Strona Główna
    Wstęp
    I RP
    II RP
    II RP (emigracja)
    PRL
    III RP
    Kontakt
 
 
  Opis plansz

Polska Rzeczpospolita Ludowa

 

038.jpg
3
8
039.jpg
3
9
040.jpg
40
041.jpg
41
042.jpg
42
043.jpg
43
044.jpg
44
045.jpg
45
046.jpg
46
047.jpg
4
7
048.jpg
4
8
049.jpg
4
9
050.jpg
50
051.jpg
51
052.jpg
52
053.jpg
53
054.jpg
54
055.jpg
55
056.jpg
56
056a.jpg
56a
057.jpg
57
058.jpg
58
059.jpg
59
060.jpg
60
061.jpg
61
062.jpg
62
063.jpg
63
064.jpg
64
065.jpg
65
066.jpg
66
067.jpg
67
068.jpg
68
069.jpg
69
070.jpg
70
071.jpg
71
072.jpg
72
073.jpg
73
074.jpg
74
075.jpg
75
076.jpg
76
077.jpg
77
078.jpg
78
079.jpg
79
080.jpg
80
081.jpg
81
082.jpg
82
083.jpg
83
084.jpg
84
085.jpg
85
086.jpg
86
087.jpg
87
088.jpg
88
089.jpg
89
090.jpg
90
091.jpg
91
092.jpg
92
093.jpg
93
094.jpg
94
095.jpg
95
096.jpg
96
097.jpg
97
098.jpg
98
099.jpg
99
100.jpg
100
101.jpg
101
102.jpg
102
102a.jpg
102a
103.jpg
103
104.jpg
104
105.jpg
105
106.jpg
106
107.jpg
107
108.jpg
108
109.jpg
109