Strona Główna
    Wstęp
    I RP
    II RP
    II RP (emigracja)
    PRL
    III RP
    Kontakt

Wstęp

 

       Prezentowany materiał obejmuje okres od roku 1705, kiedy to król August II nadal hetmanowi kozackiemu Janowi Mazepie Order Orła Białego, do czasów współczesnych. Zamieszczone na stronie ordery i odznaczenia zostały podzielone na grupy: nadawane w latach 1705-1795 oraz 1807-1831, następnie od zakończenia pierwszej wojny Światowej do roku 1944, kolejny okres to lata 1944-1990 i grupa ostatnia 1990-2005. Opracowanie to ma służyć falerystom oraz wszystkim zainteresowanym odznaczeniami polskimi. Ich historia jest ściśle związana z burzliwymi dziejami narodu polskiego, ilustruje jego walkę o niepodległość, wysiłek przy odbudowie i rozwoju Ojczyzny. Każde odznaczenie w zbiorach pamiątek rodzinnych, muzeach, izbach pamięci narodowej, salach tradycji jednostek wojskowych ma swoją odrębną historie. Mam nadzieje, że opracowanie to przyczyni się do upowszechnienia tej historii, ich znaczenia w różnych etapach państwowości a także popularyzowania istniejących w naszym kraju systemów odznaczeniowych. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wzrosło zainteresowanie falerystyka i znacznie powiększyło się grono kolekcjonerów. Wierze wiec, że opracowanie to znajdzie adresatów.


 

                                                                             Stefan Oberleitner