zasługi dla Transportu PRL wz. 2 (z nap.: MINISTER KOM...)
 7. Odznaka „Przodujący Kolejarz PRL” wz. 1 z 1954r.
 8. Złota Odznaka „Przodujący Kolejarz PRL” wz. 2 z 1969r.
 9. Srebrna Odznaka „Przodujący Kolejarz PRL” wz. 2 z 1969r.
10. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”
11. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”
12. Brązowa Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”
13. Złota Odznaka „Wzorowy Kierowca”
14. Srebrna Odznaka „Wzorowy Kierowca”
15. Brązowa Odznaka „Wzorowy Kierowca”
16. Złota Odznaka „Przodujący Drogowiec”
17. Srebrna Odznaka „Przodujący Drogowiec”
18. Odznaka za zasługi w rozwoju PPKS Szczecin
19. Odznaka Honorowa PLL „LOT” za 1 milion km lotu
20. Odznaka Honorowa PLL „LOT” za 1 milion km lotu (odmiana kolorystyczna)
21. Srebrna Odznaka Pilota PLL „LOT” z 2 diamentami
22. Brązowa Odznaka Pilota PLL „LOT” z 1 diamentem
23. Złota Odznaka” Przodujący kierowca PKS”
24. Srebrna Odznaka ”Przodujący kierowca PKS”
25. Złota Odznaka „Wzorowy Pracownik Obsługi i Naprawy Autobusów PKS”
26. Srebrna Odznaka „Wzorowy Pracownik Obsługi i Naprawy Autobusów PKS”
27 Odznaka PKS
28. Złota Odznaka za Zasługi dla PKS
29. Srebrna Odznaka za Zasługi dla PKS
30. Brązowa Odznaka za Zasługi dla PKS
31. Odznaka pamiątkowa 40-lecia PLL „LOT”
 -   Orzełek metalowy PKP
 -   Srebrna Oznaka PKP
 -   Złota Oznaka PKP
 -   Oznaka emaliowana PLL „LOT”
 -   Oznaka ażurowa PLL „LOT”
 -   Oznaka LOT

 

Tablica 68 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE
 1. Złota Odznaka za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi wz. 1 z 1973r.
 2. Srebrna Odznaka za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi wz. 1 z 1973r.
 3. Złota Odznaka za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi wz. 2 z 1984r.
 4. Srebrna Odznaka za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi wz. 2 z 1984r.
 5. Złota Odznaka za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi wz. 2 z 1984r. (odm. wstążki)
 6. Srebrna Odznaka za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi wz. 2 z 1984r. (odm. wstążki)
 7. Złota Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (37mm) - dla zespołów
 8. Złota Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (30mm) wz. 1 (bez wstążki)
 9. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (30mm) wz. 1 (bez wstążki)
10. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (30mm) wz. 1 (bez wstążki)
11. Złota Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (30mm) wz. 2 (na wstążce)
12. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (30mm) wz. 2 (na wstążce)
13. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” (30mm) wz. 2 (na wstążce)
14. Odznaka „Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska”
15. Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
16. Srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
17. Złota Odznaka „Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych”
18. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ubezpieczeń Społecznych”
19. Odznaka „Zasłużony Pracownik GKiM”

 

Tablica 69 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE
 1. Złota Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” wz. 1
 2. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” wz. 1
 3. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” wz. 1
 4. Złota Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” wz. 2 (odmiana baretki)
 5. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” wz. 2 (odmiana baretki)
 6. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla górnictwa PRL” wz. 2 (odmiana baretki)
 7. Złota Odznaka „Zasłużony dla Polskiej Geologii”
 8. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Polskiej Geologii”
 9. Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego” wz. 1 (ZGN)
10. Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” wz. 2 (ZGNiG)
11. Odznaka „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” wz. 2 (PGNiG)
12. Złota Odznaka za Długoletnia Pracę w Górnictwie (50)
13. Srebrna Odznaka za Długoletnia Pracę w Górnictwie (35)
14. Brązowa Odznaka za Długoletnia Pracę w Górnictwie (25)
15. Odznaka pam. 40-lecia ZPNiG Piła
16. Odznaka „Zasłużony dla P. En. PW”
17. Odznaka „Zasłużony” ZZ Górników w Polsce KWK Grodziec
18. Odznaka „Zasłużony” dla Huty Katowice
19. Odznaka Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
20. Odznaka „Zasłużony Ratownik Górniczy”
21. Odznaka „Ratownik Górniczy”
22. Odznaka „Zasłużony” ZZ Górników „Przeróbka”
23. Odznaka „Zasłużony Pracownik” Przedsięb. Ciężkiego Sprzętu Bud. BW Tychy
24. Brązowy Medal Gwarków Śląskich
25. Odznaka „Harcerska Służba Hucie Katowice”
26. Odznaka „Nagroda im. W. Pstrowskiego”
 -   Orzełek metalowy

 

Tablica 70 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE
 1. Złota Odznaka Min. Adm. i Gosp. Przestrz. „Za Wzorową Pracę”
 2. Srebrna Odznaka Min. Adm. i Gosp. Przestrz. „Za Wzorową Pracę”
 3. Złota i Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej”
 4. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego”
 5. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego”
 6. Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Rozwoju Przemysłu Maszynowego”
 7. Złota Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Mat. Bud.”
 8. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Mat. Bud.”
 9. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Mat. Bud.”
10. Odznaka „Zasłużony Pracownik Informacji Naukowo-Technicznej”
11. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego”
12. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Przemysłu Chemicznego”
13. Złota Odznaka „Odbudowa Warszawy”
14. Srebrna Odznaka „Odbudowa Warszawy”
15. Odznaka „Budowniczy Pałacu Kultury i Nauki im. J. Stalina”
16. Odznaka „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”
17. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego”
18. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Przemysłu Lekkiego”
19. Odznaka Mistrza
20. Odznaka „Budowniczy Huty Katowice” wz. z 1975r.
21. Odznaka „Budowniczy Nowej Huty”
22. Odznaka „Budowniczy Huty im. Lenina” wz. z 1956r.
23. Złota Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”
24. Srebrna Odznaka „Za Zasługi w Dziedzinie Geodezji i Kartografii”
25. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Przemysłu Maszyn Spożywczych”

 

Tablica 71 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE
 1. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej PRL” wz. z 1969r.
 2. Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
 3. Złota Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”
 4. Srebrna Odznaka „Za Opiekę nad Zabytkami”
 5. Złota Odznaka „Wzorowy Księgarz”
 6. Srebrna Odznaka „Wzorowy Księgarz”
 7. Brązowa Odznaka „Wzorowy Księgarz”
 8. Złota Odznaka Pracowni Konserwacji Zabytków
 9. Srebrna Odznaka Pracowni Konserwacji Zabytków
10. Odznaka „Zasłużony Drukarz”
11. Odznaka Honorowa Komitetu d/s Radia i Telewizji
12. Emblemat metalowy Poczty Polskiej wz.1
13. Emblemat metalowy Poczty Polskiej wz.2
14. Odznaka „400-lat Poczty Polskiej” 1558-1958
15. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. 1
16. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. 1
17. Brązowa Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. 1
18. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. 2
19. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. 2
20. Brązowa Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” wz. 2
21. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Finansów PRL”
22. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Finansów PRL”
23. Odznaka „Zasłużony dla Bankowości PRL”
24. Złota Odznaka „Zasłużony dla Kontroli Państwowej”
25. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Kontroli Państwowej”

 

Tablica 72 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE
 1. Odznaka „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”
 2. Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu i Usług”
 3. Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu”
 4. Złota Odznaka „Wzorowy Sprzedawca”
 5. Srebrna Odznaka „Wzorowy Sprzedawca”
 6. Brązowa Odznaka „Wzorowy Sprzedawca”
 7. Złota Odzn. „Zasłużony Pracow. Przemysłu Spożyw. i Skupu” (z napisem na rewersie)
 8. Srebrna Odzn. „Zasłużony Pracow. Przemysłu Spożyw i Skupu” (z napisem na rewersie)
 9. Złota Odzn. „Zasłużony Pracow. Przemysłu Spożyw. i Skupu” (bez napisu na rewersie)
10. Srebrna Odzn. „Zasłużony Pracow. Przemysłu Spożyw. i Skupu” (bez napisu na rew.)
11. Medal „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego”
12. Odznaka „Zasłużony Pracownik Handlu Zagranicznego”
13. Honorowa Odznaka Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
14. Odznaka Honorowa Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
15. Odznaka 70-lecia Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług
16. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Statystyki PRL”
17. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Statystyki PRL”
18. Złota Odznaka GUS „Za Pracę Honorową”
19. Srebrna Odznaka GUS „Za Pracę Honorową”
20. Brązowa Odznaka GUS „Za Pracę Honorową”
21. Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” wz. 1 (indyw.)
22. Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” wz. 1 (zesp.)
23. Odznaka „Za Zasługi dla Kółek Rolniczych” wz. 2
24. Medal „Order Serca - Matkom Wsi” wz. 1 z 1974r. (CZKR)
25. Medal „Order Serca - Matkom Wsi” wz. 2 z 1986r. (KZRKiOR)
26. Odznaka „Order Serca - Matkom Wsi” (CZKRiOR)

 

Tablica 73 - ODZNACZENIA I ODZNAKI RESORTOWE
 1. Odznaka „RZEMIOSŁO - ZA ZASŁUGI”
 2. Złota Odznaka im. J. Kilińskiego dla Rzemiosła Polskiego”
 3. Srebrna Odznaka im. J. Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
 4. Medal „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”
 5. Złota Odznaka ZIR „Za Szkolenie w Rzemiośle”
 6. Srebrna Odznaka ZIR „Za Szkolenie w Rzemiośle”
 7. Srebrna Odznaka CZR „Za Szkolenie w Rzemiośle”
 8. Złota Odznaka ZPR „Za Szkolenie w Rzemiośle”
 9. Srebrna Odznaka ZPR „Za Szkolenie w Rzemiośle”
10. Złota Odznaka ZDZ „W Służbie Oświaty”
11. Srebrna Odznaka ZDZ „W Służbie Oświaty”
12. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Zakładów Doskonalenia Zawodowego”
13. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Zakładów Doskonalenia Zawodowego”
14. Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Zakładów Doskonalenia Zawodowego”
15. Złota Odznaka „Zasłużony dla Żeglugi Śródlądowej”
16. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Żeglugi Śródlądowej”
17. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Polskich Linii Oceanicznych”
18. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Polskich Linii Oceanicznych”
19. Brązowa Odznaka „Zasłużony Pracownik Polskich Linii Oceanicznych”
20. Odznaka „Zasłużony dla Uzdrowisk Polskich”
21. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla RSW PRASA-KSIĄŻKA-RUCH”
22. Złota Odznaka 1 nagrody za hodowlę bydła
23. Srebrna Odznaka 2 nagrody za hodowlę bydła
24. Brązowa Odznaka 3 nagrody za hodowlę bydła
25. Odznaka 70-lecia Związku Rzemiosła Polskiego
26. Odznaka 80-lecia Poznańskiej Izby Rzemieślniczej
27. Odznaka 25-lecia Izby Rzemieślniczej w Szczecinie
28. Odznaka „Zasłużonemu Rzemieślnikowi” JRZ w Szczecinie
29. Odznaka „Za Zasługi - Rzemiosło” - regionalna
30. Odznaka XV-lecia Związku Izb Rzemieślniczych
31. Złota Odznaka „Za Zasługi w Rzemiośle” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
32. Brązowa Odznaka „Za Zasługi w Rzemiośle” Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
33. Odznaka Izby Rzem. Poznań „ Za wyrozumiałość dla pracy społecznej małżonka”
34. Odznaka „Za Zasługi” Rzemiosło IRB
35. Odznaka X-lecia Z. i Z. Rz. S. Budowl.
39. Odznaka „Za Zasługi w Rzemiośle” IR Poznań (odmiana)
36. Odznaka 40-lecia I Rz P 1919-1959

 

Tablica 74 - ODZNAKI RESORTOWE (SPORT I KULTURA FIZYCZNA)
 1. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKF)
 2. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKFiT)
 3. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKFiT)
 4. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKFiT)
 5. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKFiS)
 6. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKFiS)
 7. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (GKKFiS)
 8. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (KMiKF)
 9. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (KMiKF)
10. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (KMiKF)
11. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (bez napisu)
12. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej (bez napisu)
13. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (bez napisu)
14. Odznaka „Zasłużony Trener” (GKKFiS)
15. Złoty Medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe”
16. Srebrny Medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe”
17. Brązowy Medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe”
18. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (emaliowana)
19. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (emaliowana)
20. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (emaliowana)
21. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (bez emalii)
22. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (bez emalii)
23. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Turystyki” wz. 1 (bez emalii)
24. Odznaka pamiątkowa „100 LAT SPORTU POLSKIEGO 1867-1967”
25. Odznaka „Za Zasługi w Turystyce” WKKFiT w Kielcach

 

Tablica 75 - ODZNAKI RESORTOWE (SPORT I KULTURA FIZYCZNA)
 1. Złota Odznaka Polskiego Kolegium Sędziów
 2. Srebrna Odznaka Polskiego Kolegium Sędziów
 3. Złota Odznaka Sędziego Sportowego Klasy Państwowej
 4. Srebrna Odznaka Sędziego Sportowego Klasy Państwowej
 5. Odznaka Sędziego Sportowego I Klasy
 6. Odznaka Sędziego Sportowego II Klasy
 7. Odznaka Sędziego Sportowego III Klasy
 8. Złota Odznaka „Zasłużony Sportowiec”
 9. Srebrna Odznaka „Zasłużony Sportowiec”
10. Brązowa Odznaka „Zasłużony Sportowiec”
11. Sportowa Odznaka Polonijna
12. Odznaka „Sportowiec klasy I”
13. Odznaka „Sportowiec klasy II”
14. Odznaka „Sportowiec klasy III”
15. Odznaka „Sportowiec klasy młodzieżowej”
16. Odznaka „Reprezentant Polski”
17. Odznaka „Zasłużony Mistrz Sportu” (GKKFiT)
18. Odznaka „Zasłużony Mistrz Sportu” (KMiKF)
19. Odznaka „Zasłużony Mistrz Sportu” (bez napisu)
20. Odznaka „Mistrz Sportu”
21. Odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony” - wyróżnieniem
22. Srebrna Odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony”
23. Brązowa Odznaka „Sprawny do Pracy i Obrony”
24. Odznaka „Bądź Sprawny do Pracy i Obrony” z wyróżnieniem
25. Srebrna Odznaka „Bądź Sprawny do Pracy i Obrony”
26. Brązowa Odznaka „Bądź Sprawny do Pracy i Obrony”
27. Dziecięca Odznaka Akrobatyczna
28. Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej I stopnia
29. Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej II stopnia
30. Państwowa Odznaka Sprawności Fizycznej III stopnia
31. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej I stopnia
32. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej II stopnia
33. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej III stopnia
34. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Fizycznej żelazna
35. Złota Powszechna Odznaka Sportowa Seniora
36. Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Seniora
37. Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Seniora
38. Złota Powszechna Odznaka Sportowa Juniora
39. Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Juniora
40. Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Juniora
41. Złota z wyróżnieniem Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika
42. Złota Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika
43. Srebrna Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika
44. Brązowa Powszechna Odznaka Sportowa Młodzika
45. Złota Odznaka „Biegi Narodowe”
46. Srebrna Odznaka „Biegi Narodowe”
47. Brązowa Odznaka „Biegi Narodowe”
48. Złota Dziecięca Odznaka Lekkoatletyczna
49. Srebrna Dziecięca Odznaka Lekkoatletyczna
50. Brązowa Dziecięca Odznaka Lekkoatletyczna

 

Tablica 76 - ODZNAKI RESORTOWE I STOWARZYSZEŃ
 1. Odznaka „ZA WZOROWA PRACE W SŁUŻBIE ZDROWIA” wz. 1 (wersja 1)
 2. Odznaka „ZA WZOROWA PRACE W SŁUŻBIE ZDROWIA” wz. 1 (wersja 2)
 3. Odznaka „ZA WZOROWA PRACE W SŁUŻBIE ZDROWIA” wz. 1 (wersja 3)
 4. Odznaka „ZA WZOROWA PRACE W SŁUŻBIE ZDROWIA” wz. 1 (wersja 4)
 5. Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”
 6. Odznaka „ZA WZOROWA, PRACĘ W SŁUŻBIE ZDROWIA” wz. 2
 7. Odznaka Honorowa Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
 8. Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Walki z Kalectwem
 9. Odznaka Honorowa „ZA WZOROWĄ PRACĘ W SŁUŻBIE WETERYNARYJNEJ”
10. Odznaka „Zasłużony działacz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej”
11. Odznaka „Zasłużony działacz Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej”
12. Złota Odznaka Honorowa PKPS
13. Srebrna Odznaka Honorowa PKPS
14. Brązowa Odznaka Honorowa PKPS
15. Odznaka Honorowa PKPS „ZASŁUŻONY OPIEKUN SPOŁECZNY”
16. Odznaka „OPIEKUN SPOŁECZNY”
17. Odznaka Polskiego Towarzystwa Lekarskiego „ZASŁUŻONEMU”
18. Medal PTL „GLORIA MEDOCINAE”
19. Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
20. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych wz. 1
21. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych wz. 1
22. Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych wz. 1
23. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych wz. 2
24. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych wz. 2
25. Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Związku Niewidomych wz. 2
26. Złota Odznaka Polskiego Związku Głuchych
27. Srebrna Odznaka Polskiego Związku Głuchych
28. Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Trzeźwości Transportowców
29. Srebrna Odznaka Honorowa Towarzystwa Trzeźwości Transportowców
30. Złota Odznaka Honorowa Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego
31. Srebrna Odznaka Honorowa Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego
32. Odznaka SKP “Młodość i Trzeźwość”
33. Złota Odznaka Szkolnych Kas Oszczędności
34. Odznaka Warszawskiego Towarzystwa Genealogicznego
35. Medal PTL „Bene Meritus”
 -  Oznaka członkowska TZN
 -  Oznaka członkowska PTP
 -  Oznaka członkowska TTT
 -  Oznaka SKP

 

Tablica 77 - ODZNAKI ZWIĄZKOWE (CRZZ I OPZZ)
 1. Gwiazda „PRZODOWNIKOWI SOCJALISTYCZNEJ PRACY”
 2. Odznaka Honorowa „ZA ZASŁUGI DLA OPZZ” 1984
 3. Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej wz. z 1974r.
 4. Srebrna Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej wz. z 1974r.
 5. Brązowa Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej wz. z 1974r.
 6. Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej (1000-lecia Państwa Polskiego)
 7. Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej (XXV-lecia PRL)
 8. Srebrna Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej (XXV-lecia PRL)
 9. Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej (XX-lecia PRL)
10. Srebrna Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej (XX-lecia PRL)
11. Złota Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej (przywieszka bez napisu)
12. Srebrna Odznaka Brygady Pracy Socjalistycznej (przywieszka bez napisu
13. Złota Odznaka „Racjonalizator Produkcji” wz. I z 1949r.
14. Srebrna Odznaka „Racjonalizator Produkcji” wz. I z 1949r.
15. Złota Odznaka „Racjonalizator Produkcji” wz. II z 1979r. (na przywieszce)
16. Srebrna Odznaka „Racjonalizator Produkcji” wz. II z 1979r. (na przywieszce)
17. Medal „Zasłużony dla Ochrony Pracy” CRZZ
18. Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Pracy” CRZZ
19. Złota Odznaka „PRZODOWNIKOM PRACY” wz. z 1945r.
20. Srebrna Odznaka „PRZODOWNIKOM PRACY” wz. z 1945r.
21. Złota Odznaka „Zasłużony Przodownik Pracy Socjalistycznej” wz. z 1974r.
22. Srebrna „Przodownik Pracy Socjalistycznej”
23. Złota Odznaka „Zasłużonemu Przodownikowi Socjalistycznej Pracy”
24. Srebrna „Przodownikowi Socjalistycznej Pracy”
25. Złota Odznaka „Przodownik Pracy Socjalistycznej” wz. z 1974r.
26.Odznaka „Za Zasługi w Ochronie Zdrowia”
27. Odznaka „Dyżurny Bezpieczeństwa Pracy”
28. Odznaka „Za Zasługi dla FWP”
 -   Oznaka członka BPS wz. 1 - emaliowana
 -   Oznaka członka BPS wz. 2 - odmiana bez emalii
 -   Oznaka CRZZ - emaliowana
 -   Oznaka pam. Zlotu Młodych Przodowników Pracy i Nauki w Warszawie, 1952r.

 

Tablica 78 - ODZNAKI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH cz. I
 1. Odznaka „Za Zasługi w Pracy Związkowej i Zawodowej” ZZPPB (1893-1973)
 2. Odznaka „Za Zasługi w Pracy Związkowej i Społecznej” ZZPPB (1893-1963)
 3. Odznaka „Zasłużony Działacz” FNSZZPB
 4. Złota Odznaka Honorowa ZZM
 5. Srebrna Odznaka Honorowa ZZM
 6. Odznaka FZZ Metal
 7. Odznaka „Wzorowy Metalowiec Roku”
 8. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZM
 9. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZM
10. Odznaka „Zasłużony dla ZZG w Polsce”
11. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZG
12. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZG
13. Złota Odznaka ZZ Handlu i Spółdzielczości
14. Srebrna Odznaka ZZ Handlu i Spółdzielczości
15. Złota Odznaka Honorowa ZNP
16. Odznaka pamiątkowa 75-lecia ZNP
17. Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz” ZZWOS
18. Złota Odznaka FZZPGKiT
19. Złota Odznaka ZZPGKiT
20. Srebrna Odznaka ZZPGKiT
21. Brązowa Odznaka ZZPGKiT
22. Złota Odznaka pamiątkowa 75-lecia ZZPGKiT
23. Brązowa Odznaka pamiątkowa 75-lecia ZZPGKiT
24. Złota Odznaka Honorowa ZZ Maryn. i Port.
25. Srebrna Odznaka Honorowa ZZ Maryn. i Port.
26. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZP Sł. Zdrowia
26a. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZP Sł. Zdrowia
27. Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz Związku” ZZP Kult.
28. Złota Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi Związku” ZZPPSC
29. Srebrna Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi Związku” ZZPPSC
30. Odznaka Honorowa „Za Zasługi” ZZP Łącz.
31. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZPŁ
32. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZPŁ
33. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Związku” ZZPPiS
34. Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz” FHZZ
35. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZ Hutników
36. Srebrna Odznaka ”Zasłużony Działacz” ZZ Hutników
37. Złota Odznaka ”Zasłużony Działacz” ZZH (odmiana)
38. Złota Odznaka Honorowa ZZPL i PD
39. Srebrna Odznaka Honorowa ZZPL i PD
40. Brązowa Odznaka Honorowa ZZPL i PD
41. Odznaka pamiątkowa 70-lecia ZZPL i PD
42. Odznaka Honorowa FZOZ Lasów Państwowych
43. Odznaka ZZPLP
44. Odznaka „Za zasługi dla Samorządu Notarialnego RP”
45. Odznaka „Zasłużony Działacz Zw. Zaw. Prac. Roln.”

 

Tablica 79 - ODZNAKI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH cz. II
 1. Złota Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi” ZZTD
 2. Srebrna Odznaka „Zasłużonemu Działaczowi” ZZTD
 3. Odznaka „Zasłużony Działacz Związkowy” FNSZZPPKS
 4. Odznaka pamiątkowa 70-lecia (1906-1976) ZZTD
 5. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZTD
 6. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz” ZZTD
 7. Złota Odznaka Honorowa ZZ Energetyków
 8. Srebrna Odznaka Honorowa ZZ Energetyków
 9. Złota Odznaka 40-lecia pracy w energetyce
10. Srebrna Odznaka 35-lecia pracy w energetyce
11. Brązowa Odznaka 25-lecia pracy w energetyce
12. Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz” ZZP Roln.
13. Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz” ZZP Roln. i Leśn.
14. Brązowa Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz” ZZP Roln. i Leśn.
15. Złota Odznaka NSZZP Poligr.
16. Srebrna Odznaka NSZZP Poligr.
17. Złota Odznaka ZZP Przem. Poligr.
18. Srebrna Odznaka ZZP Przem. Poligr.
19. Złota Odznaka Honorowa FZZP Automatyki i Telekomunikacji
20. Złota Odznaka ZZ Naziemnego Personelu Lotniczego
21. Srebrna Odznaka ZZ Naziemnego Personelu Lotniczego
22. Brązowa Odznaka ZZ Naziemnego Personelu Lotniczego
23. Odznaka pamiątkowa 40-lecia ZZPP Chem.
24. Odznaka Honorowa „Zasłużony” ZZPP Chem.
25. Złota Odznaka Honorowa ZZ Chem.
26. Srebrna Odznaka Honorowa ZZ Chem.
27. Złota Odznaka Honorowa FZZ Kolejarzy
28. Złota Odznaka ZZ Kolejarzy
29. Srebrna Odznaka ZZ Kolejarzy
30. Odznaka Honorowa ZZK Zespołu Kulturalno Oświatowego
31. Odznaka pamiątkowa 50-lecia ZZ Kolejarzy
32. Odznaka Honorowa ZZPP Spożywców
33. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz F Metalowców”
34. Odznaka Związku Zawodowego Maszynistów PKP
35. Odznaka NSZZP Spółdzielczości Mleczarskiej
36. Odznaka ZZP Drogownictwa
37. Odznaka „Zasłużony działacz Związków Zawodowych
38. Odznaka ZZP Cywilnych MSW
39. Odznaka FZDZ PBK
40. Odznaka Związku Zawodowego Pracowników Kultury
41. Odznaka „Zasłużony dla Górniczego Ruchu Związkowego”
42. Złota Odznaka NSZZ „Solidarność 80”
43. Srebrna Odznaka NSZZ „Solidarność 80”
44. Odznaka 50 rocznicy Emigracji Polskiej we Francji (1922-1972 CGT)

 

Tablica 80 - ODZNAKI HONOROWE ORGANIZACJI SPOŁ. I STOWARZYSZEŃ
 1. Złota Odznaka Honorowa ZZERI
 2. Srebrna Odznaka Honorowa ZZERI
 3. Brązowa Odznaka Honorowa ZZERI (próba)
 4. Złota Odznaka Honorowa PZERI - format duży dla instytucji
 5. Złota Odznaka Honorowa PZERI
 6. Srebrna Odznaka Honorowa PZERI
 7. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Polskiego Związku Filatelistów”
 8. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Polskiego Związku Filatelistów”
 9. Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Polskiego Związku Filatelistów”
10. Złota Odznaka Honorowa PZF
11. Srebrna Odznaka Honorowa PZF (emaliowana)
12. Srebrna Odznaka Honorowa PZF (nie emaliowana)
13. Brązowa Odznaka Honorowa PZF
14. Młodzieżowa Złota Odznaka Honorowa PZF
15. Młodzieżowa Srebrna Odznaka Honorowa PZF (emaliowana)
16. Młodzieżowa Srebrna Odznaka Honorowa PZF (nie emaliowana)
17. Młodzieżowa Brązowa Odznaka Honorowa PZF
18. Młodzieżowa Odznaka PZF „Maraton”
19. Złota Odznaka Honorowa Krajowej Izby Radców Prawnych
20. Srebrna Odznaka Honorowa Krajowej Izby Radców Prawnych
21. Złota Odznaka „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”
22. Srebrna Odznaka „Zasłużony w Rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”
23. Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
24. Srebrna Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
25. Złota Odznaka TWP „Zasłużony Popularyzator Wiedzy” wz. 1
26. Srebrna Odznaka TWP „Zasłużony Popularyzator Wiedzy” wz. 1
27. Złota Odznaka TWP „Zasłużony Popularyzator Wiedzy” wz. 2
28. Srebrna Odznaka TWP „Zasłużony Popularyzator Wiedzy” wz. 2
29. Odznaka Honorowa Ligi Kobiet
30. Odznaka Honorowa LK „50 lat M. D. K”.
31. Oznaka członkowska NOT (nie emaliowana)
32. Oznaka członkowska NOT (emaliowana)
33. Złota Odznaka Honorowa NOT
34. Srebrna Odznaka Honorowa NOT
35. Odznaka Honorowa XXV-lecia NOT 1955-1980
36. Odznaka Honorowa NOT SIT SPOŻ.
37. Oznaka członkowska SIMP
38. Złota Odznaka Honorowa SIMP
39. Srebrna Odznaka Honorowa SIMP
40. Odznaka Honorowa XXXV-lecia SIMP
41. Oznaka członkowska TNOiK
42. Złota Odznaka Honorowa TNOiK
43. Srebrna Odznaka Honorowa TNOiK
44. Odznaka Honorowa „15 lat członkostwa w TNOiK”
45. Odznaka Honorowa „10 lat członkostwa w TNOiK”
46. Srebrna Odznaka Honorowa SEP
47. Srebrna Odznaka Honorowa SWP
48. Złota Odznaka Honorowa CZSBM
49. Srebrna Odznaka Honorowa CZSBM
50 Odznaka pamiątkowa X-lecia Ligi Kobiet
51. Odznaka pamiątkowa 75-lecia PZF
52. Odznaka członkowska Polskiego Związku Pszczelarskiego
53. Złota Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego
54. Srebrna Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego
55. Brązowa Odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego
56. Odznaka Honorowa „Adwokatura Zasłużonym”
57. Odznaka TOZ „Przyjaciele Zwierząt”
58. Odznaka TOZ „Zasłużony Opiekun Zwierząt”
59. Odznaka PZHGP „Za Wybitne Zasługi”
60. Złota Odznaka PZHGP
61. Odznaka PZH „Inwentarza Drobnego”
62. Odznaka PZH Kanarków „Zasłużony Działacz”
63. Odznaka PZH Kanarków „Ptaków Egzotycznych”
64. Odznaka Honorowa XXV-lecia stacji RiTV
65. Oznaka Członkowska Stowarzyszenia Geodetów Polskich
66. Złota Odznaka Stowarzyszenia Geodetów Polskich
67. Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Geodetów Polskich
68. Złota Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
70. Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
71. Złota Odznaka Stowarzyszenia Architektów Polskich
72. Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Architektów Polskich
73. Brązowa Odznaka Stowarzyszenia Architektów Polskich
74. Złota Odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych
75. Złota Odznaka Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych
76. Odznaka Jubileuszowa 50-lecia Polskiego Związku Kajakowego
77. Odznaka Jubileuszowa 50-lecia Kajakarstwa Wielkopolskiego
78. Złota Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
79. Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego
80. Złota Odznaka Stowarzyszenia Energetyków Polskich
81. Odznaka Polskiego Związku Akwarystycznego
82. Złota Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
83. Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
84. Złota Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Kolejnictwa
85. Złota Odznaka Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych
86. Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych
87. Brązowa Odznaka Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych

 

Tablica 81 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ZOSP (1944-1989)
 1. Odznaka „Członek Honorowy ZOSP”
 2. Złoty Znak ZOSP (wstążka wz. 1)
 3. Złoty Znak ZOSP (wstążka wz. 2)
 4. Srebrny Znak Korporacyjny ZOSP (emaliowany)
 5. Srebrny Znak Korporacyjny ZOSP
 6. Brązowy Znak Korporacyjny ZOSP
 7. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 8. Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
 9. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
10. Odznaka „Strażak Wzorowy” (wersja 1)
11. Odznaka „Strażak Wzorowy” (wersja 2)
12. Odznaka „Strażak Wzorowy” (wersja 3)
13. Odznaka „Za Zasługi dla Współzawodnictwa Ppoż.” (wersja 1)
14. Odznaka „Za Zasługi dla Współzawodnictwa Ppoż.” (wersja 2)

 

Tablica 82 - ODZNAKI ZOSP (1945-1989)
 1. Oznaka członka popierającego ZOSP (wersja 1, złocona, lakierowana)
 2. Oznaka członka popierającego ZOSP (wersja 2, srebrzona, emaliowana)
 3. Złota Odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
 4. Srebrna Odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
 5. Brązowa Odznaka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP
 6. Odznaka wyszkolenia strażaka
 7. Odznaka wyszkolenia mechanika obsługi motopomp (wersja 1, mennicza)
 -   Odznaka wyszkolenia mechanika obsługi motopomp (wersja 2, grawerska)
 8. Odznaka wyszkolenia dowódcy sekcji (wersja 1, srebrzona, mennicza)
 -   Odznaka wyszkolenia dowódcy sekcji (wersja 2, złocona, grawerska)
 9. Odznaka wyszkolenia komendanta gminnego
10. Odznaka wyszkolenia naczelnika (wersja 1, srebrzona, mennicza)
 -   Odznaka wyszkolenia naczelnika (wersja 2, złocona, grawerska)
 -   Odznaka wyszkolenia naczelnika (wersja 3, złocona, mennicza)
11. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - V
12. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - X
13. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - XV
14. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - XX
15. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - XXV
16. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - XXX
17. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - XXXV
18. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - 35 (wersja z liczbą arabską)
19. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - 40
20. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - 45
21. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - 50
22. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - 55
23. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. - 60
24. Odznaka ZOSP „ZA WYSŁUGĘ LAT” wz. z 1959r. – 65
25. Odznaka absolwentów Kursu Podoficerów zawodowych Min. Górnictwa Poznań
26. Odznaka absolwentów Ośrodka Szkolenia Pożarnictwa Poznań

 

Tablica 83 - ODZNAKI I OZNAKI ZAWODOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 1. Złota Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 2. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 3. Brązowa Odznaka „Za Zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”
 4. Odznaka „Zasłużony Funkcjonariusz Pożarnictwa”
 5. Odznaka absolwencka Szkoły Oficerów Pożarnictwa (SOP)
 6. Odznaka absolwencka Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP)
 7. Odznaka absolwencka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)
 8. Odznaka „Wzorowy Podchorąży Pożarnictwa SOP” wz. z 1966r.
 9. Odznaka „Wzorowy Podchorąży Pożarnictwa” - złota, wz. z 1976r.
10. Odznaka „Wzorowy Podchorąży Pożarnictwa” - srebrna, wz. z 1976r.
11. Odznaka „Wzorowy Kadet Pożarnictwa SChP” - złota, wz. z 1976r.
12. Odznaka „Wzorowy Kadet Pożarnictwa SChP” - srebrna, wz. z 1976r.
13. Odznaka absolwencka Szkoły Chorążych Pożarnictwa (SChP)
14. Odznaka absolwencka Szkoły Podoficerów Pożarnictwa (SPP)
15. Odznaka absolwencka Kursu Podoficerskiego Szkoły Podoficerskiej PSP
16. Odznaka „Strażak Wzorowy” członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa
17. Złota Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
18. Srebrna Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
19. Brązowa Pożarnicza Odznaka Sprawności Fizycznej
 -   Orzełek metalowy na czapkę (wz. 1)
 -   Orzełek metalowy na czapkę (wz. 2)

 

Tablica 84 - ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK
 1. Odznaczenie „Kryształowe Serce”
 2. Odznaka jubileuszowa 50-lecia PCK „Za Długoletnią Pracę”
 3. Odznaka jubileuszowa 15-lecia PCK „Za Aktywną Pracę”
 4. Odznaka Honorowa PCK wz. 1959 I stopnia
 5. Odznaka Honorowa PCK wz. 1959 II stopnia
 6. Odznaka Honorowa PCK wz. 1959 III stopnia
 7. Odznaka Honorowa PCK wz. 1959 IV stopnia
 8. Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 1 stopnia
 9. Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 2 stopnia
10. Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 3 stopnia
 -   Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (odmiana)
11. Złota Odznaka Honorowy Dawca Krwi
12. Srebrna Odznaka Honorowy Dawca Krwi
13. Brązowa Odznaka Honorowy Dawca Krwi
14. Odznaka Instruktora Społecznego Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1958
15. Odznaka „Siostra PCK” nr egz. 29301
16. Odznaka złota III st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r.
17. Odznaka srebrna II st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r.
18. Odznaka brązowa I st. Przysposobienia Sanitarnego PCK wz. z 1950r.
19. Odznaka pamiątkowa Ośrodka Szkolenia Młodszych Pielęgniarek PCK wz. z 1952
20. Odznaka pamiątkowa 75-lat PCK Dębica

 

Tablica 85 - ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK
 1. Odznaka Honorowa X-lecia Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
 2. Odznaka Honorowa „Zasłużony Działacz Klubu” HDK PCK przy GPBP w Gorzowie
 3. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK przy GPBP w Gorzowie Wlkp.
 4. Odznaka Honorowa XXV-lecia HDK PCK w Gorzowie Wlkp.
 5. Odznaka Honor. „Służba Budowlanej Krwi” Klubu HDK PCK przy GKB w Gorzowie.
 6. Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Łodzi”
 7. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK Huty Warszawa
 8. Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ZNTK Pruszków I stopnia
 9. Odznaka Honorowa „Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1
10. Odznaka Honor. „Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz. 1
11. Odznaka Honor. „Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 2st. wz. 1
12. Odznaka Honor. „Order Serca” Klubu HDK PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz. 2
13. Odznaka Honor. „Za Zasługi dla HDK” Klubu PCK Huty Aluminium Konin 1st. wz. 2
14. Odznaka Honorowa 20 Lat Klubu HDK ZNTK Pruszków
15. Medal XXV-lecia Klubu HDK PCK przy Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”
16. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz. 1 (lakierowana)
17. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz. 1 (lakierowana)
18. Złota Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz. 2 (emaliowana)
19. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK przy KWB „Bełchatów” wz. 2 (emaliowana)
20. Odznaka Pamiątkowa 75-lat PCK Dębica

 

Tablica 86 - ODZNACZENIA I ODZNAKI PCK
 1. Złota Odznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie
 2. Srebrna Odznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie
 3. Brązowa Odznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie
 4. Srebrna Odznaka „DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK „ZWART” w Warszawie
 5. Brązowa Odznaka „DZIAŁACZOWI” Klubu HDK PCK „ZWART” w Warszawie
 6. Srebrna Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
 7. Brązowa Odznaka Honorowa Klubu HDK PCK ORMO Praga Płd. w Warszawie
 8. Brązowa Odznaka „Za Ratowanie Życia” Klubu HUK PCK przy „ZWAR” w W-wie
 9. Złota Odznaka honorowa „Zasłużony dla Klubu HDK PCK” „Petrochemia”
10. Srebrna Odznaka honorowa „Zasłużony dla Klubu HDK PCK” „Petrochemia”
11. Brązowa Odznaka honorowa „Zasłużony dla Klubu HDK PCK” „Petrochemia”
12. Złota Odznaka „Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
13. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Klubu HDK PCK Huty Stalowa Wola”
14. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla PCK woj. Gorzowskiego”
 -   Oznaka Klubu HDK PCK „ZWAR” w Warszawie

 

Tablica 87 - ODZNAKI "PCK"
 1. Order Koła i klubu HDK im. H. Dunaszta w Rudzie Śląskiej
 2. Odznaczenie Honorowe „Zasłużony” Klub HDK im H. Dunanta w Rudzie Śląskiej
 3. Odznaka Honorowy „Zasłużony” klub HDK przy KWK „Pokój” w Rudzie Śląskiej
 4. Odznaczenie Honorowy „Zasłużony dla Klubu HDK „Strażak” w Błoniu

 

Tablica 88 - ODZNAKI P.O. "SŁUŻBA POLSCE"
 1. Orzełek (metalowy) Przysposobienia Wojskowego z lat 1945-1948
 2. Odznaka „Kurs Przodowników Przysposobienia Rolniczo-Wojskowego”
 3. Odznaka pamiątkowa Ochotniczego Oddziału Złotowego ZMP, Warszawa 1952
 4. Odznaka pamiątkowa Brygad P. O. SP 1948
 5. Odznaka pamiątkowa Brygad P. O. SP 1949
 6. Odznaka pam. Brygad P. O. SP 1950-1955: a) wersja emaliowana b) wersja lakierowana
 7. Złota Odznaka „Za Zwycięstwo w wyścigu Pracy”
 8. Srebrna Odznaka „Za Zwycięstwo w wyścigu Pracy”
 9. Brązowa Odznaka „Za Zwycięstwo w wyścigu Pracy”
10. Złota Odznaka „Za Zwycięstwo w Wieloboju”
11. Srebrna Odznaka „Za Zwycięstwo w Wieloboju”
12. Brązowa Odznaka „Za Zwycięstwo w Wieloboju”
13. Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną”
14. Srebrna Odznaka „Za Pracę Społeczną”
15. Brązowa Odznaka „Za Pracę Społeczną”
16. Złota Odznaka „Za Zwycięstwo Drużynowe w Strzelaniu”
17. Srebrna Odznaka „Za Zwycięstwo Drużynowe w Strzelaniu”
18. Brązowa Odznaka „Za Zwycięstwo Drużynowe w Strzelaniu”
19. Złota Odznaka „Za Strzelanie Indywidualne”
20. Srebrna Odznaka „Za Strzelanie Indywidualne”
21. Brązowa Odznaka „Za Strzelanie Indywidualne”
22. Emblemat Przysposobienia Wojskowego Rolników
23. Odznaka Przysposobienia Rolniczego
24. Odznaka pamiątkowa Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników P.O. „SP”
 -   Orzełek (metalowy) P.O. „SP”
 -   Guzik mundurowy P.O. „SP”

 

Tablica 89 - ODZNAKI OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY (OHP)
 1. Złota Odznaka Honorowa OHP wz. 1
 2. Srebrna Odznaka Honorowa OHP wz. 1
 3. Brązowa Odznaka Honorowa OHP wz. 1
 4. Złota Odznaka Honorowa OHP ZMS wz. 2
 5. Srebrna Odznaka Honorowa OHP ZMS wz. 2
 6. Brązowa Odznaka Honorowa OHP ZMS wz. 2
 7. Złota Odznaka Honorowa OHP ZMS-ZMW wz. 3
 8. Srebrna Odznaka Honorowa OHP ZMS-ZMW wz. 3
 9. Brązowa Odznaka Honorowa OHP ZMS-ZMW wz. 3
10. Złota Odznaka Honorowa OHP FSZMP wz. 4
11. Srebrna Odznaka Honorowa OHP FSZMP wz. 4
12. Brązowa Odznaka Honorowa OHP FSZMP wz. 4
13. Złota Odznaka Honorowa OHP „Za Zasługi dla OHP” wz. 5
14. Srebrna Odznaka Honorowa OHP „Za Zasługi dla OHP” wz. 5
15. Brązowa Odznaka Honorowa OHP „Za Zasługi dla OHP” wz. 5
16. Złota Odznaka „WZOROWY WYCHOWAWCA” OHP
17. Srebrna Odznaka „WZOROWY WYCHOWAWCA” OHP
18. Brązowa Odznaka „WZOROWY WYCHOWAWCA” OHP
19. Odznaka Honorowa „WZOROWY JUNAK OHP”
20. Złota Odznaka „WZOROWY OCZESTNIK OHP”
21. Srebrna Odznaka „WZOROWY OCZESTNIK OHP”
22. Brązowa Odznaka „WZOROWY OCZESTNIK OHP”
23. Złota Odznaka „WZOROWY OCZESTNIK OHP” (odmiana na szpilce)
24. Srebrna Odznaka „WZOROWY OCZESTNIK OHP” (odmiana na szpilce)
25. Brązowa Odznaka „WZOROWY OCZESTNIK OHP” (odmiana na szpilce)
26. Złota Odznaka Sprawności Fizycznej OHP
27. Srebrna Odznaka Sprawności Fizycznej OHP
28. Brązowa Odznaka Sprawności Fizycznej OHP
29. Odznaka XX LAT OHP
30. Odznaka metalowa OHP „Społem”
31. Odznaka metalowa OHP PFŁT
32. Odznaka metalowa OHP „LATO 1979”
33. Odznaka pamiątkowa OHP ZMS
34. Odznaka pamiątkowa OHP ZMS ZMW
35. Odznaka organizacyjna OHP wz.1
36. Odznaka organizacyjna OHP wz.2 z miniaturką
 -   Emblemat naramienny OHP
 -   Orzełek OHP (haft srebrnymi nićmi)
 -   Orzełek OHP (haft białą nicią na podkładzie niebieskim)
 -   Orzełek OHP (haft białą nicią na podkładzie czarnym)

 

Tablica 90 - ODZNAKI OBRONY CYWILNEJ PRL
 1. Złota Odznaka „WZOROWY JUNAK OOC”
 2. Srebrna Odznaka „WZOROWY JUNAK OOC”
 3. Brązowa Odznaka „WZOROWY JUNAK OOC”
 4. Odznaka „INSTRUKTOR OPL PATOM”
 5. Złota Odznaka Sprawnościowa OC
 6. Srebrna Odznaka Sprawnościowa OC
 7. Brązowa Odznaka Sprawnościowa OC
 8. Odznaka „MŁODZIEŻOWY INSTRUKTOR OC”
 9.
10. Srebrna Odznaka „WZOROWY KOMENDANT OOC”
11. Brązowa Odznaka „WZOROWY KOMENDANT OOC”
12. Złota Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA OOC”
13. Srebrna Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA OOC”
14. Brązowa Odznaka „WZOROWY DOWÓDCA OOC”
15. Odznaka „WZOROWY SZEF OOC”
16. Odznaka „OBRONA CYWILNA”
17. Odznaka „ZASŁUŻONY W OBRONIE CYWILNEJ”
18. Odznaka „Najaktywniejszy członek ZOS”
19. Odznaka 30 lat OC Zaw. Oddz. OC ZG Lubin
20. Odznaka RATOWNICTWO CHEMICZNE
 -   Emblemat metalowy „PS” (Powszechnej Samoobrony)
 -   Emblemat metalowy „OC” (Obrony Cywilnej)
 -   Emblemat na filcu niebieskim „PS”
 -   Emblemat na filcu zielonym „OC”
 -   Emblemat „Obrona Cywilna PRL”
 -   Emblemat na podkładzie granatowym „OC”

 

Tablica 91 - ODZNACZENIA I ODZNAKI LOK
 1. Złoty Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
 2. Srebrny Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
 3. Brązowy Medal za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju
 4. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ” wz. 1
 5. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ” wz. 2
 6. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ” wz. 2
 7. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz LPŻ” wz. 2
 8. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. I
 9. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. I
10. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. I
11. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. II
12. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. II
13. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. II
14. Złota Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. II (odmiana „katowicka”)
15. Srebrna Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. II (odmiana „katowicka”)
16. Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz LOK” wz. II (odmiana „katowicka”)
17. Odznaka „Zasłużony Działacz KOR-LOK” - projekt
18. Odznaka „Zasłużony Działacz KOR-LOK” - projekt
19. Odznaka „CZŁONEK HONOROWY LOK”
20. Odznaka „CZŁONEK HONOROWY KOR-LOK” (projekt)
 -   Oznaka organizacyjna (na suknie)

 

Tablica 92 - ODZNAKI I OZNAKI LOK (TPŻ, LPŻ, LOK)
 1. Oznaka członka Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza (TPŻ)
 2. Oznaka członka Ligi Przyjaciół Żołnierza (LPŻ)
 3. Oznaka członka Ligi Obrony Kraju (LOK)
3a. Oznaka członka Ligi Obrony Kraju (LOK) - wzór 1
3b. Oznaka członka Ligi Obrony Kraju (LOK) - wzór 2
3c. Oznaka członka Ligi Obrony Kraju (LOK) - wzór 3
3d. Oznaka członka Ligi Obrony Kraju (LOK) - wzór 4
 4. Oznaka członka Ligi Morskiej (LM)
 5. Oznaka członka Ligi Lotniczej (LL)
 6. Emblemat organizacyjny Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”
 7. Odznaka pamiątkowa XV-lecia LPŻ
 8. Odznaka pamiątkowa 25-lecia LOK
8a. Odznaka pamiątkowa 25-lecia LOK - wzór 1
8b. Odznaka pamiątkowa 25-lecia LOK - wzór 2
 9. Odznaka pamiątkowa XXXV-lecia LOK
9a. Odznaka pamiątkowa XXXV-lecia LOK - wzór 1
9b. Odznaka pamiątkowa XXXV-lecia LOK - wzór 2
9c. Odznaka pamiątkowa XXXV-lecia LOK - wzór 3
10. Odznaka pamiątkowa 40-lecia LOK
11. Odznaka pamiątkowa 50-lecia LOK
12. Odznaka pamiątkowa 60-lecia LOK
13. Odznaka pamiątkowa TPŻ - Naród swemu obrońcy
14. Odznaka strzelecka LPŻ - srebrna
15. Odznaka strzelecka LPŻ - brązowa
16. Oznaka członkowska Radioklubu LPŻ
17. Odznaka Klubu Motorowego LPŻ - srebrna
18. Odznaka Klubu Motorowego LPŻ - brązowa
19. Odznaka modelarska LPŻ - złota
20. Odznaka modelarska LPŻ - srebrna
21. Odznaka modelarska LPŻ - brązowa
22. Odznaka Klubu Wodnego LPŻ - srebrna
23. Odznaka Klubu Wodnego LPŻ - brązowa 24
25. Oznaka członkowska Klubu Morskiego LPŻ
26. Oznaka członkowska Klubu Oficerów Rezerwy LOK
27. Oznaka członkowska Klubu Wodnego LOK
28. Oznaka członkowska Radioklubu LOK
29. Oznaka członkowska Klubu Modelarskiego LOK
30. Sportowa Odznaka Modelarska LOK - złota
31. Sportowa Odznaka Modelarska LOK - srebrna
32. Sportowa Odznaka Modelarska LOK - brązowa
33. Odznaka „Za przodownictwo w szkoleniu WKK”
34. Turystyczna Odznaka Motorowa (TOM) LOK - złota
35. Turystyczna Odznaka Motorowa (TOM) LOK - srebrna
36. Turystyczna Odznaka Motorowa (TOM) LOK - brązowa
37. Odznaka „Wzorowy Płetwonurek LOK”
38. Odznaka instruktora płetwonurkowania LOK I st.
39. Odznaka instruktora płetwonurkowania LOK II st.
40. Odznaka płetwonurka LOK - złota I st.
41. Odznaka płetwonurka LOK - srebrna II st.
42. Odznaka płetwonurka LOK - brązowa III st.
43. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Obronnej III st. złota
44. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Obronnej II st. srebrna
45. Młodzieżowa Odznaka Sprawności Obronnej I st. brązowa
46. Odznaka Sprawności Obronnej LOK I st. złota
47. Odznaka Sprawności Obronnej LOK II st. srebrna
48. Odznaka Sprawności Obronnej LOK III st. brązowa
49. Odznaka Spadochronowa LPŻ

 

Tablica 93 - MEDALE NAGRODOWE I PAMIĄTKOWE
 1. Złoty Medal ZZMiP „PUCHAR BAŁTYKU”
 2. Srebrny Medal ZZMiP „PUCHAR BAŁTYKU”
 3. Brązowy Medal ZZMiP „PUCHAR BAŁTYKU”
 4. Złoty Medal Ogólnopolskich Zawodów Płetwonurków LOK
 5. Srebrny Medal Ogólnopolskich Zawodów Płetwonurków LOK
 6. Brązowy Medal Ogólnopolskich Zawodów Płetwonurków LOK
 7. Krzyż III miejsca Klubu Kręglistów „Lechia” w Gostyniu 1955r.
 8. Brązowy Medal Mistrzostw Polski w Boksie (Seniorzy Włocławek 1997r.)
 9. Srebrny Medal „ZA WYNIKI W STRZELECTWIE” Harcerski Klub Strzelecki w Kielcach
10. Złoty Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Okręgu
11. Srebrny Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Okręgu
12. Brązowy Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Okręgu
13. Złoty Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Kola
14. Srebrny Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Kola
15. Brązowy Medal PZWędkarskiego z Mistrzostw Kola
16. Medal pamiątkowy 40-lecia LOK w Kędzierzynie Koźlu
17. Brązowy Medal z Pucharu Naczelnika ZHP w Strzelectwie (woj. świętokrzyskie)
18. Złoty Medal pow. tarnowskiego „Za Wyniki w Sporcie”
19. Złoty Medal miasta Tarnów „Za Wyniki w Sporcie”
20. Zloty Medal III Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Kraków 1972r.

 

Tablica 94 - ODZNACZENIA I ODZNAKI MŁODZIEŻOWE
 1. Złote Odznaczenie im. J. Krasickiego
 2. Srebrne Odznaczenie im. J. Krasickiego
 3. Brązowe Odznaczenie im. J. Krasickiego
 4. Odznaka za Zasługi dla ZMS
 5. Odznaka za Zasługi dla ZSMP
 6. Odznaka za Zasługi dla ZSMP - brązowa, projekt 1
 7. Odznaka za Zasługi dla ZSMP - złota, projekt 1
 8. Odznaka za Zasługi dla ZSMP, projekt 2
 9. Złota Odznaka za Zasługi dla ZSMP, projekt 3
10. Srebrna Odznaka za Zasługi dla ZSMP, projekt 3
11. Brązowa Odznaka za Zasługi dla ZSMP, projekt 3
12. Odznaka za Zasługi dla Warszawskiej Organizacji ZSMP (wersja jubileuszowa)
13. Odznaka za Zasługi dla Warszawskiej Organizacji ZSMP
14. Odznaka ZMS "Młodzież dla postępu"
15. Brązowa Odznaka ZMS "Młodzież dla Postępu"
16. Odznaka ZMS "Młodzież dla postępu - odmiana
17.
18. Odznaka ZSMP "Młodzież dla Postępu" - odmiana
19. Złota Odznaka ZSMP "Młodzież dla Postępu"
20. Srebrna Odznaka ZSMP "Młodzież dla Postępu"
21. Brązowa Odznaka ZSMP "Młodzież dla Postępu"
22. Odznaka ZSMP (odmiana) "Młodzież dla Postępu"
23. Odznaka ZSMP "Młodzieżowy Opiekun Społeczny"
24. Odznaka ZSMP "Młodzieżowy Terenowy Opiekun Społeczny
25. Złota Odznaka ZSMP "Zasłużony Aktywista"
26. Srebrna Odznaka ZSMP "Zasłużony Aktywista"
27. Brązowa Odznaka ZSMP "Zasłużony Aktywista"
 -   Oznaka członkowska ZMS
 -   Oznaka członkowska FSZMP
 -   Oznaka członkowska ZSMP + miniatura
 -   Oznaka członkowska warszawskiej organizacji ZSMP

 

Tablica 95 - ODZNACZENIA I ODZNAKI MŁODZIEŻOWE
 1. Odznaczenie im. I. Solarza (ZMW)
 2. Odznaka Honorowa za Zasługi dla ZMW
 3. Złota Odznaka Honorowa ZMW
 4. Srebrna Odznaka Honorowa ZMW
 5. Złota Odznaka Honorowa ZSMW
 6. Srebrna Odznaka Honorowa ZSMW
 7. Odznaka „Zasłużony Działacz Kół Młodzieży Wojskowej” (KMW)
 8. Złota Odznaka KMW (wz. 1 z odwrotnym układem kolorów)
 9. Złota Odznaka KMW (wz. 2 z prawidłowym układem kolorów)
10. Odznaka „Zasłużony Działacz Socjalis. Związku Młodzieży Wojskowej” (SZMW)
11. Złota Odznaka SZMW
12. Odznaka „Zasłużony Działacz ZSMP w Siłach Zbrojnych”
13. Odznaka Honorowa Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP)
14. Złota Odznaka ZSP
15. Srebrna Odznaka ZSP
16. Brązowa Odznaka ZSP
17. Odznaka Honorowa Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP)
18. Złota Odznaka SZSP
19. Srebrna Odznaka SZSP
20. Brązowa Odznaka SZSP
21. Złota Odznaka ZSP „Primus Inter Pares”
22. Srebrna Odznaka ZSP „Primus Inter Pares”
23. Brązowa Odznaka ZSP „Primus Inter Pares”
24. Złota Odznaka SZSP (dla zbiorowości)
25. Odznaka X-lecia ZSP
26. Odznaka za Zasługi dla Warszawskiego Okręgu Wojskowego (ZSMP)
27. Odznaka Grupy Wychowania Socjalistycznego ZSMP
28. Złota Odznaka „Wzorowy Uczeń i Aktywista” ZMS
29. Złota Odznaka „Wzorowy Uczeń i Aktywista” FSZMP
30. Złota Odznaka „Wzorowy Uczeń i Aktywista” ZSMP
31. Odznaka „Przyjaciel i Sympatyk ZMW”
32. Odznaka Laureata Konkursu prac naukowych „Młoda Myśl dla Kraju” SZSP
33. Odznaka „Za osiągnięcia w nauce”

34. Odznaka XX-lecia ZSP
 -   Oznaka członkowska ZMW
 -   Oznaka członkowska ZSMW (z odwrotnym układem kolorów)
 -   Oznaka członkowska ZSMW (z prawidłowym układem kolorów)
 -   Oznaka członkowska KMW (z prawidłowym układem kolorów)
 -   Oznaka członkowska KMW (z odwrotnym układem kolorów)
 -   Oznaka członkowska SZMW
 -   Oznaka członkowska ZSP
 -   Oznaka członkowska SZSP wz. 1
 -   Oznaka członkowska SZSP wz. 2

 

Tablica 96 - ODZNACZENIA I ODZNAKI MŁODZIEŻOWE (ZHP)
 1. Złoty Krzyż ZHP „Za Zasługę” wz. z 1946r.
 2. Srebrny Krzyż ZHP „Za Zasługę” wz. z 1946r. nr egz. 265
 3. Brązowy Krzyż ZHP „Za Zasługę” wz. z 1946r.
 4. Odznaka Honorowa Odznaczenia ZHP „Za Zasługę” nr egz. 180
 5. Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP
 6. Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami
 7. Krzyż Zasługi dla ZHP nr egz. 14
 8. Order Uśmiechu
 9. Złota Odznaka Honorowa Ruchu Przyjaciół ZHP
10. Srebrna Odznaka Honorowa Ruchu Przyjaciół ZHP
11. Odznaka „ZA ZASŁUGI” 3 klasy Insp. Specjaln. Obronnej Krakowskiej KCh ZHP
12. Złota Odznaka „Budowniczy Floty Harcerskiej”
13. Srebrna Odznaka „Budowniczy Floty Harcerskiej”
14. Brązowa Odznaka „Budowniczy Floty Harcerskiej”
15. Odznaka Honorowa „SENIOR-INSTRUKTOR ZHP”
16. Krzyże ZHP z podkł. filcowymi (Hm PL, Hm, PHm, Przewodnik, Organiz.) miniaturki
17. „Listek” - Odznaka za wysługę
18. Odznaka ZHP „Nieprzetarty Szlak”
19. Odznaka ZHP „W Służbie Gdyni”
20. Odznaka Mistrzowski Drużynowy Zuchowy
21. Harcerska Odznaka Ofensywy zuchowej
22. Odznaka Wojskowego Kręgu Inst. ZHP
23. Odznaka 25-lecia pracy instruktorskiej ZHP
24. Odznaka członka współdziałającego ZHP
 -   Złota lilijka ZHP
 -   Srebrna lilijka ZHP
 -   Srebrna lilijka ZHP (wzór dla „wodniaków”)
 -   Oznaka zuchowa

 

Tablica 97 - ODZNACZENIA I ODZNAKI MŁODZIEŻOWE I PARTYJNE
(w trakcie kompletowania)

 

Tablica 98 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
 1. Odznaka Honorowa PZŁ „ZŁOM”
 2. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa
 3. Złoty Medal za Zasługi dla Łowiectwa
 4. Srebrny Medal za Zasługi dla Łowiectwa
 5. Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa
 6. Medal X-lecia Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego
 7. Krzyż Honorowy Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego
 8. Gwiazda do Krzyża Honorowego BKGB
 9. Brązowy Krzyż BKGB
10. Krzyż Honorowy Bractwa Kurkowego ze Śmigla
 -   Oznaka członkowska PZŁ wz. 1
 -   Oznaka członkowska PZŁ wz. 2
 -   Oznaka członkowska Bractw Kurkowych

 

Tablica 99 - ODZNACZENIA I ODZNAKI REGIONALNE
 1. Złota Odznaka „Gryf Szczeciński” wz. 1
 2. Srebrna Odznaka „Gryf Szczeciński” wz. 1
 3. Odznaka Honorowa woj. szczecińskiego wz. 2 (z datą)
 4. Odznaka Honorowa woj. szczecińskiego wz. 3
 5. Odznaka Honorowa woj. szczecińskiego wz. 4 (wersja jubileuszowa)
 6. Odznaka Honorowa woj. szczecińskiego wz. 5
 7. Odznaka Honorowa woj. zielonogórskiego wz. 1
 8. Odznaka Honorowa woj. zielonogórskiego wz. 2
 9. Odznaka Honorowa woj. zielonogórskiego wz. 3
10. Odznaka Honorowa woj. zielonogórskiego wz. 4
11. Odznaka Honorowa woj. zielonogórskiego wz. 4a
12. Odznaka Honorowa woj. zielonogórskiego wz. 5

 

Tablica 100 - ODZNACZENIA I ODZNAKI REGIONALNE
 1. Odznaka Honorowa woj. poznańskiego (zbiorowa) wz.2 (wojew. RN)
 2. Odznaka Honorowa woj. poznańskiego wz. 1 (Prezydium WRN) na wstążce
 3. Odznaka Honorowa woj. poznańskiego wz. 1 (Prezydium WRN) na przywieszce
 4. Odznaka Honorowa woj. poznańskiego wz. 2 (Wojewódzka RN) na wstążce
 5. Odznaka Honorowa woj. poznańskiego wz. 2 (Wojewódzka RN) na przywieszce
 6. Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju m. Poznania” (zbiorowa)
 7. Odznaka Honorowa „Zasłużony Obywatel dla m. Poznania” (zbiorowa)
 8. Złota Odznaka „Zasłużonemu dla Lublina”
 9. Srebrna Odznaka „Zasłużonemu dla Lublina”
10. Medal XII wieków miasta Gniezna
11. Medal za zasługi dla miasta Kłodzka
12. Odznaka Honorowa „Za zasługi dla Lubelszczyzny” – brązowa
13. Złota Odznaka „Za Zasługi w rozwoju m. Poznania”.
14. Srebrna Odznaka „Za Zasługi w rozwoju m. Poznania”.
15. Brązowa Odznaka „Za Zasługi w rozwoju m. Poznania”.

 

Tablica 101 - ODZNAKI REGIONALNE
 1. Odznaka Honorowa „Za Zasługi w rozwoju województwa pilskiego” (zbiorowa)
 2. Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi w rozwoju województwa pilskiego”
 3. Srebrna Odznaka Honorowa „Za Zasługi w rozwoju województwa pilskiego”
 4. Brązowa Odznaka Honorowa „Za Zasługi w rozwoju województwa pilskiego”
 5. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla rozwoju Piły”
 6. Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi w rozwoju województwa Warszawskiego”
 7. Srebrna Odznaka Honorowa „Za Zasługi w rozwoju województwa Warszawskiego”
 8. Złota Odznaka Honorowa „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”
 9. Srebrna Odznaka Honorowa „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”
10. Brązowa Odznaka Honorowa „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”
11. Odznaka „Za Zasługi w rozwoju województwa Koszalińskiego”
12. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla rozwoju Koszalina” (zbiorowa)
13. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla rozwoju Koszalina” (indywidualna)
14. Złota Odznaka „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”
15. Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Warszawy”

 

Tablica 102 - ODZNAKI REGIONALNE
 1. Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony Białostocczyźnie” wz. z 1974r.
 2. Srebrna Odznaka Honorowa „Zasłużony Białostocczyźnie” wz. z 1974r.
 3. Odznaka „Zasłużony Białostocczyźnie” wz. z 1964r.
 4. Odznaka Honorowa m. Łodzi
 5. Odznaka „Za Zasługi dla Kielecczyzny”
 6. Odznaka „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (odmiana kolorystyczna)
 7. Odznaka XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska
 8. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”
 9. Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Dolnego Śląska”
10. Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. Katowickiego”
11. Srebrna Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. Katowickiego”
12. Odznaka „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”
13. Odznaka „Zasłużony dla woj. Rzeszowskiego”
14. Odznaka „Zasłużony dla woj. Bielskiego”
15. Odznaka „Zasłużony dla woj. Suwalskiego”
16. Odznaka „Zasłużony dla woj. Kaliskiego”
17. Odznaka „Zasłużony dla woj. Słupskiego”
18. Odznaka „Zasłużony dla woj. Skierniewickiego”
19. Odznaka „Zasłużony dla woj. Leszczyńskiego”
20. Odznaka „Zasłużony dla woj. Elbląskiego”
21. Odznaka „Zasłużony dla woj. Przemyskiego”
22. Odznaka „Zasłużony dla woj. Gorzowskiego"

22. Odznaka "Zasłużony dla woj. Gorzowskiego"
23. Odznaka "Za Zasługi dla woj. Gorzowskiego"
24. Odznaka "Za Zasługi dla miasta Opola"
25. Odznaka "Za Zasługi dla Gdańska"
26. Złota Odznaka "Zasłużony dla Dolnego Śląska" wz. z 1964r.

 

Tablica 102a - ODZNAKI REGIONALNE
 1. Złota Odznaka „Za Zasługi dla województwa Nowosądeckiego” (zespołowa)
 2. Złota Odznaka „Za Zasługi dla województwa Nowosądeckiego”
 3. Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla województwa Nowosądeckiego”
 4. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla województwa Piotrkowskiego”
 5. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla województwa Radomskiego”
 6. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla województwa Łomżyńskiego”
 7. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla województwa Toruńskiego”
 8. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla województwa Legnickiego”
 9. Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla województwa Ostrołęckiego”

 

Tablica 103 - ODZNACZENIA I ODZNAKI STOWARZYSZEŃ MEDYCZNYCH
 1. Złota Gwiazda Polskiego Towarzystwa Wiedzy Seksuologicznej wz. z 1991r.
 2. Złota Gwiazda Polskiego Towarzystwa Wiedzy Seksuologicznej wz. z 1995r.
 3. Złota Gwiazda Polskiego Towarzystwa Wiedzy Seksuologicznej wz. z 1996r.
 4. Medal „Gloria Scientiae” Polskiej Akademii Wiedzy seksuologicznej z 1988r.
 5. Złoty Medal Światowej Akademii Medycyna (Warsaw Poland) im. A. Schweitzera
 6. Srebrny Medal Koła Lekarzy Humanistów im. A. Schweitzera
 7. Złoty Medal Polskiej Akademii Medycyny im. A. Schweitzera
 8. Srebrny Medal Światowej Akademii Medycyny (Nagasaki-Medal Pokoju)
 9. Srebrny Medal Międzynarod. Instytutu Medycyny Ogólnej w Wa-wie im. A. Schweitzera

 

Tablica 104 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ORGANIZACYJNE
 1. Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (zespołowa)
 2. Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (indywid. wz. 1)
 3. Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (indywid. wz. 2)
 4. Odznaka Tytułu Honorowego „Zasłużony Działacz TPPR”
 5. Złoty Medal TPPR „Za Braterską Pomoc”
 6. Srebrny Medal TPPR „Za Braterską Pomoc”
 7. Złoty Medal „Za zasługi w Umacnianiu Przyjaźni PRL-ZSRR”
 8. Srebrny Medal „Za zasługi w Umacnianiu Przyjaźni PRL-ZSRR”
 9. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (wz. 1 - „Pomników”)
10. Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (wz. 1 - „Pomników”)
11. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (wz. 2 - „Pamięci”)
12. Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (wz. 2 - „Pamięci”)
13. Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną
14. Srebrna Odznaka Honorowa Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną
15. Brązowa Odznaka Honorowa Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną
16. Odznaka Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
17. Odznaka Honorowa „Aktywista Młodzieżowy PPR”
18. Odznaka „Zasłużony dla TPPR” FSC JELCZ (wersja 1)
19. Odznaka „Zasłużony dla TPPR” FSC JELCZ (wersja 2)
20. Odznaka „Zasłużony dla TPPR” FSC JELCZ (wersja 3)

 

Tablica 105 - ODZNACZENIA I ODZNAKI ZAKŁADOWE, ORGANIZACYJNE I INNE
 1. Odznaka „Zasłużony dla FSO POLMO” wz. 1
 2. Odznaka „Zasłużony Pracownik FSO POLMO” wz. 1
 3. Odznaka „Zasłużony dla FSO” wz. 2
 4. Odznaka „Zasłużony Pracownik FSO” wz. 2
 5. Medal „Przyjaciel Pomnika-Szpitala CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
5a. Medal „Przyjaciel Pomnika-Szpitala CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” (złoty)
 6. Medal „Przyjaciel KURIERA POLSKIEGO”
 7. Odznaka „Zasłużonemu dla Fabryki Samochodów Ciężarowych”
 8. Odznaka „Zasłużonemu dla Fabryki Samochodów Ciężarowych” (odmiana)
 9. Złoty Medal Uczestnikom Operacji Historycznej 1978-1980
10. Srebrny Medal Uczestnikom Operacji Historycznej 1978-1980
11. Brązowy Medal Uczestnikom Operacji Historycznej 1978-1980
12. Medal „Przyjaciel-Mecenas” Szk. Podst. Nr 8 w Bolesławcu
13. Medal „PRIMI INTER PARES” Szk. Podst. Nr 8 w Bolesławcu
14. Medal im. dr. Henryka Jordana wz. 1 - na przywieszce
15. Medal im. dr. Henryka Jordana wz. 2 - na wstążce
16. Odznaka „Przyjaciel Dziecka”
17. Odznaka Jubileuszowa X-lecia Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie
18. Odznaka Długoletni Pracownik FSC
19. Złota Odznaka „Zasłużony dla Fabryki Samochodów Rolniczych”
20. Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Fabryki Samochodów Rolniczych”
21. Odznaka „Szlakami Chwały Oręża Polskiego” wz. 1
22. Odznaka „Szlakami Chwały Oręża Polskiego” wz. 2 (emaliowana)
23. Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik” PPRInż. w Poznaniu
24. Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik” PPRInż. w Poznaniu

 

Tablica 106 - ODZNAKI ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ
 1. Złota Odznaka Honorowa PZStrzelania Sportowego.
 2. Srebrna Odznaka Honorowa PZStrzelania Sportowego.
 3. Brązowa Odznaka Honorowa PZStrzelania Sportowego.
 4. Złota Odznaka Strzelecka PZSS (PRL)
 5. Srebrna Odznaka Strzelecka PZSS (PRL)
 6. Brązowa Odznaka Strzelecka PZSS (PRL)
 7. Złota Odznaka Strzelecka PZSS (III RP)
 8. Srebrna Odznaka Strzelecka PZSS (III RP)
 9. Brązowa Odznaka Strzelecka PZSS (III RP)
10. Odznaka PZSS
11. Odznaka członka honorowego PZMot.
12. Odznaka „Zasłużony Działacz” PZMot.
13. Złota Odznaka Honorowa PZMot.
14. Srebrna Odznaka Honorowa PZMot.
15. Brązowa Odznaka Honorowa PZMot.
16. Złota Odznaka Honorowa PZKolarskiego
17. Srebrna Odznaka Honorowa PZKolarskiego
18. Brązowa Odznaka Honorowa PZKolarskiego
19. Złota Odznaka Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy
20. Złota Odznaka Honorowa Automobilklubu Polskiego
21. Złota Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przyrody”
22. Złota Odznaka Honorowa ”Zasłużony dla Ochrony Przyrody”
23. Srebrna Odznaka Honorowa ”Zasłużony dla Ochrony Przyrody”
24. Medal „Za Zasługi w Ochronie Przyrody”
25. Odznaka „Straż Ochrony Przyrody”
26. Odznaka „Członek Honorowy Polskiego Związku Wędkarskiego”
27. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Wędkarskiego
28. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Wędkarskiego
29. Odznaka Honorowa Polskiego Związku Wędkarskiego ze złotym wieńcem
30. Odznaka PZWędkarskiego „Za osiągnięcia w sporcie wędkarskim”
31. Medal „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”
32. Odznaka „Społeczna Straż Rybacka”
33. Wielka Honorowa Odznaka Polskiego Związku Jeździeckiego
34. Złota Odznaka Honorowa PZJ
35. Srebrna Odznaka Honorowa PZJ
36. Medal Polskiego Związku Jeździeckiego
37. Złota Odznaka Sportowa PZJ
38. Srebrna Odznaka Sportowa PZJ
39. Brązowa Odznaka Sportowa PZJ
40. Złota Odznaka Honorowa PZw. Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
41. Srebrna Odznaka Honorowa PZw. Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
42. Brązowa Odznaka Honorowa PZw. Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
43. Złota Odznaka Honorowa Warszawskiego Oddziału PZMWiNW
44. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Hodowców Koni
45. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Hodowców Koni
46. Odznaka „Sędzia PZWędk. Klasy Okręgowej”
47. Złota Odznaka PZŻeglarskiego
48. Miniatura Medalu „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa”
49. Odznaka „Instruktor PZŻeglarskiego”
50. Srebrna Odznaka Honorowa Warszawskiego Oddziału PZMWiNW

 

Tablica 107 - ODZNAKI ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ
 1. Odznaka „Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego”
 2. Odznaka PTTK „Organizator Turystyki”
 3. Złota Odznaka Honorowa PTTK wz. 1 (nakładane litery)
 4. Srebrna Odznaka Honorowa PTTK wz. 1 (nakładane litery)
 5. Złota Odznaka Honorowa PTTK wz. 2
 6. Srebrna Odznaka Honorowa PTTK wz. 2
 7. Odznaka PTTK „Zespołowy Opiekun Zabytków"
 8. Odznaka PTTK „Opiekun Zabytków”
 9. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
10. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
11. Brązowa Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
12. Odznaka „Zasłużony Działacz LZS”
13. Odznaka „Zasłużony Organizator Turystyki LZS”
14. Odznaka „Za Zasługi w rozwoju LZS woj. Poznańskiego”
15. Złota Odznaka Honorowa LZS
16. Srebrna Odznaka Honorowa LZS
17. Brązowa Odznaka Honorowa LZS
18. Odznaka 10-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
19. Złota Odznaka TKKF wz. 1
20. Srebrna Odznaka TKKF wz. 1
21. Brązowa Odznaka TKKF wz. 2
22. Złota Odznaka Honorowa TKKF wz. 3
23. Srebrna Odznaka Honorowa TKKF wz. 3
24. Medal TKKF „Za Zasługi w Upowszechnianiu Kultury Fizycznej”
25. Odznaka „Członek Honorowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”
26. Odznaka „Błękitnego Krzyża WOPR”
27. Odznaka Honorowa „ZASŁUŻONY RATOWNIK WOPR”
28. Odznaka WOPR „Za Zasługi” - złota z liściem laurowym
29. Odznaka WOPR „Za Zasługi” - złota
30. Odznaka WOPR „Za Zasługi” - srebrna
31. Odznaka WOPR „Za Zasługi” - brązowa
32. Medal WOPR „ZA ZASŁUGI”
33. Złota Odznaka Szkolnego Związku Sportowego „Organizator Sportu”
34. Srebrna Odznaka Szkolnego Związku Sportowego „Organizator Sportu”
35. Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju turystyki i krajoznawstwa” ZWPTTK Piła
36. Złota Odznaka Akademickiego Związku Sportowego “Organizator Sportu”
37. Odznaka PTTK „Instruktor Krajoznawstwa Regionu”
38. Odznaka Młodzieżowy Organizator Turystyki
39. Odznaka Międzynarodowego Zlotu Młodzieży PTSM 1965r.
40. Złota Odznaka ŻOT PTTK
41. Srebrna ŻOT PTTK
42. Brązowa ŻOT PTTK
43. Odznaka sportowa kl.2
44. Odznaka sportowa kl.3
45. Odznaka sportowa kl.2 Młodzieżowa
46. Odznaka „Sędzia SZS”
47. Odznaka KKKFiT
48. Srebrna Odznaka „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
49. Brązowa Odznaka „Przyjaciel Schronisk Młodzieżowych”
 -   Oznaka członkowska PTTK
 -   Oznaka członkowska PTSM
 -   Oznaka członkowska LZS
 -   Oznaka członkowska SZS
 -   Oznaka członkowska AZS
 -   Oznaka członkowska Związku Sportowego START
 -   Oznaka członkowska WOPR

 

Tablica 108 - ODZNAKI ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ
 1. Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 2. Złota Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” (czerwona emalia)
 3. Srebrna Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” (żółta emalia)
 4. Brązowa Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” (zielona emalia)
 5. Złota Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” (zielona emalia)
 6. Srebrna Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” (żółty lakier)
 7. Brązowa Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁKOWIEC” (zielona emalia)
 8. Złota Odznaka Pracowniczych Ogródków Działkowych (czerwona emalia)
 9. Srebrna Odznaka Pracowniczych Ogródków Działkowych (czerwona emalia)
10. Srebrna Odznaka Pracowniczych Ogródków Działkowych (niebieska emalia)
11. Srebrna Odznaka Pracowniczych Ogródków Działkowych (bez emalii)
12. Odznaka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
13. Odznaka honorowa „Za Zasługi Dla Ratownictwa Górskiego” wz. z 1992r.
14. Odznaka honorowa „Za Zasługi Dla Ratownictwa Górskiego” wz. z 1998r.
15. Złota Odznaka GOPR
16. Srebrna Odznaka GOPR
17. Odznaka „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ AEROKLUBU PRL”
18. Odznaka „ZA ZASŁUGI DLA AEROKLUBU PRL”
19. Odznaka absolwencka kursu pilotażu silnikowego
20. Odznaka cywilnego pilota szybowcowego kat. „A”
21. Odznaka cywilnego pilota szybowcowego kat. „B”
22. Odznaka cywilnego pilota szybowcowego kat. „C”
23. Odznaka cywilnego pilota szybowcowego kat. „D”
24. Odznaka cywilnego pilota szybowcowego kat. złotej
25. Odznaka modelarza lotniczego klasy młodzieżowej
26. Odznaka członka Koła Lotniczego Aeroklubu PRL
27. Odznaka młodego szybownika Aeroklubu PRL
28. Odznaka modelarska kat. „junior”
29. Odznaka modelarska kat. „senior”
30. Odznaka modelarska klasy III (od 1976r.)
31. Odznaka modelarska klasy II (od 1976r.)
32. Odznaka modelarska klasy I (od 1976r.)
33. Odznaka modelarska klasy ? (od 1976r.)
34. Złota Odznaka cywilnego skoczka spadochronowego kat. „D” nr egz. 753
35. Srebrna Odznaka cywilnego skoczka spadochronowego kat. „C”
36. Brązowa Odznaka cywilnego skoczka spadochronowego kat. „B” nr egz. 1410
37. Odznaka cyw. skoczka spad. kat. A
38. Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Krótkofalowców
39. Srebrna Odznaka Honorowa Polskiego Związku Krótkofalowców
40. Odznaka członka Klubu „RADIOWIDEOGRAFII PZK”
41. Odznaka członka Klubu „SPDX KLUB PZK”
42. Odznaka członka PZK
43. Odznaka „Nasłuchowiec PZK”
44. Medal pamiątkowy XX-lecia Totalizatora Sportowego
45. Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego
46. Odznaka pamiątkowa XI Zjazdu Aeroklubu

 

Tablica 109 - ODZNAKI FUNKCYJNE, UCZELNIANE I INNE
 1.
 2. Odznaka Służbowa PKT Katowice (nr 0268)
 3. Odznaka Radnego Rady Narodowej Miejskiej
 4. Odznaka Radnego Rady Narodowej Miasta i Gminy
 5. Odznaka służbowa Kontrolera Społecznego PKM „220”
 6. Odznaka służbowa KONTROLERA FINANSOWEGO (nr egz. 782)
 7. Odznaka służbowa SOŁTYSA (nr egz. L/1980 3769)
 8. Odznaka służbowa „Strażnik Łowiecki (nr 35/83)
 9. Odznaka służbowa PKP (nr 44473)
10. Odznaka służb. SPRZEDAWCY W PAŃSTWOWYM DOMU TOWAROWYM (19)
11. Odznaka służbowa Kontrolera PKS Zielona Góra (nr 20) - srebrna
12. Odznaka służbowa Kontrolera PKS Zielona Góra (nr 89) - złota
13. Odznaka służbowa w P. P. DELIKATESY (nr egz. 1084)
14. Odznaka służb. KELNERKI w Państwowych Zakładach Gastronomicznych (nr 2338)
15. Odznaka służbowa „Kontrola Przewozów PKS” Zielona Góra (nr 34)
16. Odznaka służbowa „Inspekcja Weterynaryjna” (nr 18- ?582)
17. Odznaka Honorowa FJN - „MATCE” wz. 1 na metalowej przywieszce
18. Odznaka Honorowa FJN - „MATCE” - wz. 1 na wstążce
19. Odznaka Honorowa FJN - „MATCE” - wz. 2 na metalowej przywieszce
20. Odznaka pam. Politechniki Śląskiej „Zasłużonemu”
21. Odznaka pam. Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
22. Odznaka pam. XXX-lecia AWF Warszawa
23. Odznaka pam. Akademii Lekarskiej w Poznaniu
24. Odznaka pam. Politechniki Łódzkiej w Łodzi
25. Odznaka pam. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze
26. Odznaka pam. Wyższej szkoły Rolniczej w Poznaniu
27. Odznaka Akademickiego Zrzeszenia Sportowego Akademii Medycznej
28. Odznaka pam. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
29. Odznaka pam. Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Sulechowie
30. Odznaka pam. Akademii Sztuk Pięknych
31. Odznaka pam. T P MSW
32. Odznaka służbowa Kontrolera PKM Zielona Góra (nr 74)
33. Odznaka służbowa Kontrolera MPK Zielona Góra (nr 4)
34. Odznaka Pamiątkowa Akademii Medycznej w Lublinie
35. Odznaka jubileuszowa SGGW-Akademii Rolniczej w Warszawie 1816-1986
36. Odznaka pam. Akademii ekonomicznej w Katowicach